lt.news
4

Daugiau absurdų: Buvęs Sinodas išras "nesakramentines" diakones, kaip ir "neliturginius" palaiminimus

LaNuovaBq.it (kovo 16 d.) rašo, kad Pranciškaus eks-sinodo scenarijus dėl "sinodalumo" dūmų uždangos jau parašytas. Pagrindiniai punktai.

- Pranciškaus sinodo studijų grupės spalio mėnesį pateiks ataskaitą egzsinodo plenariniam posėdžiui ir vėliau tęs darbą iki 2025 m. birželio, todėl egzsinodas taps savotišku "permanentiniu procesu" [arba, kalbant marksistiniais terminais: permanentine revoliucija].

- Sinodalumas kaip tariamas "ėjimas kartu" teikia pirmenybę "ėjimui", t. y. veikimui, o ne mąstymui [o tai yra marksistinis principas - praktika prieš teoriją, vedantis į aklą veikimą be supratimo].

- Sinodas planuojamas taip, kad paskyrus pagrindinius moderatorius ir per Sinodą paskelbus pontifikalinius dokumentus būtų pasiekta iš anksto nustatytų rezultatų, siekiant sukurti taškus, iš kurių nebegalima grįžti [link bedugnės].

- Diakonija iškils iš eks-sinodo išradus "nesakramentinį" diakonatą moterims. Tai padarys Tucho, kuris jau išrado "neliturginį" palaiminimą.

- Tucho paskyrimas į Tikėjimo mokymo kongregaciją ir kartu su kardinolais Grechu ir Hollerichu garantuoja, kad bus įgyvendinta tai, kas jau nuspręsta.

- "Tyrimo grupės" pasiūlys:

- sukurti naujus administracinius organus aplink vyskupijų vyskupus, siekiant juos paralyžiuoti;
- Bažnyčios anglikonizaciją suteikiant įgaliojimus vyskupų konferencijoms;
- primygtinai reikalauti "sąžinės" ir "atskiro atvejo", kad būtų galima įvesti amoralias naujoves;
- teiginio, kad tikėjimas "nuolat" vystosi, naudojimas siekiant jį pakirsti.

Vaizdas: Mazur/catholicnews.org.uk, AI vertimas