04:58
tommy1
31
Poczet wielkich Polaków: Marjan Rejewski, Henryk Zygalski, Jerzy Różycki ... złamali szyfr EnigmyMore
Poczet wielkich Polaków: Marjan Rejewski, Henryk Zygalski, Jerzy Różycki
... złamali szyfr Enigmy