Anton Čulen
1423.8K

Video-Bitka u kapucínov- osobné svedectvo: Kapucíni alebo antikristovi služobníci?

Video-Bitka u kapucínov- osobné svedectvo: Kapucíni alebo antikristovi služobníci? TU: alianciazanedelu.sk/archiv/9337

Vo štvrtok som bol na svätej omši u kapucínov. Viacero veriacich čo tam chodia, ma upozornilo, že sa tam koná nejaká pochybná výstava s fotografiami vtáctva, ktoré sú umiestnené pod krížovou cestou, ale čo je ešte oveľa horšie, prekrývajú aj obraz patróna kostola sv. Štefana Uhorského ale aj obrazy svätcov na bočných oltároch vpredu z ľavej a pravej strany hlavného oltára.
Takéto počínanie kapucínov ich veľmi pobúrilo a hovoria o hrubom znesvätení kostola. Niektorí mi povedali, že do kostola u kapucínov už radšej ani nevkročia.
Vošiel som teda do kostola a všetko som si nakrútil na mobil. Hneď v úvode páter (podľa fotografie z webu kapucínov zrejme Gvardián) povedal, že tu máme tri chrámy, Boží chrám, chrám zeme a každý z nás je Božím chrámom. Zrejme tým narážal na encykliku Svätého Otca Františka Laudato si, ktorej názov je uvedený aj na plagáte s vtákmi na hlavnom oltári.

Celú svätú omšu som rozmýšľal nad tým, ako asi musí Pán Ježiš trpieť, keď vidí to, čo sa deje v našich kostoloch a bolo pre mňa ťažké sa sústrediť. Premýšľal som aj nad tým, či by nebolo múdrejšie z tejto „výstavy vtákov“ odísť radšej preč.

Ako vždy som sa modlil aj za kňaza, ktorý slúžil sv. omšu a prosil som Pána Boha, aby som dostal aj dnes tú milosť a mohol som prijať Eucharistického Pána Ježiša do úst, ak je to vôľa Božia. Ak nie, tak nech mi dá silu, aby som zašiel do sakristie a porozprával sa s kňazmi o tejto čudnej výstave v Božom chráme. To som ešte netušil, aké prekvapenie dnes pre mňa zase Pán Boh pripravil.

Na sväté prijímanie som išiel tak, ako vždy až v samom závere. Keď mi kňaz podával sv. prijímanie a ja som otvoril ústa, tak povedal, že do rúk. Odpovedal som mu, že do úst. Opakovalo sa to niekoľko krát. Kňaz mi aj niečo hovoril, ale pre spev v kostole a preto že mal rúšku na tvári som mu nerozumel. Stála za mnou ešte jedna pani a a tak som si myslel, že chce podať Eucharistiu najprv jej a tak som ustúpil nabok. Ale keď jej kňaz podal sv. prijímanie do rúk a chystal sa odísť, tak som sa mu znovu pripomenul, s tým, že už som posledný. Vtedy mi tento páter povedal, aby som za ním po svätej omši prišiel, aby sme sa porozprávali. Tak som si povedal, že ak je to vôľa Božia, tak prečo nie.

V závere svätej omše páter oznámil, že po svätej omši bude krátka adorácia. Išiel som hneď do sakristie, ale páter sa medzi tým vrátil cez miestnosť kde sú spovedelnice späť k oltáru na adoráciu. Tak som sa vrátil tiež a pokľakol som si do lavíc. Počas adorácie som si všimol, že páter citoval, tak, ako v kázni state z Laudáto si, ale ja som neustále myslel na to, ako asi Pán Ježiš musí trpieť, keď vidí, čo sa deje v našich Božích chrámoch a ako kňazi nútia veriacich prijímať nedôstojne Eucharistického Pána Ježiša do rúk.

Modlil som sa aj za to, aby mi dal Pán Boh silu a múdrosť Ducha Svätého, pri rozhovore s pátrom. Ešte žiaden kňaz mi totiž nevedel ukázať žiadny dokument Svätej Stolice, alebo Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti, (prípadne arcibiskupa), ktorý by zakazoval veriacim prijímať Eucharistiu do úst. Je mi teda jasné, že žiaden taký dokument určite neexistuje. Prečo teda kňazi veriacich nútia, aby prijímali nedôstojne?

Keď sa skončila adorácia, tak som hneď išiel do sakristie. Keď ma páter zbadal, tak ma hneď zavolal, aby som išiel za ním k nástenke, kde mi ukázal na nástenke Kovid automat vypracovaný zrejme Jánom Mikasom.

Nasleduje prepis videa:

Anton Čulen: No, kde to je? Aký papier?

Páter: Dokument TKKBS. (Páter sa mi snaží rukou zabrániť v nakrúcaní.) Ste sa ma pýtali, či si ma môžete natáčať?

Anton Čulen: No však dobre, ja si natočím dokument.

Páter: Ste sa ma pýtali, či si ma môžete natáčať?

Anton Čulen: Dokument si natáčam, hej.

Páter: Tu si môžte pozrieť na TKKBS a tu je napísane, sme v žltej farbe, prijímanie iba na ruku.

Anton Čulen: Dobre a teraz môžem Vám ja niečo povedať? Ja sa odvolávam na dokumenty Svätej Stolice. Svätá Stolica je viacej ako, ja neviem, kto hento dal (Mikasov dokumet) to neviem.

Páter: To je na TK KBS, Konferencia biskupov na Slovensku, to je najviac.

Anton Čulen: No dobre akože a Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí to…
Páter: Áno, hovorím všeobecné a je partikulárne právo, ktoré je nad všeobecné.
Anton Čulen: A to kto Vám povedal?

Páter: Kánonické právo toto hovorí.

Anton Čulen: Ale veď o všetkom rozhoduje Svätá Stolica, my sme predsa hierarchická organizácia, nie?

Páter: Áno, a hierarchia určuje všeobecné právo, ktoré konkrétny biskup v svojej diecéze si môže upraviť.

