Clicks404

Je tu Čas

Je tu Čas - 14. júna 2021 - Ježišove slová k nám

Je tu Čas pre každého, aby Mi Naslúchal, Poslúchal a Nasledoval Ma, jedine Moju Cestu a to Až Do úplného Konca. Tí, ktorí Nie sú ochotní, si ponesú následky, pretože Koniec to oznámi. Budú za to musieť na Konci viniť len samých seba. Ja Nikoho Nenútim. Volám mnohých, ale nemnohí sú ochotní. Buďte jedným-jednou z nich a Nebudete Sklamaní, Nebude to márne.

Ja Som Jediná Cesta, Pravda a Život. Ak chcete mať Nádej na Večný Život na Konci, potom Poďte Nasledovať Ma, Moju Cestu. Ja Nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem. Máte na výber. Buďte Rozumní a Nie pochabí, pretože Koniec to oznámi. Je tu Čas a Čas sa rýchlo kráti. Nečakajte. satan vždy vyskúša svoje maximum, aby vám prekážal a zastavil vás so všetkými jeho lžami, mnohými úkladmi a prázdnymi sľubmi. Nepadajte mu za korisť. Buďte Ochotní a Rozhodnutí. Podriaďte sa úplne Mne a Mojej Autorite. Zaprite sa, zdvihnite váš kríž každý deň a nielen v niektoré dni, alebo keď to tak cítite a nasledujte Ma, Mojou Cestou, keď vás Ja Osobne Sprevádzam a Vediem, každý krok Cesty, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Moja Vôľa buď Učinená. Je to Každodenné Kráčanie So Mnou V Jednote, Zajedno V Duchu a V Pravde. Toto je Mi Potešiteľné.

Musíte byť Hodní Mňa a Môjho Večného Kráľovstva, pretože Nie každý, kto Mi Vraví "Pane, Pane" Zdedí Moje Večné Kráľovstvo na Konci, pretože Poviem mnohým v Ten Deň: Choďte Preč, Ja som vás Nikdy Nepoznal, vy ktorí Činíte neprávosť. Čo Poviem vám? Vy ste zodpovední za vaše vlastné Kráčanie a Osobný Vzťah Lásky So Mnou. Všetko je to medzi Mnou a vami. Voľba je vaša vlastná s následkami. Buďte Rozumní a Nie pochabí, pretože Koniec to oznámi a vy nikdy neviete, kedy to môže byť váš Koniec. Buďte Pripravení, vždy Pohotoví a Hodní.

Je tu Čas pre skazených, aby ste zanechali všetky vaše skazené cesty, skôr ako na to môže byť už príliš neskoro. Nebude tu Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia a Koniec to oznámi. Teraz je Čas Milosti, zajtrajšok Nie je prisľúbený. Nezatvrdzujte si svoje srdce, budete to ľutovať. Ja Poznám každé srdce, všetky pohnútky i myšlienky. Je tu Čas byť seriózni. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika, kvôli tomu Volám hriešnikov k Pokániu. Kajajte sa a budete Žiť, pretože ak Odmietate, Zahyniete.

youtube.com/watch?v=zjdMk_U5X00
Public domain