Clicks1.5K

Matka Boża Kalwaryjska

nukula
31
Ku czci Bogarodzicy Dziewicy Maryi, w Jej tytule Matki Bożej Kalwaryjskiej. Maryjo Kalwaryjska w dzień Twego święta otaczaj nas zawsze nieustanną opieką. Matko broń swoje dzieci. Strzeż Kościół …More
Ku czci Bogarodzicy Dziewicy Maryi, w Jej tytule Matki Bożej Kalwaryjskiej.
Maryjo Kalwaryjska w dzień Twego święta otaczaj nas zawsze nieustanną opieką. Matko broń swoje dzieci. Strzeż Kościół święty, Ojca Świętego Franciszka, kapłanów i cały lud wierny Bogu. Ulituj się nad grzesznikami i prowadź ich do Jezusa. Matko Boża Kalwaryjska, módl się za nami.
nukula
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen
Radek33
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życia, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!
Radek33 likes this.
malgorzata__13
Królowo Kalwaryjskiego Ogrodu,
Błogosław dzieciom polskiego narodu
Co z sercem szczerym idą do Ciebie,
Ty mieszkasz z nami choć Jesteś w Niebie.