Anton Čulen: Nemôže si upraviť, pokiaľ, musia predsa žiadať Svätú Stolicu o udelenie Indultu.

Páter: Toto nie je trvalá úprava. Je dočasné niečo. Toto si môžete prečítať (ukazuje na Mikasov dokument) na TK KBS.

Anton Čulen. Dobre, čiže máme tu dokument Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, to je Redemptionis sacramentum a potom je tu ešte pápežský dokument Jána Pavla II. (správne Pavla VI.) Memoriale Domini.

Páter: Tento dokument nehovorí nič proti nim.

Anton Čulen: No dobre, ale však potom je to svojvôľa. Predsa Konferencia….
Páter: Nech sa páči, choďte to povedať biskupovi.

Anton Čulen: No dobre a teraz sa Vás spýtam takto: Vy ste mi odmietli… počkajte, vy ste mi odmietli dať sväté prijímanie (do úst).

Páter: Nie, to nie je pravda.

Anton Čulen: Však ste mi ho nedali, tak čo chcete…

Páter: Ja som Vám povedal, Telo Kristovo a vy ste ho odmietli prijať (do rúk)
Anton Čulen No dobre, ale ….

Páter: Ja som Vám podával Krista a veľmi Vám ho túžim dať, keď mi poviete, idem Vám dať teraz hneď Eucharistiu. Do rúk, tak jak mi to káže biskup. Ak ma nútite žiť proti poslušnosti biskupovi, odmietam.

Anton Čulen: No dobre, ale počkajte teraz….

Páter: Ja chcem žiť v poslušnosti voči biskupovi.

Anton Čulen: No dobre, ja zase v poslušnosti voči Bohu. To je jasné.

Páter: Aj ja.

Anton Čulen: Ale počúvajte, teraz Vám niečo poviem. Čo je napísané? Je niekde napísané že nemôže kňaz udeliť sväté prijímanie do úst? Je to niekde napísané?
Páter: Vysvetlite mi prosím Vás. Prijímanie iba na ruku. Neviem, ako to mám chápať. Je prijímanie iba na ruku.

Anton Čulen: Dobre, ale na TKKBS je napísané, akým spôsobom sa rozdáva sväté prijímanie a tam je napísané, že pokiaľ kňaz rozdáva sväté prijímanie a dotkne sa úst, úst, čiže, ako môže podávať na ruku, keď sa dotkne úst? Vtedy si má dezinfikovať ruky. Tak je tam napísané.

Páter: Neviem, tu je nap….

Anton Čulen komentár: Vtedy som pocítil niekoľko úderov zo zadu do chrbta a buchnutie do ruky, v ktorej som držal mobil a zľava ku mne prichádza (podľa fotografie podľa fotografie z webu kapucínov) zrejme páter Michal Varga a snaží sa mi násilím aj on vytrhnúť mobil z ruky, búcha ma do hrude a chytá ma pod krkom.

Páter Michal Varga: Dovidenia, choďte prosím Vás, sa nehanbíte tu nás kamerovať.

Anton Čulen: Neberte mi foťák…

Páter Varga: (Útočí na mňa rukami). Sa nehanbíte nás kamerovať.

Anton Čulen komentár k videu:
Aj páter ktorý ma pozval na rozhovor na mňa útočí a búcha mi do mobilu a do hrude. V tom momente mi vypadol mobil z rúk, ktorý sa pádom na zem mierne poškodil. Ale Pán Boh sa postaral, že na kamere je vidieť, ako na mňa obaja pátri fyzicky útočia z rukami a Páter Varga ma búcha do hrude a chytá pod krkom. Cítil som ako ma niekoľko krát opakovane niekto ďalší buchol aj odzadu do chrbta. Keď na mňa pátri začali kričať, aby som okamžite odišiel, cez miestnosť, kde sú spovedelnice som sa snažil odísť von z kostola. Vtedy ma znovu páter Varga aj s ďalším niekoľko krát opäť udreli do chrbta, na čo som sa otočil a ohradil som sa voči takémuto správaniu kňazov.

Páter Varga mi povedal, že kvôli tomu, ako som si ho natočil na video ako mi odmietol dať po sv. spovedi v úplne prázdnom kostole sv. prijímanie mu hovoria, že je antikristov služobník. Povedal som, že to ako sa správajú iba dokazuje, že nie sú Kristovi služobníci, ale antikristovi služobníci. Tiež som ešte uviedol, že taký páter Šebastian Jaduď, páter Hubert, páter Matúš, alebo páter Benedikt sa musia v hrobe obracať, keď vidia, čo tu kapucíni stvárajú. Keď som vošiel do kostola, tak zrejme vzhľadom na to, že tam ešte boli nejaký veriaci, tak už prestali na mňa fyzicky útočiť a vrátili sa späť.

Dosť ma toto počínanie absolútne nezlučiteľné s kňazským stavom prekvapilo. Toto som od kňazov nečakal. Z očí im priam sršala nenávisť. Bolo evidentné, že keď im došli argumenty, tak ich zúrivosť dohnala k tomu, že na mňa začali fyzicky útočiť s cieľom vyprovokovať bitku. Vďaka Pánu Bohu a Panne Márii som akýmsi zázrakom ale zostal úplne kľudný. Smutné je, že v sakristii bolo viacero ďalších kapucínov aj s nejakou pani a nik týchto pátrov ani len neupozornil na ich absolútne nevhodné správanie rehoľníkov. Takúto nenávisť som naposledy zažil na vojenčine ešte v časoch komunizmu. Čo ešte od našich kňazov môžeme čakať?

