Św. Stefan Węgierski 16 sierpnia.

Bitny lud Madziarów, który podbił Państwo Wielkomorawskie i gnębił sąsiednie kraje, docierając aż do Niemiec, za panowania księcia Gejzy po raz pierwszy miał okazję przyjęcia światła Ewangelii. Władca ten wraz z rodziną przyjął chrzest, ale trudno było mu poskromić twardy, wyrobiony w bojach i rządach silnej ręki charakter. Chciał gwałtem wytępić pogaństwo, lecz przynosiło to wręcz przeciwne skutki. Wedle podania otrzymał on pociechę w postaci widzenia, w którym Pan Bóg zapowiedział mu, iż jego syn nawróci cały kraj i zostanie świętym.

Wypełnienie tych słów wkrótce nastąpiło, ponieważ z wielką radością księcia Gejzy i jego małżonki Sarolty przyszedł na świat chłopiec, który bardzo szybko wzrósł w siłę i mądrość, tak że w wieku kilkunastu lat zaczynał już brać udział w rządach ojcowskich, ale nade wszystko wykazywał wielkie umiłowanie religii, którą przyjął i pragnął rozszerzyć pierwszy chrześcijański władca Węgier. Na chrzcie, którego wedle niektórych podań miał udzielić święty Wojciech, młody książę Vojko (bo tak brzmiało jego pogańskie imię) otrzymał imię Stefan – z greckiego stefanos, co oznacza wieniec, a więc znak zwycięstwa.

W wychowaniu Stefana brali udział misjonarze sprowadzeni dla chrystianizacji kraju, a wśród nich święty Wojciech, który przebywał na Węgrzech w 997 roku. Otrzymał on wszystko, czego potrzebował do pełnienia prawdziwie chrześcijańskich rządów. W roku 997 rozpoczęły się też samodzielne rządy Stefana, które układały się tak pomyślnie, że wśród nowych podbojów i fundacji kościelnych udało mu się już po czterech latach pomyślnie uwieńczyć starania o koronę królewską.

Widoczne w tym... Św. Stefan Węgierski