Clicks512
mk2017
1
Kto nas dzieli? - ks. Marek Bąk. youtube.com/watch?v=IW6mXHZnd30More
Kto nas dzieli? - ks. Marek Bąk.

youtube.com/watch?v=IW6mXHZnd30
Bos016
Ciekawe odpowiedzi.