szuirad1
26

Św. Hilary z Poitiers 13 stycznia.

Św. Hilary, biskup Poitiers, zyskał przydomek Atanazego Zachodu i miano obrońcy Galii, ponieważ w czasach zawieruchy ariańskiej w IV wieku podobnie jak św. Atanazy Aleksandryjski występował mężnie i skutecznie przeciwko owej niebezpiecznej herezji, negującej bóstwo Chrystusa Pana, broniąc trzody Pańskiej przed jadem błędu. Bywa też nazywany eloquentie latine Rhodanae – Rodanem łacińskiej elokwencji – co wyjaśnia abp Ignacy Hołowiński, autor książki Mistrzowie słowa: „Umysł jego, wiele obejmujący, żywy i ognisty, ma coś w sobie gwałtownego w polemice; stąd jego wymowę porównano do Rodanu, kiedy w silnym pędzie zrywa wszelką zaporę”.

Urodził się on w miejscowości Pictavium (późniejsze Poitiers) w znakomitej galijskiej rodzinie arystokratycznej. Zdobył klasyczne wykształcenie, ucząc się retoryki i filozofii oraz poznając literaturę starożytną. Wzorem wymowy był dla niego wybitny retor Kwintylian. Poszukując prawdy w księgach i w niepisanej mądrości systemów filozoficznych (przez jakiś czas należał do szkoły neoplatoników) oraz religijnych, sięgnął do świętej Ewangelii Jezusa Chrystusa i tam odnalazł upragnioną drogocenną perłę.

Najbardziej do jego nawrócenia przyczyniła się lektura Ewangelii według św. Mateusza, do której później napisał obszerny komentarz (Commentarius in Evangelium Matthaei). W wieku trzydziestu lat przyjął chrzest wraz z żoną i córką Abrą, wyniesioną potem na ołtarze. Wsławił się w miejscowej wspólnocie chrześcijan do tego stopnia, iż w roku 350 został wybrany przez aklamację biskupem Pictavium. Przyjął ów zaszczyt i postanowił wraz z żoną żyć w czystości.

Hilary nie przestawał przypominać, iż ten, który stworzył i odkupił świat, jest, jak mówi św. Jan, samą Miłością: „Bóg nie potrafi być niczym innym jak tylko miłością, nie potrafi być nikim innym jak Ojcem, jest nim w całej pełni. Słowo to wyklucza wszelki kompromis, w którym Bóg byłby ojcem tylko w niektórych aspektach, a w innych nie” – pisał w traktacie o Trójcy Świętej (De Trinitate libri XII).

Prawowierny biskup był jednak świadom, iż miłosierny Bóg jest jednocześnie Sędzią sprawiedliwym, który ... Św. Hilary z Poitiers