vi.news
60

Đức Tổng Giám mục Roche: Không có Sắc lệnh La Mã nào cho các Nhóm Nghi lễ La Mã

Tổng Giám mục Arthur Roche, Tổng trưởng Bộ Phụng tự của Francis đã không bình luận gì về các Học Viện Nghi lễ Roma vì Bộ Tôn Giáo cai quản chúng, Edward Pentin (NcRegister.com, ngày 23 tháng 12) nói.

Roche giải thích rằng “nguyên tắc“ đã được thiết lập ”rằng các lễ phong chức trong Giáo hội Latinh được trao theo chỉ thị của Nghi thức được chấp thuận bởi Hiến pháp Tông đồ năm 1968.”

Ông khẳng định rằng Traditionis Custodes của Francis thay thế "tất cả" các đạo luật trước đây và các biện pháp gần đây của ông là "một cách giải thích có thẩm quyền về cách áp dụng luật này." Do đó, Pontificale Romanum về cái mà Roche gọi là "phụng vụ tiền hôn nhân" [chỉ dành cho ông ta] không còn được sử dụng.

Roche trích dẫn một cách dối trá lời của Đức Benedict XVI, người đã nói vào năm 2008 rằng Tự sắc Summorum Pontificum của ông “chỉ đơn thuần là một hành động khoan dung” đối với một “nhóm nhỏ” được nuôi dưỡng trong Phụng vụ Roma và quen thuộc với nó.

Ông ta mơ một giấc mơ viễn vông rằng bây giờ Francis “đã lên tiếng”, những người Công giáo theo nghi lễ Roma nên tiếp tục với Novus Ordo thất bại “mà không cần phải liếm vết thương của ai đó khi không ai bị thương”. Đã là giám mục giáo phận, Roche được biết đến với sự vô cảm trong mục vụ đáng kinh ngạc của mình. Cả ông ta và Francis đều không có quyền cai trị phụng vụ.

#newsUyjgzjtphd