Anton Čulen- Osobné svedectvo
alianciazanedelu.sk/archiv/9337
Libor Halik shares this
757
Toto som od kňazov nečakal. Z očí im priam sršala nenávisť. Bolo evidentné, že keď im došli argumenty, tak ich zúrivosť dohnala k tomu, že na mňa začali fyzicky útočiť s cieľom vyprovokovať bitku. Vďaka Pánu Bohu a Panne Márii som akýmsi zázrakom ale zostal úplne kľudný. Smutné je, že v sakristii bolo viacero ďalších kapucínov aj s nejakou pani a nik týchto pátrov ani len neupozornil na ich …More
Toto som od kňazov nečakal. Z očí im priam sršala nenávisť. Bolo evidentné, že keď im došli argumenty, tak ich zúrivosť dohnala k tomu, že na mňa začali fyzicky útočiť s cieľom vyprovokovať bitku. Vďaka Pánu Bohu a Panne Márii som akýmsi zázrakom ale zostal úplne kľudný. Smutné je, že v sakristii bolo viacero ďalších kapucínov aj s nejakou pani a nik týchto pátrov ani len neupozornil na ich absolútne nevhodné správanie rehoľníkov. Takúto nenávisť som naposledy zažil na vojenčine ešte v časoch komunizmu. Čo ešte od našich kňazov môžeme čakať? Anton Čulen- Osobné svedectvo
apredsasatoci
Toto je ovocie veľmi dlhého spánku kresťanov!
Pýtam sa - Sú dneska ešte vôbec kresťanmi?
Agent0
Slepí vedou slepých.... KDO nechápe, přeložím: slepí biskupi vedu slepých kněží..slepou poslušnostou vůbeči státu SR..
Myslím, že Jan Mikasa by měl být jmenován KARDINÁLEM katolicke církve na Slovensku...
05.05.2020 (před rokem) Jan Mikas hlavní hygienik vydal dokument, kde určuje, jak mají věřící na Slovensku přijímat Tělo Kristovo...a všichni biskupi SR mu to sežrali i s navijákem....a …More
Slepí vedou slepých.... KDO nechápe, přeložím: slepí biskupi vedu slepých kněží..slepou poslušnostou vůbeči státu SR..
Myslím, že Jan Mikasa by měl být jmenován KARDINÁLEM katolicke církve na Slovensku...

05.05.2020 (před rokem) Jan Mikas hlavní hygienik vydal dokument, kde určuje, jak mají věřící na Slovensku přijímat Tělo Kristovo...a všichni biskupi SR mu to sežrali i s navijákem....a kněží v bezhlavé a SLEPÉ "poslušnosti" bez rozmyslu a bez jakékoliv disputy s KRISTEM jako neviditelnou hlavou Katolické cirkve, to přijali jako stroje zbavené svepravneho uvažování...
"Poslušnost OD..DO..."
Nejdříve musíme poslouchat BOHA a pak lidi...
Za celé období "korony" jsem měl problém přijat do úst JEN ne Slovensku...žiji v ČR, ale zde chodím z celou rodinou na sv.prijimani jen do úst během celé pandemie od zacatku..
Lituji všechny Slováky, kterým je ODEPŘENO přijímání do úst ....

tkkbs.sk/showpage.php?name=covid_automat
Zuz S
Uz by som tam viac nesla. Stale este su knazi, ktori sa boja viac Boha, nez Mikasa...
Inak kapucin pater Matus (ak myslite Vanceka) bol brat mojej babky :)
U.S.C.A.E.
nie je rovnocenné a dokážem to veľmi jednoducho totiž oveľa úctivejší spôsob vymizol súčasne aj na východe aj na západe v rovnakom čase a ostal IBA do úst a to sa ten spôsob z ruky nedá s tým dnešným kalvínskym výsmechom ani porovnať a navyše je to ešte aj správny odpor voči cézaropapizmu a poviem vám tajomstvo aj episkopát sa vie rozhodnúť zle až sa prikloniť ku zlu či ho až propagovať
na …More
nie je rovnocenné a dokážem to veľmi jednoducho totiž oveľa úctivejší spôsob vymizol súčasne aj na východe aj na západe v rovnakom čase a ostal IBA do úst a to sa ten spôsob z ruky nedá s tým dnešným kalvínskym výsmechom ani porovnať a navyše je to ešte aj správny odpor voči cézaropapizmu a poviem vám tajomstvo aj episkopát sa vie rozhodnúť zle až sa prikloniť ku zlu či ho až propagovať

na rovinu aj na západe to bolo tak z divnej výnimky sa podvodom urobilo fakticky pravidlo ale to neznamená že je to dobro

V rovnakom duchu zakázal 3. Konštantinopolský koncil (680-681), za pápežov Agatóna a Leva II., prijať veriacim sv. prijímanie vlastnými rukami a hrozil exkomunikáciou tým, ktorí by vykonali takúto opovážlivosť.

blud a násilie sú dvojičky vždy to tak bolo pán Čulen však citovali z heretickej encykliky ktorá propaguje panteizmus a nech si tu jačí kto chce čo chce
jezofiko
Ucti si ma iba perami ale ich srdce je ďaleko odo mňa.Že,...... samozvaní proroci Čulen , Skala a spol. , tu na glorii . Ja Vás tu toľko ako nebolo v starom zákone.
Peter(skala)
Unam Sanctam SK
A) Dnes sa musíme riadiť katolíckymi princípmi a učením KC, teda samou apoštolskou autoritou. BODKA!
🤔
... a čo s Eucharistiou?
Sektari, protestanti, schizmatici... často sa odvolavaju na biblické Slová o vyjdení veriacich z Neviestky, ale čo z Eucharistiou (Bohom)???
Ved kostol-chram sa môže postaviť nový (inde) ale Eucharistiu máme nechať na pospas tým, čo kostol znesväcujú? …More
Unam Sanctam SK

A) Dnes sa musíme riadiť katolíckymi princípmi a učením KC, teda samou apoštolskou autoritou. BODKA!
🤔

... a čo s Eucharistiou?
Sektari, protestanti, schizmatici... často sa odvolavaju na biblické Slová o vyjdení veriacich z Neviestky, ale čo z Eucharistiou (Bohom)???

Ved kostol-chram sa môže postaviť nový (inde) ale Eucharistiu máme nechať na pospas tým, čo kostol znesväcujú?

To mi pripadá ako ked horí dom lebo sa potápa lod a hlavný velitel kričí sice aby utekali ale on uteká ako prvý!!!!!!!!!

