Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks1.3K
Libor Halik
1

Jaké tresty přijdou po vnesení bohyně do centra Katolické církve?

JE TO MNOHEM HORŠÍ !!! Ač si mnozí, dokonce i mezi lefebvristy a sedevacantisty myslí, že je to stejné jako když papež Jan Pavel II. políbil muslimský Korán a nechal si dát na čelo hinduistickou tečku a kolem krku hinduistický věnec, anebo když se za jejich asistence a přítomnosti pomodlil v Assisi r.1986 Otčenáš.

Foto: Nejméně 2 katoličtí biskupové vnášejí se souhlasem úřadujícího Františka (Bergoglia původem z Argentiny) slavnostně do centra Katolické církve ve Vatikánu společně s indiánskými šamankami a šamany prsatou nahou modlu. To je dřevěnou bohyni Pachamamu, aby jí úřadující František a všichni přítomní katoličtí biskupové na synodě uctili coby bohyni. Což oni svým neodchodem ze znesvěceného kostela a ze synodního sálu učinili ve dnech 4.-27.10.2019.
Když Rakušan z Vídně Alexandr Tschugguel správně učinil (dle následujícího veřejného televizního vysvětlení kardinála Mullera, emeritního šéfa kongregace pro čistotu katolické víry) a tuto a další porno modly zahodil do řeky Tibery, požádal úřadující František policii, aby porno modly vylovila, což se stalo. Současně se úřadující František veřejně omluvil šamanům a jejich přátelům za zneuctění modly bohyně Pachamamy vodou.
Neomluvil se katolíkům a ostatním pravoslavným a evangelikálním křesťanům za tuto pohanskou porno modloslužbu v centru Katolické církve.
Rakušan Alexandr nahradil nepřítomného či neochotného odpočívajícího papeže Benedikta XVI., nahradil dnešního Mojžíše a vhodil za něj modly do řeky.
Mojžíš kdysi modlu zlatého býka vzal zrádnému veleknězi Áronovi a rozbil ji. Áron poté činil pokání, a proto úřadujícím kajícím veleknězem směl zůstat.
František - Bergoglio však POKÁNÍ NEČINIL. Nejpravděpodobněji proto, že se už NEODPUSTITELNĚ ROUHAL DUCHU SVATÉMU. Nedokáže proto činit pokání, neboť už nikdy nedostane Boží milost. Stal se dle proroctví sv. Kosmy Etolijského předpovězeným prokletým antipapežem, lišícím se od všech předchozích papežů.
V následujících dnech, týdnech, měsících se i staří katoličtí kněží bez internetu (starých kněží je mimo Afriku, Filipíny a Polsko většina) od svých mladších farníků s internetem (od těch nejzbožnějších z nich) dozví postupně pravdu o modloslužbě úřadujícího Františka Bergoglia a postaví se buď téměř mučednicky (s rizikou ztráty oficielního církevního zaměstnání, ztráty fary, případně peněz) jen a pouze za Krista, Pannu Marii a svaté, nebo pohodlně za směs Bergogliovy bohyně Pachamamy s něčím z Krista, z Panny Marie a ze svatých.
Pokud bude rozhodnutí katolických kněží pohodlné, čili pro směs s Pachamamou, skončí tito kněží a ti farníci, kteří je budou následovat na 100 % navěky v pekle.
Následující měsíce jsou pro rozhodování katolických kněží a všech jejich farníků a farnic rozhodující, neboť fyzická smrt jejich těla je velmi blízko, i kdyby byli velmi mladí. Protože dle Lucie, které se zjevovala Panna Marie ve Fatimě od r.1917, jakmile nastane neodpustitelné rouhání Duchu Svatému, tak přijde 3. světová válka, ve které Bůh použije Rusko, aby některé národy světa totálně vyhubilo (dle proroctví sv. Hildegardy zejména národ složený z mnoha národů uprostřed moří, čili logicky USA ) a jiné národy částečně vyhubilo. Jen národy platně zasvěcené pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie dle pravidla z Fatimy, nebo Kristu králi dle pravidla ukázaného ctihodné Rozalii Celakówně přežijí v míru. Česká republika byla, dle mého názoru platně zasvěcena Panně Marii dle pravidla z Fatimy, dne 7.10.2017 skrze obřad předsedy katolické biskupské konference České republiky a kardinála Duky spolu s biskupem královéhradeckým Vokálem a litoměřickým Baxantem. Dle mého názoru byla Slovenská republika v r.2017 zasvěcena Panně Marii neplatně bez respektu k pravidlům z Fatimy. Podobně dle mého názoru nebylo platně zasvěceno dodnes ani Polsko, kde dnešního dne 11.11.2019 především katolická mládež organizuje pochod milionů lidí Varšavou za nezávislé a vskutku křesťansky katolické Polsko.

Veřejná doména
Mates5485 likes this.