Clicks3.8K
Norain
7
Slzy alexandrijského pápeža Šenuda III. Koptská ortodoxná cirkev (alexandrijský pápež Šenuda III. , nar. 1923, sídlo - Káhira, Egypt) - rozšírená najmä v Egypte a v diaspóre. Počet členov: cca 10 …More
Slzy alexandrijského pápeža Šenuda III.

Koptská ortodoxná cirkev (alexandrijský pápež Šenuda III. , nar. 1923, sídlo - Káhira, Egypt) - rozšírená najmä v Egypte a v diaspóre. Počet členov: cca 10 000 000.
Marki
Norain
Áno,len duchovne slepý človek môže kričať,keď uvidí sukňu na mužovi : "transvestita" ! - a pritom nevidí,že je to škót v národnom kroji s gajdami.
Tak je to aj s dohnalovcami,keď uvidia Assisi,kričia: "modloslužobníctvo!"
a nevedia,že je to inom
Keď si prisadnete vo vlaku do kupé k ľuďom a s "hrôzou" zistíte,že dvaja sú z nich moslimovia čo spravíte?Ako správny dohnalovec rýchlo opustíte kupé,…More
Áno,len duchovne slepý človek môže kričať,keď uvidí sukňu na mužovi : "transvestita" ! - a pritom nevidí,že je to škót v národnom kroji s gajdami.
Tak je to aj s dohnalovcami,keď uvidia Assisi,kričia: "modloslužobníctvo!"
a nevedia,že je to inom
Keď si prisadnete vo vlaku do kupé k ľuďom a s "hrôzou" zistíte,že dvaja sú z nich moslimovia čo spravíte?Ako správny dohnalovec rýchlo opustíte kupé,aby sa z vás nebodaj na ceste z Havlíčkova Brodu do Prahy nestal moslim ?Však je to choré.
Budete si umývať dve hodiny zuby ako Napoleon,keď si náhodou prisadnete v reštaurácii k ľuďom,ktorí nie sú vášho vierovyznania ?Aby nebodaj sa z vás nestal človek im podobný ?
Keď si prisadnete k stolu,kde bude sedieť rodina s deťmi,automatcky sa stanete otcom detí,ktoré behajú okolo ?Asi nie.
My ľudia žijeme na tejto planéte,ktorá sa volá Zem,inde to nedokážeme,takže musíme spolu žiť ako Božie stvorenia,prestať sa zabíjať navzájom,veď o tom je mier,že sa musíme zmestiť a občas si sadnúť aj za spoločný stôl.Bez toho,aby sa z nás stali inoverci,bez toho aby sme zapreli svojho Majstra Ježiša Krista,ktorý nemal problém hovoriť so samaritánom,dať za vzor viery stotníka rímskej légie.
O tom bolo Assisi a o tom budú ďalšie Assisi.Pýtam sa ,kto zabráni Bohu vyliať Ducha Svätého na všetkých účastníkov a urobiť trebárs aj zázrak obrátenia sa zúčastnených,ak to bude Božia vôľa ?
Norain
Modloslužbu k démonům pohanského hinduismu a budhismu odmieta jasne aj Katolícka cirkev.Assisi bolo o niečom úplne inom.
Libor Halik
Darem Ducha svatého ale není modloslužba k démonům pohanského hinduismu a budhismu, Noraine. Křesťanští Kopti se doufám neúčastnili těch modloslužeb v Assisi 1986 a jinde. ✍️
Norain
Duch Svätý je ten istý,ale dary Ducha Svätého sú rozdielne,slúžia však k budovaniu cirkvi Ježiša Krista.
Libor Halik
Tento papež Koptů zde mluví velmi moudře o Bohu, mnohem lépe než v současnosti mluví a koná Benedikt XVI.
Kopti velmi trpí i materielně už nejméně rok. Vloni jim pod záminkou boje proti té uměle vyrobené prasečí chřipce povraždila islámsko zednářská vláda Egypta všechna jejich stáda prasat. Připravila je o zdroj potravy.
ľubica
Náš Spasiteľ do svojho verejného účinkovania vykupoval svet prácou a obetou všedného dňa. Ako Učiteľ - svojím vyučovaním doprevádzaným uzdraveniami a zázrakmi vzkriesenia mrtvych. Ako obetný Baránok vedený na zabitie - svojou bezvýhradnou odovzdanosťou a mlčaním...na KRÍŽI, kde dokonal Otcovu vôľu: Jn 3, 16 - 17 " Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho Jendorodenéhé Syna, aby nezahynul ni, kto …More
Náš Spasiteľ do svojho verejného účinkovania vykupoval svet prácou a obetou všedného dňa. Ako Učiteľ - svojím vyučovaním doprevádzaným uzdraveniami a zázrakmi vzkriesenia mrtvych. Ako obetný Baránok vedený na zabitie - svojou bezvýhradnou odovzdanosťou a mlčaním...na KRÍŽI, kde dokonal Otcovu vôľu: Jn 3, 16 - 17 " Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho Jendorodenéhé Syna, aby nezahynul ni, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo BOH neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil."

I. Do svojej 30-tky v skrytosti v práci a obeti
II. 3 roky verejne ako Uciteľ, ktory vyučuje a uzdravuje
III. 3 hodiny odovzdanosti a mlčania LÁSKY na kríži prijatým utrpením

...................................................................................................

Pane náš, celý Tvoj život bol jeden veľký duchovný seminár o LÁSKE, jedna veľká prednáška o Tvojej Láske....
......prosíme ťa v tejto chvíli o silu Ducha Svätého pre prenasledovaných, väznených a pre vieru mučených kresťanov...na celom svete, ktorý skladajú skúšku lásky na tej najvyššej úrovni. Učíš ich vysokej škole lásky na kríži...A skrze ich utrpenie aj nám dávaš príležitosť podporiť ich modlitbou a peticiami.
Prosíme ŤA, daj nám milosť byť Tvojimi svedkami a Tvojimi križiakmi=vyslancami Lásky všade tam , kam nás posielaš...Nech nám je Učiteľkou v tejto škole Lásky TVOJA PRESVATA SEDEMBOLESTNA MATKA....Amen.

...................................................................................................