Clicks29
lv.news

Kardināls Burkē: „Būtu grūti“ noliegt, ka Benedikts ir atkāpies

Lai novērstu plašas šaubas par Benedikta XVI atkāpšanās spēkā esamību, LifeSiteNews.com 14. februārī publicēja kardināla Burkē sakāmo.

Šo šaubu izcelsme nāk no paša Benedikta. Savā atkāpšanās vēstulē viņš saka, ka atkāpjas no viņa darba pienākumiem nevis no viņa ticības. Savā pēdējā publiskajā runā (2013. gada februārī) viņš piebilda, ka ar viņa ievēlēšana bija notikums, kurā „ir iesaistījies pats Kungs un viņš viņu pavadīs vienmēr un uz visiem laikiem” un ka viņa atkāpšanās no “varas aktīvās izmantošanas” tam nedarītu godu.

Bet kardinālam Burkē būtu grūti “pareizi aprakstīt Benedikta XVI atteikšanos no amata, jo pāvesta ministrija un birojs ir nedalāmas vienības, un Benedikta atkāpšanās dokuments izmanto terminus darba pienākumi un ticība.

Burkā sauc Benedikta paziņojumus par "satraucošiem" un tādiem, kas lieto "kļūdainus jēdzienus", bet "no viņa deklarācijas skaidri izriet, ka viņš atsakās no ticības."

Kardināls piebilst, ka baznīca kļūst "pilnīgi destabilizēta", jo tā ir atkarīga no dažiem juridiskiem aktiem, kas rada savas sekas.

Tomēr Burkē ir juridiski un teoloģiski problemātisks, it īpaši tādēļ bijušais pāvests joprojām izmanto pāvesta priekšrakstus un pāvesta īpašo apģērbu.

Attēls: Raymond Burke, #newsMmvhwytjkt