Clicks526
Otec Eirene
13

Som za vstup do EÚ v roku 2019?

Som za vstup do Európskej Únie?

o. Eirene

7. máj 2019
(Tento článok na mojej terajšej stránke)
Zaiste čudný nadpis článku v roku 2019!
Ale článok s týmto nadpisom som napísal 7. augusta 2003, teda pred viac ako 15 rokmi! Ak toto klikneš, je tam pôvodný článok (ešte bez mnohých diakritických znamienok, keďže som v Kanade niektorú slovenskú diakritiku nemohol napísať).

Zvážte teda,
či PRINCÍPY PRAVDY, ktoré som tam rozoberal, sa po 15 rokoch potvrdili alebo nie. Tu teda nasleduje ten istý článok, ibaže s diakritikou:

========

Po prečítaní článku o európskej únii [na pôvodnej stránke stratený link je pravdepodobne tento] chcem, tým, ktorí hľadajú odpoveď na túto otázku, dať jednu myšlienku. Ale nielen im, ale aj tým, ktorí si myslia, že v tomu už majú jasno.

Ak si zarytý ateista, nečítaj ďalej, nemá to pre teba význam.

Ak si myslíš, že si veriaci katolík, čítaj ďalej, ale nečuduj sa, keď nakoniec uvidíš, že nie si katolík, len si si myslel, že si katolík.


Naša katolícka viera nám hovorí, že hriech je najväčšie, ba jediné zlo, skutočné zlo. Naša viera nás tiež učí, že ani pre najväčšie dobro nemôžeme použiť hriešny prostriedok (t. j. čo je samo v sebe hriešne). Naša viera (a nezabudnime, že viera je pravda), vyjadrená napríklad mnohými svätcami, nám hovorí, že i najmenší dobrovolný hriech je také nesmierne zlo, že i keby sme ním mali vyslobodiť celé peklo, nesmieme ho urobiť.

Nuž, čo je pre teba kritériom vstupu do EÚ? Ak sú to peniaze, si slepý. Ak je to možnosť cestovať alebo pracovať kdekoľvek, tak si slepý. Jedným slovom, ak je to vidina lepšej materiálnej budúcnosti, tak si kompletne slepý. Ak ti nevadí, že Boh nesmie byť spomenutý v EÚ, tak si slepý. Ak ti nevadí, že pre vstup do EÚ musíš prijať aborty, potom si slepý. Ak ti nevadí, že homosexuáli budú mať právo "ženiť sa", tak si slepý.

Prijať homosexuálne "manželstvá", umelé potraty, sexuálnu výchovu detí v predčasnom veku, zvádzajúcu sexuálnu výchovu v školách (hoci aj v náležitom veku), povinné školenie detí o homosexualite, atď, atď, atď, to všetko je samo o sebe hriech (a to ešte aký!).

Ak by jediné z týchto malo byť podmienkou pre vstup do EÚ, tak potom nesmieš prijať členstvo do EÚ.

Nie, nezabudol som, pravdaže "nemusíš", môžeš sa rozhodnúť aj pre členstvo v EÚ s takýmito podmienkami, ale potom sa obávam o tvoju večnú spásu.

Keby iba jedno jediné nenarodené dieťa malo byť zavraždené ako podmienka pre vstup do EÚ, tak členstvo v EÚ je neprípustné.

o. Eirene

Pre dôležitosť, pripájam tu odpoveď na námietku ohľadom EÚ


Otázka - 147
Európska Únia a Pastierky list biskup
22. júl 2003

Pozdravujem vás otče,
v novom článku pod číslom 21 som sa dočítal o vstupe do EÚ, ale čo si mám potom myslieť o KBS, keď všetci otcovia biskupi sú za???

Ďakujem.
Ivan


Odpoveď
o. Eirene
7. agust 2003

Zdravím Ťa, Ivan!
Nevedel som o stanovisku biskupskej konferencie a preto mi je ľúto, že som príliš sebavedome písal o tejto otázke. Ospravedlňujem sa za to.
Nemyslím, že som sa mýlil ohľadom princípu, ale ohľadom praktickej aplikácie tohto princípu som mohol urobiť chybu.

Čo sa týka orientácie veriacich v morálnych záležitostiach, alebo v otázkach viery, ba i v aplikáciách mravných zásad v konkrétnych situáciách, stanovisko biskupskej konferencie má mať vždy väčšiu váhu pre nich ako stanovisko jednotlivého kňaza, v tomto prípade mňa. Opakujem a prehlasujem, že stanovisko biskupskej konferencie má mať vždy väčšiu váhu pre veriaceho v zvažovaní určitého mravného problému.

