Clicks866

Svätá stolica zriadila Cirkevnú provinciu Amazónia

Vznikla nová cirkevná provincia pre rozsiahly región Amazónie, ktorý pokrýva územie viacerých štátov a Cirkev v ňom má viacero diecéz a iných cirkevnosprávnych subjektov. O zriadení novej cirkevnej provincie informovala nótou Kongregácia pre biskupov.

V ozname publikovanom vatikánskych Tlačovým strediskom v stredu 20. októbra sa uvádza:

„Záverečný dokument synody o Amazónii v č. 115 navrhol vytvorenie „stáleho a reprezentatívneho biskupského orgánu na podporu synodality v amazonskom regióne“. Počas zhromaždenia, ktoré sa konalo 26. - 29. júna 2020, sa príslušní predsedovia rozhodli požiadať Svätú stolicu o trvalé zriadenie Cirkevnej provincie Amazónie.

Pápež František, naklonený tejto iniciatíve, ktorá vzišla zo synodálneho zhromaždenia, poveril Kongregáciu pre biskupov, aby pozorne sledovala a sprevádzala tento proces a poskytla všetku pomoc na to, aby tento orgán získal primeranú podobu.

Pri audiencii prefekta Kongregácie pre biskupov dňa 9. októbra Svätý Otec kánonicky ustanovil Cirkevnú provinciu Amazónia (Conferencia Eclesial de la Amazonía) za verejnú cirkevnú právnickú osobu, pričom jej dal za cieľ podporovať spoločnú pastoračnú činnosť cirkevnosprávnych oblastí Amazónie a podporovať väčšiu inkulturáciu viery na uvedenom území.

Štatút nového orgánu bude po jeho preskúmaní predložený Svätému Otcovi na potrebné schválenie.“
ľubica
DEEP CHURCH V AKCII, nie Kristova CIRKEV! Ta je v podzemí a slúži pravému BOHU a nie Molochovi, zlatému telatu a promitivnej pachamame ako títo synovia Zlého ! 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮
Hiwea
To je prvý krok k zrušeniu celibátu a sväteniu žien. Revolúcia ide vo všetkých smeroch na plné obrátky. Všetky zvrátené pravidlá vznikli najskôr ako výnimka.
forthetruth333
Nuž a ktože je tam svätý??? opice s pachamou?