Video: Novovyvinutá vakcína proti koronavírusu. Bude očkovanie dobrovoľné alebo povinné?

Video: Novovyvinutá vakcína proti koronavírusu. Bude očkovanie dobrovoľné alebo povinné? Video TU: alianciazanedelu.sk/archiv/6801 Priatelia, všetkým by malo byt jasné, že ak si svoje deti, manželku…More
Video: Novovyvinutá vakcína proti koronavírusu. Bude očkovanie dobrovoľné alebo povinné? Video TU: alianciazanedelu.sk/archiv/6801
Priatelia, všetkým by malo byt jasné, že ak si svoje deti, manželku a seba nedal Bill Gates zaočkovať, tak nech vás Boh chráni, ak to vy predsa len urobíte!
Pracoval som 5 rokov na Úrade verejného zdravotníctva, skončil som štúdium odboru verejné zdravotníctvo, mám dva trojročné postgraduálne štúdia MPH a MHA, PhD. z verejného zdravotníctva, učil som dvanásť rokov na Katedre verejného zdravotníctva SZU a môžem len potvrdiť názory svetových odborníkov, že Covid 19 je ľahšou formou chrípky.
Priatelia, treba ešte povedať našim vladárom, že ich konanie je v celej šírke protiprávne. Veď už v roku 1948, ako odpoveď na hrôzy vojny, bola prijatá OSN Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorú nijaký jej člen nesmie ignorovať. V nej sa napr. uvádza pojem nezrušiteľné práva. Čo znamená, že človeku nesmú byť jeho práva odňaté nikým, ani samotnou osobou. Deklarácia …More
Anton Čulen
Prosím Vás, mohla by ste prestať prispievať pod články, ktoré tu zverejňujem?
Coburg
Anton veď ju blokni.... Komu není zhůry dáno, v apatéce nekoupí.
Theodorá-Máriá
Mázát á bloková je vše právo.
Já ho už nemám. Bratři Židé
řídíci tento web mě diskrimi
nují. Nechali mi jen právo psát.
Klidně tohot využívejte Antone.
Theodorá-Máriá
Komentáře nejsou nenávistivé,
jsou jen pravdivé.Vidět že už jen
rozeznat Pravdu od lži není ve
vaší moci.
Anton Čulen
Poprosím, vkladať len komentáre súvisiace s článkom a nie útočiť na príslušníkov iného náboženstva, alebo názoru. Takéto nenávistné komentáre budem vymazávať. Poprosím autora aj tie dva vymazať
Theodorá-Máriá
Vjděte z toho babylonu z těch římských
kostelíčků, nenechte se okuřovat dýmem
satana. Nemusíte se už vůbec vzpamatovat.
Až se jednou proberete na neznámém
místě, mezi neznámými lidmi jak čekáte
v řadě na soud....budete mít celou věčnost
říkat si proč jsem neposlechl a věřil jsem
více farářovi který lhal, ne Božímu Slovu.
Theodorá-Máriá
😇 Proč pořád dokola,
a žádné rozhodnutí.
Každý sám u sebe se
musí rozhodnout zda ano nebo ne.
Jak se budete spoléhat na zaprodané
babyloňany, vaše biskupy a faráře
jistojitě vejde spolu s nimi do newge
nebe,
kde vás už budou čekat preláti
typu JPII ect.