... a to hovorím len o ludoch, ktorým treba dať prednosť aby sa zachranili skôr avšak tu je niekto väčší... Eucharistia

to akože máme ju nechať napospas znesväteniu, len preto aby sme si zachranili život (telesný)???????
Unam Sanctam SK
Chleba v novus ordo kostoloch nie je Eucharistiou. A to že sa Pánove telo znesväcuje u pravoslávnych, SSPX a x. heretických združeniach; ako sa tomu dá zabrániť? Ako sa dá zabrániť svätokrádežným Prijímaniam? Cirkev nasleduje v šľapajách Krista. Ako sa on vydal do rúk nepriateľov a nechal sa ukrižovať, tak je to aj teraz s Cirkvou (mystickým telom Krista) a s ním samotným, Eucharistiou.
More
Chleba v novus ordo kostoloch nie je Eucharistiou. A to že sa Pánove telo znesväcuje u pravoslávnych, SSPX a x. heretických združeniach; ako sa tomu dá zabrániť? Ako sa dá zabrániť svätokrádežným Prijímaniam? Cirkev nasleduje v šľapajách Krista. Ako sa on vydal do rúk nepriateľov a nechal sa ukrižovať, tak je to aj teraz s Cirkvou (mystickým telom Krista) a s ním samotným, Eucharistiou.

vatikankatolicky.com/katolicka-omsa-vs-novus-ordo/
Peter(skala)
Hereza maxima - to mi pripomenulo Matoviča, ked sa nechcel dať zaočkovať medzi prvými, tvrdiac že on chce byť ako velitel lode, ktorý odchádza posledný :)
Ináč povedané, na Eucharistii niekomu nezáleží, hlavne že on sa zachráni.
Další problem je, že neuznávaš Eucharistiu v RKC a to je zasadný problem, preto ťa netankuje, čo sa robí v kostoloch RKC.
Lenže tí svätí katolici, ktorých oslavujeme …More
Hereza maxima - to mi pripomenulo Matoviča, ked sa nechcel dať zaočkovať medzi prvými, tvrdiac že on chce byť ako velitel lode, ktorý odchádza posledný :)

Ináč povedané, na Eucharistii niekomu nezáleží, hlavne že on sa zachráni.

Další problem je, že neuznávaš Eucharistiu v RKC a to je zasadný problem, preto ťa netankuje, čo sa robí v kostoloch RKC.

Lenže tí svätí katolici, ktorých oslavujeme na oltári boli práve pre tieto obrany Eucharistie povýšení na oltár: webnode.sk/l/
dyk
Prijimanie na ruku a na jazyk je rovnocenné. Načo vyvolávať spory s vládnou mocou?
Pápež František sam dával na ruku a to nebola ani pandémia. O. Manjackal napisal, aby sme to robili s radosťou.
O. Benedikt XVI. povedal, že František nič nerobí proti viere, len to vysvetľuje svojim spôsobom a všetko je v najlepšom poriadku. Tak načo vyvolávať paniku?
Peter(skala)
tu si treba položiť vážnu otazku, prečo blahoslavený Pavol VI. nechcel, aby veriaci prijmali Eucharistiu do ruky ?!
🤔
Ved, keby to nebolo zlé, tak prečo sa tak správal ako keby chcel spory s vladnou či cirkevnou mocou?
Unam Sanctam SK
vatikankatolicky.com/anti-papez-pavol-vi/
Satanský kacír je podľa tvojej sekty svätý.
Peter(skala)
Praded, to je zrejméééééé, ale prečo bl.Pavol nechcel tuto zmenu, ked to mohol už vtedy urobiť? Práve preto, lebo mal v sebe ešte tolko blaženosti, aby spomalil znesvätenie v Cirkvi
Roberto 55
Omyl Dyku, prijimanie do ust a po klaciacky je spravne a prijmanie na ruku je bohoruhanie, lebo drobne ciastocky popadaju na zem.
jezofiko
Treba si položiť otázku Skala , že čo je teba do toho. Čo strkáš hlavu tam kde nemáš. Raz ti niekto po tej chrape naloží a keď budeš hviezdy vidieť, tak si pomyslíš že si mal mystický zažitok a určite ho tu zverejníš.
dyk
Už dopredu vedia, koľko ich zomrie :)
Na tuto pandémiu malo vymrieť ľudstvo a nič vážne sa nestalo. A teraz zasa strašia. Očkujte sa, lebo bububu. Robia sa bohmi, prorokmi i keď delta variant je vymyslený a slabý oproti tomu, čo bolo.
pluska.sk/…kujeme-rizkovych-slovensku-umrie-42-tisic-seniorovMore
Už dopredu vedia, koľko ich zomrie :)
Na tuto pandémiu malo vymrieť ľudstvo a nič vážne sa nestalo. A teraz zasa strašia. Očkujte sa, lebo bububu. Robia sa bohmi, prorokmi i keď delta variant je vymyslený a slabý oproti tomu, čo bolo.

