Clicks989

KNIHA PRAVDY KONCA ČASOV

Laudetur Jasus Christus

Posolstvo môjho Pána,Božského Spasiteľa dané svetu v Knihe Pravdy konca časov.

28. 2. 2014 - 21:41 hod.

1066. Svet sa skloní, pokľakne na obe kolená a bude zbožňovať šelmu

Moja vrúcne milovaná dcéra, dám svojej zvyškovej armáde a všetkým, ktorí sa nikdy neodchýlili od môjho svätého Slova, autoritu nad národmi, až odpadlíctvo, v mene zjednotenia, všetkých oslepí.

Dostanete veľkú priazeň, veľké milosti a moc viesť veriacich, slabých a tých, ktorí sa stratia vo vyprahnutej púšti. Stanete sa skutočným Duchom, jediným zostávajúcim ostatkom Pánovho Ducha v Cirkvi, ktorá bude zbavená mojej svätej prítomnosti. Moja prítomnosť bude prebývať len v tých, ktorí dostanú autoritu diktovať Slovo Božie a viesť smädné duše k fontáne života.

Až sa čoskoro objavia falošní poslovia, ktorí budú tvrdiť, že prijímajú slová a príkazy z neba, stanú sa podobní princom na tróne, ktorý bude čoskoro odhalený v novom chráme ohavnosti. Toto nové centrum vlády bude ozdobené svojimi vlastnými oddanými služobníkmi, vykladačmi budúcnosti a tými, ktorí sú naplnení duchom temnoty - všetci tí, ktorí budú lichotiť antikristovi.

Svet sa skloní, pokľakne na obe kolená a bude zbožňovať šelmu. Ani jediná stopa čistej lásky nezostane v ich srdciach - ale vedzte toto. Keď useknete svoju pravú ruku od Boha, potrasiete si svoju ľavú ruku so šelmou, ktorá vás stiahne a pohltí do svojho zlého zovretia. Keď otvoríte svoju dušu Zlému, vstúpi do nej a nikdy vám nedá ani chvíľu pokoj. Kvôli vašej slobodnej vôli sa s ním budete snažiť bojovať, ale nebudete dosť silní.

Môj zvyšok sa bude ďalej formovať, bez strachu a označený svetlom mojej tváre, ako bude zhromažďovať milióny zo štyroch kútov sveta, aby im priniesol Pravdu. Budú kázať evanjeliá, hlásať moje Slovo a nikdy sa neodchýlia od Pravdy. Budú opovrhovaní, zosmiešňovaní, prenasledovaní, zrádzaní - dokonca aj tými, ktorí sú im najbližší - a napriek tomu zo Mňa nikdy nespustia svoje oči.

Svet neprivíta Pravdu, lebo bude naočkovaný falošnou zbožnosťou a uspokojením, ktoré pocíti, pretože v tejto fáze bude hriech popretý vo všetkých svojich podobách.

V každej vojne môže byť len jeden víťaz. Ak človek bojuje proti Bohu, vždy zlyhá. Ak sa pridá na stranu podvodníka, bude vyhnaný a nikdy neuvidí svetlo mojej tváre.

Modlite sa, môj milovaný zvyšok, za tých, ktorí budú oklamaní antikristom. Túžim, aby tieto duše boli privedené pod moju ochranu. Nebudú Ma hľadať, ale skrze vaše modlitby môj Otec zakročí, aby mohli prísť do môjho veľkého milosrdenstva.

Váš Ježiš