Láska k Bohu privádza k láske k blížnemu a láska k blížnemu živí lásku k Bohu. Sv. Gregor VeľkýMore
Láska k Bohu
privádza k láske k blížnemu
a láska k blížnemu
živí lásku k Bohu.


Sv. Gregor Veľký
Metod
Jediná a pravá láska je láska Božia!