pluska.sk/…kujeme-rizkovych-slovensku-umrie-42-tisic-seniorov
Marieta Ria
... hlavné príznaky delta variantu - nachladnutie a zvýšená teplota, poprípade mierna bolesť hlavy - to nezdoláme inak, ako očkovaním vakcínou, ktorá bola skôr ako táto mutácia, ale jednoznačne len ona je záchranou - samozrejme traste sa všetci už od leta!!!
Trepifajksl
Strašné. A to má přijít doba, kdy nás budou zabíjet a myslet si, že tím slouží Bohu. Do doby falešné pandemie a následné hysterie jsem si nedokázal představit, jak by mohli lidi takto rozeštvat.
Marieta Ria
Je to smutná realita - odmietnuť dať Telo Kristovo do úst - ešte k tomu na konci... oháňať sa covid automatom(nejaké Mikasove usmernenia) , to ten je nad Božím zákonom - ten je hlavným ukazovateľom pre o. biskupov ? Kto je v tomto spore rozhodujúci - Pán Boh, či Mikas??? Ale je v poriadku chrám, ovešaný plagátmi vtákov, ktoré dokonca prekrývajú oltár(!!!) - aj to je z poslušnosti voči …More
Je to smutná realita - odmietnuť dať Telo Kristovo do úst - ešte k tomu na konci... oháňať sa covid automatom(nejaké Mikasove usmernenia) , to ten je nad Božím zákonom - ten je hlavným ukazovateľom pre o. biskupov ? Kto je v tomto spore rozhodujúci - Pán Boh, či Mikas??? Ale je v poriadku chrám, ovešaný plagátmi vtákov, ktoré dokonca prekrývajú oltár(!!!) - aj to je z poslušnosti voči o.biskupom? To je od nich schválené??? Toto prejde a nikomu neprekáža - to komu slúžia tieto zasvätené osoby? Na piedestále covid automat a vtáky...
Peter(skala)
SK5,12 Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. 13 Ale nik iný sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil 14 a čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich Pánovi; veľké množstvo mužov a žien. 15 Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka, aby aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z nich, keď …More
SK5,12 Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. 13 Ale nik iný sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil 14 a čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich Pánovi; veľké množstvo mužov a žien. 15 Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka, aby aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z nich, keď tade pôjde. 16 Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu, prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali. 17 Tu vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s ním - teda sekta saducejov -, a plní žiarlivosti 18 položili na apoštolov ruky a vrhli ich do mestského väzenia. 19 Ale Pánov anjel otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich a povedal: 20 „Choďte, staňte si v chráme a hlásajte ľudu všetky slová tohto života!“ 21 Oni počúvli, zavčas rána vošli do chrámu a učili. Keď prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali veľradu a všetkých starších zo synov Izraela a poslali do väzenia, aby ich priviedli. 22 Ale keď ta sluhovia prišli, vo väzení ich nenašli. Vrátili sa teda a hlásili: 23 „Väzenie sme našli dôkladne zatvorené a strážnici stáli pri dverách; no keď sme otvorili, vnútri sme nenašli nikoho.“ 24 Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slová, boli v pomykove, čo sa to vlastne stalo. 25 Tu ktosi prišiel a oznámil im: „Muži, ktorých ste vrhli do žalára, stoja v chráme a učia ľud.“ 26 Veliteľ stráže hneď odišiel so sluhami a priviedol ich - ale nie násilne, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňoval. 27 Keď ich priviedli, postavili ich pred veľradu a veľkňaz sa ich opýtal: 28 „Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene?! A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka.“ 29 Peter a apoštoli odpovedali: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí. 30 Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. 31 Jeho Boh svojou pravicou povýšil za Vládcu a Spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. 32 A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú.“ 33 Keď to počuli, pukali od zlosti a chceli ich zabiť. 34 Tu vstal vo veľrade istý farizej, menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil všetok ľud. Rozkázal tých ľudí vyviesť na chvíľu von 35 a im povedal: „Mužovia, Izraeliti, dobre si rozmyslite, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. 36 Lebo prednedávnom povstal Teudas a hovoril, že on je niekým, a pridalo sa k nemu okolo štyristo mužov. No zabili ho a všetci, čo mu verili, boli rozprášení a zničení. 37 Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol za sebou ľud. Aj on zahynul a všetci jeho stúpenci sa rozpŕchli. 38 Preto vám teraz hovorím: Nechajte týchto ľudí a prepustite ich, lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, 39 ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!“ I súhlasili s ním. 40 Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene, a prepustili ich. 41 A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. 42 A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista, Ježiša.
Peter(skala)
SK4,1 Kým hovorili k ľudu, prepadli ich kňazi, veliteľ chrámovej stráže a saduceji 2 a zazlievali im, že učia ľud a ohlasujú zmŕtvychvstanie v Ježišovi. 3 Položili na nich ruky a do rána ich dali do väzenia, lebo už bol večer. 4 Ale mnohí z tých, čo vypočuli slovo, uverili; a vzrástol počet mužov na päťtisíc. 5 Na druhý deň sa v Jeruzaleme zhromaždili poprední muži, starší a zákonníci, …More
SK4,1 Kým hovorili k ľudu, prepadli ich kňazi, veliteľ chrámovej stráže a saduceji 2 a zazlievali im, že učia ľud a ohlasujú zmŕtvychvstanie v Ježišovi. 3 Položili na nich ruky a do rána ich dali do väzenia, lebo už bol večer. 4 Ale mnohí z tých, čo vypočuli slovo, uverili; a vzrástol počet mužov na päťtisíc. 5 Na druhý deň sa v Jeruzaleme zhromaždili poprední muži, starší a zákonníci, 6 veľkňazi Annáš a Kajfáš, Ján a Alexander a všetci, čo boli z veľkňazského rodu, 7 postavili ich do stredu a pýtali sa: „Akou mocou alebo v mene koho ste to urobili?“ 8 Vtedy im Peter, naplnený Duchom Svätým, povedal: „Vodcovia ľudu a starší! 9 Ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom človeku, ako sa tento uzdravil, 10 nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý! 11 On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným. 12 A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“ 13 Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a zbadali, že sú to ľudia neučení a prostí, veľmi sa čudovali; spoznali ich, že boli s Ježišom. 14 A keď videli, že uzdravený človek stojí s nimi, nemohli nič namietať. 15 Preto im rozkázali, aby vyšli von z veľrady, a radili sa: 16 „Čo robiť s týmito ľuďmi? Všetci obyvatelia Jeruzalema vedia, že sa skrze nich stalo očividné znamenie, a nemôžeme to poprieť. 17 Ale aby sa to nešírilo ďalej medzi ľud, pohrozme im, nech už nikomu nehovoria v tomto mene.“ 18 Zavolali ich teda a prikázali im, že nesmú vôbec hovoriť ani učiť v Ježišovom mene. 19 Ale Peter a Ján im odpovedali: „Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha; 20 lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ 21 Ale oni im znova pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli, ako ich potrestať, a to pre ľud, pretože všetci oslavovali Boha za to, čo sa stalo.
