hawaii
285
hawaii
WAŻNE! Podawajcie dalej
hawaii
Druga część: Wielki skok na planetę, banki zamieniają „naturę" w aktywa giełdowe Wielki skok na planetę, banki zamieniają „naturę" w aktywa giełdowe