pl.news
53.2K

Niemiecki Kościół Novus ordo daje wolną rękę cudzołożnikom i homoseksualistom

Utrzymywany z podatków Kościół Niemiec zmienia swoje prawo pracy. Od tej pory cudzołożnicy i homoseksualiści, żyjący w konkubinatach, nie są wykluczani i mogą podejmować zatrudnienie w strukturach Kościoła (nota prasowa, 22 listopada).

Kościół Niemiec obecnie opłaca 800 000 (!) pracowników. Nowe "bezprawne prawo" zostanie narzucone we wszystkich diecezjach, przy czym większość z nich nie zgłasza sprzeciwu.

"Wyraźniej niż kiedykolwiek różnorodność [= zgnilizna] w instytucjach kościelnych jest postrzegana jako wzbogacenie".

Oto oświadczenie zadowolonych biskupów:

"Wszyscy pracownicy, bez względu na to, czym się zajmują, bez względu na ich pochodzenie, ich religię [za wyjątkiem katolickiej], na wiek, niepełnosprawności, płeć, tożsamość seksualną, czy też styl życia - wszyscy mogą reprezentować bezwarunkową (!) miłość Boga i w związku z tym Kościół powinien im to umożliwić".

Biskupi Novus Ordo robią z siebie głupców, ponieważ jednocześnie wymagają od pracowników "pozytywnego nastawienia oraz otwartości na przesłanie Ewangelii" [która surowo zakazuje cudzołóstwa].

Nieopłacanie podatku kościelnego w dalszym ciągu pozostaje czynnikiem decydującym o zatrudnieniu lub zwolnieniu pracownika.

Grafika: Pressefoto, Deutsche Bischofskonferenz, #newsSulmptixpl

sługa Boży
OTO NIERZĄDNICA ODZIANA W PURPURĘ I SZKARŁAT ! Ap 17
I TU JEJ ZNAK KRZYŻA OTWARCIE UKAZUJĄCY KIM SĄ:
Oto, jak Bergoglio wykonuje znak Krzyża Świętego...
Ap 18 4-8
Nakaz ucieczki
4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
«Ludu mój, wyjdźcie z niej2,
byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej z jej plag nie ponieśli:
5 bo grzechy jej narosły - aż do nieba,
i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. …More
OTO NIERZĄDNICA ODZIANA W PURPURĘ I SZKARŁAT ! Ap 17
I TU JEJ ZNAK KRZYŻA OTWARCIE UKAZUJĄCY KIM SĄ:

Oto, jak Bergoglio wykonuje znak Krzyża Świętego...
Ap 18 4-8

Nakaz ucieczki

4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
«Ludu mój, wyjdźcie z niej2,
byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej z jej plag nie ponieśli:
5 bo grzechy jej narosły - aż do nieba,
i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
6 Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała,
i za jej czyny oddajcie podwójnie:
w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie!
7 Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu,
tyle jej zadajcie katuszy i smutku!
Ponieważ mówi w swym sercu:
"Zasiadam jak królowa
i nie jestem wdową3,
i z pewnością nie zaznam żałoby",
8 dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi:
śmierć i smutek, i głód;
i będzie ogniem spalona,
bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.
Andre Ob
Super katecheza o. Pelaniwskiego o Bergoglio. Polecam na otworzenie oczu. o. Augustyn Pelanowski - Co się zdarzyło w Gibea (cykl nagrań cz. 8/11)
Jota-jotka
Nierządnica odziana w purpurę i szkarłat !!
.....to jak plusiki ....👁️
sługa Boży
Nierządnica odziana w purpurę i szkarłat !
Ap 18,4-8 NAKAZ UCIECZKI
I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
«Ludu mój, wyjdźcie z niej,
byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej z jej plag nie ponieśli:
bo grzechy jej narosły - aż do nieba,
i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała,
i za jej czyny oddajcie podwójnie:
w kielichu, w którym przyrządzała wino …More
Nierządnica odziana w purpurę i szkarłat !

Ap 18,4-8 NAKAZ UCIECZKI
I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
«Ludu mój, wyjdźcie z niej,
byście nie mieli udziału w jej grzechach
i żadnej z jej plag nie ponieśli:
bo grzechy jej narosły - aż do nieba,
i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała,
i za jej czyny oddajcie podwójnie:
w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie!
Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu,
tyle jej zadajcie katuszy i smutku!
Ponieważ mówi w swym sercu:
"Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową,
i z pewnością nie zaznam żałoby",
dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi:
śmierć i smutek, i głód;
i będzie ogniem spalona,
bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.
jac05
Jak faryzeusze debatowali w swojej drodze synodalnej jak zabić Jezusa, tak dzisiaj biskupi debatują na swojej drodze synodalnej jak zabić prawdziwy Kościół Jezusa.