przeciwherezjom
Bardzo dobre źródło, ale nie jest nim "Miłujcie się" - oni to tylko opublikowali. To bardzo dobre czasopismo, nie idealne, ale rzeczywiście przeważa w nim dobro. Powyższe teksty (czy jeden?) zostały słusznie zebrane przez "Miłujcie się", ale ciekaw jestem skąd to zebrali. Bo jest to bardzo dobre i warto wiedzieć skąd pochodzi.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
przeciwherezjom, są to Orędzia przekazane Alicji Lenczewskiej.
przeciwherezjom
Dziwne - język i styl zupełnie nie jej, przynajmniej tej, której teksty czytałem. Dziwne. Ale powyższe rzeczywiście jest Prawdą.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA