Stylita
5463
Stylita
Dnes má svátek svatý evangelista Lukáš

Lucas, Evangelista
18. října, svátek
Postavení: evangelista
Patron: Bologna, Padova a Reutlingen; lékařů, lékárníků, chirurgů, knihařů, spisovatelů, krajkářek, malířů, sklářských výtvarníků, sochařů a křesťanských umělců všeobecně, právníků, řezníků, zlatníků
Atributy: býk (často okřídlený), pero, kniha nebo svitek, malíř obrazu Panny Marie

Byl lékařem v …More
Dnes má svátek svatý evangelista Lukáš

Lucas, Evangelista
18. října, svátek
Postavení: evangelista
Patron: Bologna, Padova a Reutlingen; lékařů, lékárníků, chirurgů, knihařů, spisovatelů, krajkářek, malířů, sklářských výtvarníků, sochařů a křesťanských umělců všeobecně, právníků, řezníků, zlatníků
Atributy: býk (často okřídlený), pero, kniha nebo svitek, malíř obrazu Panny Marie

Byl lékařem v Antiochii. Jako společník apoštola Pavla se setkal i s dalšími apoštoly a sesbíral a sepsal svědectví o Ježíši Kristu asi po roce 70. Jako jediný z novozákonních pisatelů nepocházel ze židovství a k evangeliu napsal i pokračování z dějin prvotní církve - Skutky apoštolů.

zdroj a více: catholica.cz/?id=4787
obraz:
Svatý Lukáš maluje Pannu (byl první ikonopisec)
Rogier van der Weyden, 1435-1440
Martina Bohumila Lutherová
Není Němec jako Němec, ovšem toto
je obrněmec

kdo způsobil současnou situaci
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/08sanctoral/10_18.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Chvátej, abys ke mně brzo přijel, protože Démas mě opustil – zamiloval si tento svět – a odešel do Soluně. Krescens odcestoval do Galácie a Titus do Dalmácie, jediný Lukáš je tu se mnou. Vezmi s sebou také Marka, velmi dobře by mi mohl posloužit. Tychika jsem poslal do …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/08sanctoral/10_18.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Chvátej, abys ke mně brzo přijel, protože Démas mě opustil – zamiloval si tento svět – a odešel do Soluně. Krescens odcestoval do Galácie a Titus do Dalmácie, jediný Lukáš je tu se mnou. Vezmi s sebou také Marka, velmi dobře by mi mohl posloužit. Tychika jsem poslal do Efesu. Až půjdeš, vezmi s sebou můj plášť, který zůstal v Troadě u Karpa, také knihy a hlavně pergameny. Kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Pán mu odplatí podle jeho skutků. I ty se měj před ním na pozoru, protože se postavil našemu kázání naprosto nepřátelsky. Při mé první obhajobě nikdo se mě nezastal, všichni mě opustili. Kéž je jim to odpuštěno! Avšak Pán stál při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli lidé ze všech národů.
2Tim 4,9-17b

Žalm:
Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna díla
a tvoji zbožní ať tě velebí!
Ať vypravují o slávě tvého království,
ať mluví o tvé síle.

Aby poučili lidi o tvé moci
o slávě tvé vznešené říše.
Tvé království je království všech věků
a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách
a svatý ve všech svých činech.
Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,
všem, kdo ho vzývají upřímně.
Zl 145(144)

Evangelium:
Lk 10,1-9
Učeník Pánov
Apoštol Pavol žiada Timoteja, aby mu priviedol Marka, toho Marka, ktorého nechcel zobrať so sebou do miest, kde s Barnabášom spolu evanjelizovali, pretože Marek sa od nich predtým v Pamfýlii oddelil Sk ap.15,36-39
Aké to muselo byť stretnutie po rokoch! Uzdravenie pre Pavla i Mareka a svedectvo pre Lukáša, ktorý to zapísal.
Učeník Pánov
"Pokoj tomuto domu"