tahamata
Bojaźń Pańska początkiem mądrości (Ps 110, 10; Prz 9, 10)
czciciel
WSZELKA MĄDROŚĆ TYLKO OD BOGA POCHODZI a głupota od złego
oczy_szeroko_otwarte
"Mądrość jest jak lampa, która oświeca nasze wybory moralne każdego dnia i prowadzi nas po właściwych ścieżkach ku poznaniu, "co jest miłe w oczach Pana, co słuszne według Jego przykazań"
Jan Paweł II, audiencja generalna - 29.01.2003More
"Mądrość jest jak lampa, która oświeca nasze wybory moralne każdego dnia i prowadzi nas po właściwych ścieżkach ku poznaniu, "co jest miłe w oczach Pana, co słuszne według Jego przykazań"

Jan Paweł II, audiencja generalna - 29.01.2003