Clicks140
Peter(skala)

2.Deň novény k Matke všetkých národov: zjavenie Ide Peerdeman

25. marca 1945, koncom Druhej svetovej vojny, Ida Peerdeman sedela spolu so svojimi sestrami a dominikánskym pátrom Frehem v izbe a rozprávali sa o práve skončenej nemeckej okupácii Holandska. Idu náhle premohol silný pocit, že musí ísť do vedľajšej izby. Keď tam vošla, uvidela na stene oproti jasné svetlo a v ňom postavu ženy. Bola oblečená v bielom, prepásaná pásom, s rukami spustenými nadol, dlaňami smerom k Ide.

Prehovorila k užasnutej žene: „Opakuj, čo ti poviem.“
Páter Frehe, vošiel do izby spolu s Idinou sestrou a pochopiac, že sa deje niečo mimoriadne, povedal jej sestre, aby zapísala všetko, čo Ida povie.

V prvom zjavení Pani predpovedala koniec vojny.
Dňa 5. mája 1945 sa pre Holandsko a neskôr aj pre iné krajiny vojna naozaj skončila.

Ida hovorí: „Vtedy mi ukázala ruženec a povedala: ,Za to vďačíte tomuto. Vytrvajte. (...) Modlitba sa musí šíriť.´

Páter Frehe Idu požiadal. „Opýtaj sa, kto to je!“
Ida sa teda spýtala: „Si, si Panna Mária?“
Pani sa usmiala a odpovedala: „Budú ma nazývať Pani, Matka.“

Modlíme sa za na úmysly Panny Márie

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,
zošli teraz na zem svojho Ducha.
Daj, nech Duch Svätý prebýva
v srdciach všetkých národov,
aby boli uchránené
od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov,
ktorá kedysi bola Máriou,
bola našou Orodovnicou.
Amen."


Lord Jesus Christ,
Son of the Father,
send now your Spirit over the earth.

Let the Holy Spirit live
in the hearts of all nations.

That they may by preserved
from degeneration, disaster and war.


May the Mather of all nations,
who once was Mary,
be our Advocate.
Amen.


Viac tu: vizie-idda-peerdeman.webnode.sk