Toto je moja prvá reakcia po prečítaní Tvojej otázky.
Medzitým som si prečítal biskupské dokumenty:

PASTIERSKY LIST BISKUPOV SLOVENSKA O EURÓPSKEJ INTEGRÁCII (15.9.2002)
Sprievodný list k Pastierskemu listu biskupov Slovenska o európskej integrácii
i iné dokumenty.

Nikde som nevidel vyslovene napísané, že veriaci majú jednoznačne hlasovať za vstup do Európskej Únie.

Jediná veta, ktorá by sa zdala, že to hovorí je táto:

Vízia otcov myšlienky európskej integrácie - cez porozumenie a spoluprácu nastoliť v Európe pokoj a trvalý mier - sa napĺňa. Aj preto Cirkev podporuje tento proces „ako cestu k mieru a harmónii medzi ľudmi, pokladajúc ho za rýchlejší spôsob, ako dosiahnuť spoločné dobro v Európe".

Chápem to tak, a celý kontext pastierskeho i sprievodného listu to potvrdzuje, že sa tu jednoducho schvaľuje snaha zjednotiť ľudí. Kto by nebol za jednotu ľudí?! Toto sa vlastne hovorí v prvej vete pastierskeho listu:

Ľudstvo je povolané byť jednou rodinou Božích synov a dcér. Z tohto hľadiska Cirkev podporuje a víta každý prejav úprimnej spolupráce a zjednocovania ľudí.

Okrem toho sa tu hovorí, že Cirkev podporuje tento "proces", nehovorí, že podporuje konkrétne hlasovanie za konkrétnych podmienok.
Z ostatného textu pastierskeho listu vidím skôr opak, než schvaľovanie vstupu do EÚ.
Príkladov z textu je veľmi veľa:

Spolupracujme na všetkom dobrom, no súčasne si zachovajme pevný postoj vernosti Božiemu zákonu i za cenu, že by bolo potrebné jasne odmietnuť názory či programy, ktoré sú s ním v rozpore.

Ako možno "jasne odmietnuť" určité programy, ak nie odmietnutím vstupu do únie s takýmito programami?

Považujeme za životne dôležité, aby v práve prebiehajúcej diskusii o budúcnosti EÚ bola súčasťou aj otázka duchovných hodnôt

Ak je čosi "životne dôležité", znamená to, že bez toho nebude život, v našom prípade žiadna jednota v Európe.

Európske národy nevyhnutne potrebujú vedieť, aké má mať Únia poslanie a kam smeruje.

Aj Slovensko musí teda nevyhnutne vedieť, aké sú podmienky únie, aby vedelo, či má alebo nemá prijať vstup do EÚ.

Dvadsiate storočie bolo výstrahou, že budovanie politických systémov, ktoré síce obsahujú demokratické inštitúcie, ale bez základu transcendentnej autority, môžu viest k zjavnej či skrytej totalite.

Tu pastiersky list hovorí iba: "môžu" viest k totalite.

Boli pokusy budovať mesto človeka bez vzťahu ku Kristovi. Skončilo sa to tým, že toto mesto sa budovalo proti človeku.

„Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú" (Ž 127, 1) - ako aj Kristove slová: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť" (Jn 15, 5).

V týchto dvoch citátoch, v prvom sa hovorí, že budovať niečo bez Krista "bolo" proti človeku. Citát zo Svätého Písma, ktorý biskupi citujú, nehovorí, že to "možno" bude proti človeku, nehovorí, že to iba v minulosti "bolo" proti človeku, ale jednoznačne hovorí, že to bude proti človeku a že je to vopred márnosťou budovať takúto jednotu. Veď to jasne hovoria aj ďalšie slová biskupov:

Bez Krista totiž nie je možné vytvárať trvalú jednotu.

Nebude jednoty Európy, kým sa táto nezaloží na jednote ducha.

Trh a ekonomické slobody nedokážu samy udržať svornosť.

PREDPOKLAD JEDNOTY - ZHODA V ZÁKLADNÝCH HODNOTÁCH


Nesmieme tolerovať zlo

[jednota] môže stáť iba na základných mravných postojoch,

Pomocou týchto kritérií
súčasne môžeme rozlišovať, čo je v spoločenských, politických i kultúrnych aktivitách u nás i v Európe dobré a čo treba odmietať.


Akým spôsobom možno niečo odmietnuť ak nie hlasovaním proti (v našom prípade)?

Aká je teda skutočnosť? Čo sa od nás chce (chcelo)? Bude Kristus základom európskej jednoty? Bude tam jednota ducha? Bude tam zhoda v základných hodnotách? Bude sa jednota zakladať na niečom viac než trhu a ekonomike? Bude sa tam tolerovať zlo? Budú tam rešpektované základné mravné princípy?
Aká je skutočnosť? - Nemusíme ísť ďaleko, lebo odpoveď nám dáva samotný pastiersky list:

Prejavuje sa to na úrovni Európskeho parlamentu, ktorý v poslednom čase prijal rezolúciepresadzujúce homosexuálne partnerstvá, umelé potraty a iné postoje ponižujúce a ohrozujúce človeka.