fiat33
Srdce má z toho boli😭
Anton Čulen
1 Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. 2 Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. 3 Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána, prosil, aby mu dali almužnu. 4 Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal: „Pozri sa na nás!“ …More
1 Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. 2 Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. 3 Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána, prosil, aby mu dali almužnu. 4 Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal: „Pozri sa na nás!“ 5 On sa na nich pozrel a čakal, že od nich niečo dostane. 6 Ale Peter povedal: „Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ 7 Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho. Vtom mu spevneli nohy a členky, 8 vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, chodil, vyskakoval a chválil Boha.
mojabiblia.sk/…/44/skutky-apostolov-kapitola-3/katolicky-preklad/
Laco Bajzo
"Celú svätú omšu som rozmýšľal nad tým, ako asi musí Pán Ježiš trpieť, keď vidí to, čo sa deje v našich kostoloch..."
Neplačte nad ním,ale nad sebou svojimi deťmi ,lebo keď uvidíte čo na vás príde za to,že ste ignorovali všetky varovania Písma ,aby ste nemali nič spoločného s týmito zapredancami a vyšli z tejto neviestky antikrista ,tak budete volám bralám ,aby na vás padli a horám,aby vás …More
"Celú svätú omšu som rozmýšľal nad tým, ako asi musí Pán Ježiš trpieť, keď vidí to, čo sa deje v našich kostoloch..."
Neplačte nad ním,ale nad sebou svojimi deťmi ,lebo keď uvidíte čo na vás príde za to,že ste ignorovali všetky varovania Písma ,aby ste nemali nič spoločného s týmito zapredancami a vyšli z tejto neviestky antikrista ,tak budete volám bralám ,aby na vás padli a horám,aby vás prikryli.
Lebo dosť .že ste sami nevošli do Božieho kráľovstva ,ešte ste aj iných ,až do konca držali v jednote s odpadlým klérom neviestky.
Unam Sanctam SK
Novus ordo je neplatná. Keby bol Anton Čulen katolíkom, tak by neišiel hentam medzi nevercov. Popravde si to zaslúži. Antikristovi služobníci? Však sám Čulen sa odvolával na Antikrista. A sám sa odsudzuje, pretože podľa učenia Svätej stolice je novus ordo neplatná. Čo sa čuduje? Však je v neviestke babylonskej:
vatikankatolicky.com/neviestka-babylonska/.
Babylon padol, padol!!
Zjavenie Jána 18:2More
Novus ordo je neplatná. Keby bol Anton Čulen katolíkom, tak by neišiel hentam medzi nevercov. Popravde si to zaslúži. Antikristovi služobníci? Však sám Čulen sa odvolával na Antikrista. A sám sa odsudzuje, pretože podľa učenia Svätej stolice je novus ordo neplatná. Čo sa čuduje? Však je v neviestke babylonskej:
vatikankatolicky.com/neviestka-babylonska/.
Babylon padol, padol!!
Zjavenie Jána 18:2 „I zvolal [anjel] mohutným hlasom hovoriac: ‘Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov a väzením každého nečistého ducha a väzením každého nečistého vtáka a väznicou každej nečistej a nenávidenej zveri.’“
Tento verš sa, pravdaže, v prvom rade vzťahuje na niečo iné, ako je vysvetlené v článku Babylon padol, ale je to zaujímavé.
Unam Sanctam SK
Anton Čulen vyznáva, kam chodí: "Kristus, Dobrý Pastier, všetko vidí – ako nás štátna moc trhá od viery v Boha a naši pastieri DISKUTUJÚ S VLKOM!!!! DISKUTUJÚ SO ZLOM!!! Pastierske palice – namiesto toho, aby bili nepriateľa, tak priťahujú do cirkvi sodomitov, heretikov, inovercov… Áno, pastier opúšťa stádo, aby našiel stratenú ovcu, ale nie tigra, či krokodíla, či nejakú inú hàveď."
More
Anton Čulen vyznáva, kam chodí: "Kristus, Dobrý Pastier, všetko vidí – ako nás štátna moc trhá od viery v Boha a naši pastieri DISKUTUJÚ S VLKOM!!!! DISKUTUJÚ SO ZLOM!!! Pastierske palice – namiesto toho, aby bili nepriateľa, tak priťahujú do cirkvi sodomitov, heretikov, inovercov… Áno, pastier opúšťa stádo, aby našiel stratenú ovcu, ale nie tigra, či krokodíla, či nejakú inú hàveď."
Babylon padol, padol!!
Unam Sanctam SK
Heretik Pavol VI.: vatikankatolicky.com/anti-papez-pavol-vi/
Memoriale Domini. Ako u protestantov.
Sedevakantistický kanál
Novus Ordo je neplatný protestantský servis, lebo reformátor Pavol VI. po II. vatikánskom koncile kopíroval svojimi zmenami protestantov (ako napr. Kramnera). Aj nové obrady vysviacok, aj nová omša sú neplatné, lebo na ne možno naviazať odsúdenia pápežov, ktorí odsudzovali protestantské obrady. To je prvý bod prečo novus ordo omša je protestantská a smrteľne hriešna (nie je to katolícky obrad …More
Novus Ordo je neplatný protestantský servis, lebo reformátor Pavol VI. po II. vatikánskom koncile kopíroval svojimi zmenami protestantov (ako napr. Kramnera). Aj nové obrady vysviacok, aj nová omša sú neplatné, lebo na ne možno naviazať odsúdenia pápežov, ktorí odsudzovali protestantské obrady. To je prvý bod prečo novus ordo omša je protestantská a smrteľne hriešna (nie je to katolícky obrad), a druhá vec je, že slová premenenia boli upravené tak, aby vyhovovali novej doktríne o univerzálnej spáse, keď bolo slovo "(za) mnohých" zmenené na "(za) všetkých". Toto a všetko ostatné je dopodrobna vysvetlené v dokumentoch na vatikankatolicky.com.
Sedevakantistický kanál
To znamená, že k premeneniu nedochádza a Ježiš sa nesprítomňuje na Novus Ordo (Novej omši), ale je tam chlieb, a všetky "zázraky" spojené s takou "eucharistiou" sú falošné zázraky.
Anton Čulen
Apoštoli sa potom prečo chodili modliť do Jeruzalemského chrámu aj po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša? Veď to bolo už po tom, čo sa opona v chráme roztrhla na dvoje.....
Unam Sanctam SK
A) Dnes sa musíme riadiť katolíckymi princípmi a učením KC, teda samou apoštolskou autoritou. BODKA!
B) Novus ordo je neplatná a tí, ktorí v nej zotrvávajú po tom, čo vedia, že sú s ňou problémy a napriek tomu tam pristujú k "sviatostiam", nielenže konajú rozpore s učením KC, ktoré katolíkom zakazuje prijímať pochybné alebo pravdepodobné sviatosti, ale keď opomenú fakty, ktoré dokazujú …More
A) Dnes sa musíme riadiť katolíckymi princípmi a učením KC, teda samou apoštolskou autoritou. BODKA!
B) Novus ordo je neplatná a tí, ktorí v nej zotrvávajú po tom, čo vedia, že sú s ňou problémy a napriek tomu tam pristujú k "sviatostiam", nielenže konajú rozpore s učením KC, ktoré katolíkom zakazuje prijímať pochybné alebo pravdepodobné sviatosti, ale keď opomenú fakty, ktoré dokazujú je neplatná, dopúšťajú sa aj modlárstva (a na vatikankatolicky.com bolo dokázané, že je neplatná, nie iba problematická).
C) Väčšina novus ordo kňazov je neplatná.
