Clicks39
vi.news

Người tiết lộ thông tin, Tổng giám mục Viganò lo sợ cho mạng sống của mình

Henry Sire - tác giả của The Dictator Pope - đã xác nhận trên Twitter (18 tháng 9) “dựa trên các nguồn tin nội bộ không sai sót” rằng Tổng giám mục Viganò không chỉ đang trốn, mà ông còn đang lo sợ cho cuộc sống của mình.

Hình ảnh: Henry Sire, #newsHeaifrencr