Nie je z tohto hľadiska príznačné, že Charta základných práv Európskej únie sa vyhla každému výslovnému náznaku na náboženstvo a tým aj na kresťanstvo?"

Keď sledujeme niektoré súčasné aktivity Európskeho parlamentu, nemôžeme nevidieť, že zástupcovia krajín Európy majú často protikladné názory na základné hodnoty.

…predstavitelia EÚ pri tvorbe Charty základných práv Európskej únie, ako aj pri iných svojich rozhodnutiach nateraz nevyužili príležitosť na dôsledné upevnenie hodnoty a dôstojnosti ľudského života… mlčí o potrebe ochrany života od jeho počatia až po prirodzenú smrť, o čom svedčí aj nedávne rozhodnutie financovať Fond Spojených národov pre kontrolu pôrodnosti (UNFPA) po tom, čo ho odmietli naďalej financovať USA. Charta relativizuje aj význam a hodnotu manželstva a rodiny pre spoločnosť, čím otvára priestor na uznanie zväzkov ľudí rovnakého pohlavia.

Hoci je Boh pre veriacich Európanov najvyššou hodnotou, v Charte základných práv Európskej únie sa nespomína.


Čo povedať na záver?
Biskupi sami prehlasujú, že ich úmyslom je podeliť sa s nami s niekoľkými úvahami na túto tému, ktoré nám "môžu pomôcť pri formovaní" nášho "postoja z ľudského a kresťanského hľadiska". Biskupi nám teda nedávajú jasnú direktívu, či byť "za" alebo "proti", ale dávajú nám iba formáciu.
Pri najlepšej vôli, i to, čo ma Cirkev doteraz učila, i z uvedeného pastierskeho listu, to, ako som tým všetkým sformovaný, moje svedomie mi hovorí, že EÚ za daných podmienok nemá žiadnu perspektívu a preto ju ani nemožno prijať.

o. Eirene
msmajka shares this
526
Otec Eirene....
Venaska
Otec Eirene veľmi dobre ste zhrnuli katolícky postoj ku existencii EU. EU nie je ničím iným iba pokračovaním Sovietskeho zväzu v obludnejších a sofistikovanejších rozmeroch. Súdruhovia si ani nedali námahu, aby zmenili štruktúry a ich názvy. Veď tu máme známich komisárov, EU parlament vlastne nič nerieši, všetko riadia nikým nevolení komisári- najvyšší soviet. Presne tak, ako za čias Lenina a …More
Otec Eirene veľmi dobre ste zhrnuli katolícky postoj ku existencii EU. EU nie je ničím iným iba pokračovaním Sovietskeho zväzu v obludnejších a sofistikovanejších rozmeroch. Súdruhovia si ani nedali námahu, aby zmenili štruktúry a ich názvy. Veď tu máme známich komisárov, EU parlament vlastne nič nerieši, všetko riadia nikým nevolení komisári- najvyšší soviet. Presne tak, ako za čias Lenina a Stalina v ZSSR. Vlajka sa inovovala, namiesto päťcípej hviezdy a kosáka s kladivom v kruhu sa do kruhu dostali päťcípe hviezdy v počte dvanásť. Tu sa snažia oklamať kresťanov, že tých dvanásť hviezd je v okolí hlavy Panny Márie. Myslím si, že týmto sa určite neinšpirovali. Skôr mám za to, že to predstavuje dvanásť kmeňov Izraela. Pozadie sa zmenilo z červenej na modrú a máme boľševickú totalitu ako vyšitú. Zase nám vládne "Boľšoj tejáter". My skorej narodení si dobre pamätáme, ako na všetkých verejných budovách a pri všetkých príležitostiach na budovách a v budovách viali vlajky a zástavy ZSSR a ČSSR. Nikdy tam nebola iba zástava ČSSR. Vždy museli byť spolu. Čo sa deje teraz? Presný zrkadlový odraz iba v modrom! Kto má oči, ten to predsa musí vidieť a cítiť. Katolíci by mali schvalovať nejakú EU??? To sa mi snáď sníva! A na záver si pripomeňme aká že to národnosť ovládala najvyšší soviet ZSSR? A aká že to národnosť ovláda najvyšší soviet EU??? Ak niekto nevie, môže si dohľadať na internete. A máme vymaľované!
Otec Eirene
Dobré postrehy, Venaska.
Ružena
Škoda len, že o. Eiren nie je hovorca KBS. Lebo jej vyjadrenie nie je zrozumiteľné a jasné, skôr je zavádzajúce, povedala by som také humanistické.