D) Apokalypsa 18:4-5 – „A počul som iný hlas volať z neba: ‘Vyjdite z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.’“
Apokalypsa 17:4 – „Žena bola odetá do purpuru a šarlátu a ozdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami, v ruke mala zlatý pohár plný ohavností a nečistoty svojho smilstva.“
Apokalypsa 17:1-2 – „Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali tí, čo obývajú zem.“
E) Zjavenie sa ukončilo smrťou posledného apoštola!
F) Apoštoli v synagóge nezapierali vieru, ale ísť na protestantskú novus ordo znamená poprieť katolícku vieru a katolícke sakramentálne učenie. Okrem toho je aj otázne, ako sa tam apoštoli správali atď. A presviedčali ľudí, že Kristus bol Mesiáš. Váš argument je zavádzajúci. A niečo je modliť sa v synagóge (v onom čase) a niečo je zúčastňovať sa židovských obradov, ktoré by vyjadrovali popretie toho, že Ježiš Kristus už bol ukrižovaný. A taktiež, ako dobre máte zdokumentované správanie apoštolov v synagóge? A ako som už vysvetlil vyššie, vôbec sa to nedá porovnávať s dnešnou situáciou.
Pápež Eugen IV., Florentský koncil, 1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a učí, že legálnosti Starého zákona alebo Mojžišovho zákona, ktoré sa delia na obrady, posvätné obety a sviatosti, pretože boli ustanovené, aby značili niečo v budúcnosti, hoci boli vhodné pre božský kult v tom čase, keď prišiel náš Pán Ježiš Kristus nimi naznačený, skončili a začali sviatosti Nového zákona; a ktokoľvek, kto ešte aj po umučení vložil nádej do týchto vecí zákona a podriadil sa im ako nevyhnutným na spasenie, akoby viera v Krista nemohla spasiť bez nich, smrteľne zhrešil. Napriek tomu nepopiera, že po Kristovom umučení až do rozhlásenia Evanjelia mohli byť zachovávané, pokiaľ sa verilo, že nie sú v žiadnom prípade nevyhnutné na spasenie; ale po rozhlásení Evanjelia tvrdí, že ich nemožno zachovávať bez straty večnej spásy. Preto všetci, ktorí po tom čase [rozhlásení Evanjelia] zachovávajú obriezku a sabat a ďalšie požiadavky zákona, Svätá Rímska Cirkev vyhlasuje za cudzích kresťanskej viere a nie ani v najmenšom spôsobilých podieľať sa na večnej spáse.“
Ivan Herda
Doteraz som nikdy neprijal Pána Ježiša do rúk a ani nepríjimem,vždy tak ako ma to naučila cirkev , do úst, s úctou ,ale k článku mám podobne zážitky ,kňaz, dokonca známy ,možno skoro kamarát mi omietol podať sv.prijimanie do úst mne,manželke ,bratovi a ďalším pri pohrebnej sv.omši, kde sme boli v podstate iba rodina , s tým, že je to zakázané,po krátkej argumentácií ,že nemá pravdu a nie …More
Doteraz som nikdy neprijal Pána Ježiša do rúk a ani nepríjimem,vždy tak ako ma to naučila cirkev , do úst, s úctou ,ale k článku mám podobne zážitky ,kňaz, dokonca známy ,možno skoro kamarát mi omietol podať sv.prijimanie do úst mne,manželke ,bratovi a ďalším pri pohrebnej sv.omši, kde sme boli v podstate iba rodina , s tým, že je to zakázané,po krátkej argumentácií ,že nemá pravdu a nie je to zakázané som od neho pred sv.omšou odišiel a na sv. príjimanie sme počas omše nešli,načo robiť scény a provokovať,Pán Boh všetko vie,vidí a bude nás súdiť podľa svedomia a úmyslov ,nie podľa omylov kňazov, ja mám taký dojem ,že všetci kňazi vrátane biskupov dobre vedia ako to je ,sú znásilnení a pre svoje slabé a nemohúce charaktery odporovať idiotom a brániť Krista sú flustrovaní,asi závidia tím ,čo si vedia zachovať ksicht a majú chrbticu a preto chcú aby do toho namočili čo najviac ľudí ,aby to uľahčilo ich svedomiu ,že to robia všetci a preto takí, podľa nich podivíni ,čo trvdošijne stoja za svojím svedomím a tradíciou cirkvi a ktorí požadujú iba to ,čo cirkev ponúka a to je aj sv.príjimanie do úst tak takíto sú im výčitkou a viac ich hryzie svedomie ,preto tak reagujú,sami nie sú schopní a preto bránia iním ,schopním,nuž niektorí ľudia s uznanlivosťou hovoria ako to tí kňazi majú ťažké, majú figu ťažké niečo v normálnom živote, ale toto budú mať isto ťažké pri pohľade na Boha,keď k nemu príde .
apredsasatoci
Nieže sami nevchádzajú, ešte aj iným bránia!
Sedevakantistický kanál
Zdravím, mali by ste si prečítať fakty o neplatnej Novej omši (Novus Ordo): vatikankatolicky.com/katolicka-omsa-vs-novus-ordo/
apredsasatoci
A čo potom s tým - Nech sa ti stane podľa tvojej viery?
Hermenegild
Do 2. VK chodili ľudia na sv. prijímanie len po sv. spovedi, úplne čistí. Nechodili pri každej sv. omši, lebo sa cítili nehodní. Neboli takí pyšní, ako sú teraz katolíci, že omša je o ničom, ak som nebol na sv. prijímaní. A čo budú robiť neočkovaní, keď do chrámu pustia len očkovaných? Budú sa biť? Pšenica od plevelu bude teraz raz-dva oddelená. Praví nasledovníci Krista sa Mu budú klaňať …More
Do 2. VK chodili ľudia na sv. prijímanie len po sv. spovedi, úplne čistí. Nechodili pri každej sv. omši, lebo sa cítili nehodní. Neboli takí pyšní, ako sú teraz katolíci, že omša je o ničom, ak som nebol na sv. prijímaní. A čo budú robiť neočkovaní, keď do chrámu pustia len očkovaných? Budú sa biť? Pšenica od plevelu bude teraz raz-dva oddelená. Praví nasledovníci Krista sa Mu budú klaňať v Duchu a v Pravde.
Hermenegild
Ešte doplním: takíto kňazi sa premáhajú pokorou, bez natáčania prísť sa do sakristie poďakovať, že mi páter nedal sv. prijímanie, lebo som toho nehodný. A s Pánom Bohom. To je účinnejšie.
viktoriine vodopady
to majú z tých rúšiek tu agresivitu. po pár minútach dýchania vzduchu pod maskou (7x vyššie koncentrácie CO2 ako sú prípustné normy) je telo vo veľkom strese a v krvi a moči sa stanovujú mnohonásobne väčšie koncentrácie adrenalínu a kortisolu ... vysoký tlak, vysoká tepová frekvencia, nervozita, agresivita .... v kombinácii s cov-injekciou kt spôsobuje telu veľký stres, lebo nanočastice …More
to majú z tých rúšiek tu agresivitu. po pár minútach dýchania vzduchu pod maskou (7x vyššie koncentrácie CO2 ako sú prípustné normy) je telo vo veľkom strese a v krvi a moči sa stanovujú mnohonásobne väčšie koncentrácie adrenalínu a kortisolu ... vysoký tlak, vysoká tepová frekvencia, nervozita, agresivita .... v kombinácii s cov-injekciou kt spôsobuje telu veľký stres, lebo nanočastice ničia bunkové membrány a produkujú kyslíkovaé radikály a teda enormnú záťaž a stres .... ľudia nasledujúci nariadenia psychopatov a klamárov v telke dopadnú tak ako tí vo videu.
Peter(skala)
tiež si myslim, že tá agresivita je spôsobená aj tým ruškom... je to podobné ako ked človek už nevládze v pracovnej šichte - je unavený, ale musí tam ešte byť, tak sa prestáva kontrolovať, prestáva byť trpezlivý a vnímavý, pozorný na potreby iných... a chce čím skôr odísť.
Potom stačí, že do toho pride mimoriadna situácia alebo človek ktorý niečo chce, ale pracovnik kvôli svojej unave už …More
tiež si myslim, že tá agresivita je spôsobená aj tým ruškom... je to podobné ako ked človek už nevládze v pracovnej šichte - je unavený, ale musí tam ešte byť, tak sa prestáva kontrolovať, prestáva byť trpezlivý a vnímavý, pozorný na potreby iných... a chce čím skôr odísť.

