11:55
Gonzales
6183
28 Priloha 11 Boza sluzobnicka Maria Esperanza
Peter(skala)
1:45 Slová o Varovaní v 3.posolstve najprv hovoria o dobe, ktorá príde po Varovaní. Bude to doba jednoty, mieru, ... a potom v 4 posolstve hovorí o Varovaní, počas ktorého ľudia budú súdení vo svojom svedomí
3.Posolstvo Panny Márie:

"Prichádza ťažká hodina pre celé ľudstvo. Je potrebné vyhnuť sa nedorozumeniam medzi bratmi. Národy sa musia zjednotiť.
Láska môjho Ježiša bude bránou, ktorá …
More
1:45 Slová o Varovaní v 3.posolstve najprv hovoria o dobe, ktorá príde po Varovaní. Bude to doba jednoty, mieru, ... a potom v 4 posolstve hovorí o Varovaní, počas ktorého ľudia budú súdení vo svojom svedomí

3.Posolstvo Panny Márie:

"Prichádza ťažká hodina pre celé ľudstvo. Je potrebné vyhnuť sa nedorozumeniam medzi bratmi. Národy sa musia zjednotiť.
Láska môjho Ježiša bude bránou, ktorá otvorí srdcia ľudí. Vďaka nej svet vstúpi do krásneho obdobia, kedy ľudia spoznajú slávne učenie jednoty.
Využite čas, lebo prichádza hodina, ked sa môj Syn pred všetkými objaví ako Sudca a Spasiteľ. Musíte byť v stave milosti aby ste s Ním mohli v ten veľký Deň žiť. Nemyslite si, že je vzdialený."


4.Posolstvo Panny Márie:
"Malé deti, som vaša Matka a prichádzam vás hľadať, aby ste sa pripravili a mohli šíriť moje posolstvo zmierenia. Prichádza veľká chvíľa veľkého Dňa Svetla. Svedomia tohto milovaného ľudu sa musia otriasť, aby dali svoj dom do poriadku a ponúkli Ježišovi spravodlivé zadosťučinenie za každodenné nevernosti, ktoré ako hriešnici páchajú. Je to hodina rozhodnutia pre ľudstvo."

Ináč, Panna Mária sa predstavila ako "Zmierovateľka národov a štátov", čím nám dáva najavo, že jej posolstvá sa týkajú jednoty, zmierenia, pokoja medzi národmi a štátmi. Preto niet divu, že vízie a posolstvá sú o jednote ale aj konfliktov medzi národmi a štátmi (vid.pr.vojna v Iraku a napokon aj o Varovaní, ktoré prinesie mier medzi narodmi)
Peter(skala)
- obdobie jednoty v Biblii:
Zj 6 Roztvorenie prvých šiestich pečatí. –
1 A videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: „Poď!“ 2 A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz, a aby víťazil.
Zj 7 Cirkev ako Boží ľud. –
1 Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja …More
- obdobie jednoty v Biblii:

Zj 6 Roztvorenie prvých šiestich pečatí. –
1 A videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: „Poď!“ 2 A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz, a aby víťazil.

Zj 7 Cirkev ako Boží ľud. –

1 Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a držia štvoro zemských vetrov, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom.

2 A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru:

3 „Neškoďte zemi ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!“

4 A počul som počet označených: stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela:

5 z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc označených, z Rubenovho kmeňa dvanásťtisíc, z Gadovho kmeňa dvanásťtisíc,

6 z Aserovho kmeňa dvanásťtisíc, z Neftaliho kmeňa dvanásťtisíc, z Manassesovho kmeňa dvanásťtisíc,

7 zo Simeonovho kmeňa dvanásťtisíc, z Léviho kmeňa dvanásťtisíc, z Isacharovho kmeňa dvanásťtisíc,

8 zo Zabulonovho kmeňa dvanásťtisíc, z Jozefovho kmeňa dvanásťtisíc, z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc označených.
Peter(skala)
Videla pád dvojičiek v New Yourku
3 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
Videla vojnu proti severnej ameriky, kde z jednej strany ich bude atakovať velký narod a zdruhej malý národ.
Peter(skala)
tiež je zaujímavé ako Esperanza hovorila, že američania nemaju ísť do Iraku bojovať, lebo to isté povedala Panna Mária v Litmanovej
Peter(skala)
zaujalo ma ako vstupila do rehole, ale zjavila sa jej sv.Terezka od Ježiška a tá jej povedala ako má odísť z rehole a žiť v manželstve. Zaujimavé ako jej povedala že bude mať 6 ruží a 1 pučik, čo sa aj stalo, že mala 6 dievčat a 1 chlapca :)