Potom stačí, že do toho pride mimoriadna situácia alebo človek ktorý niečo chce, ale pracovnik kvôli svojej unave už nedokaže rýchlo reagovať, tak sa rozčuli a potom to lutuje

Tieto chvile nevladnosti sa stávaju a s ruškom maju jedno spoločné - unavu, stratu koncentracie a prenahlené reakcie.
fiat33
Možno to pramení aj z tých satanskych vakcín. Ľudia sa po nih stávajú agresívni. Písal to aj lekár.
Peter(skala)
možno su aj ti kapucini už zaočkovaní
viktoriine vodopady
jeden Kňaz raz rozprával, že malý evanjelický chlapček (dokonca nejaký známy český umelec to bol nespomeniem si na meno) videl v monštrancii krásne svetlo, keď šla procesia s Eucharistiou mestom. Niektorí ľudia mali v sebe rovnaké svetlo, niektorí nie. Údajne, ak prijmeme Eucharstiu, sú anjeli oslepení svetlom, kt máme a nevedia nás odlíšiť od Boha - kvôli svetlu. Premýšľala som nad tým, čo …More
jeden Kňaz raz rozprával, že malý evanjelický chlapček (dokonca nejaký známy český umelec to bol nespomeniem si na meno) videl v monštrancii krásne svetlo, keď šla procesia s Eucharistiou mestom. Niektorí ľudia mali v sebe rovnaké svetlo, niektorí nie. Údajne, ak prijmeme Eucharstiu, sú anjeli oslepení svetlom, kt máme a nevedia nás odlíšiť od Boha - kvôli svetlu. Premýšľala som nad tým, čo ak po prijatí satanskej injekcie z ľudí - na úrovní neviditeľného sveta - sála niečo zlé, alebo sú tmaví, nejaký opak svetla jednoducho.... (ten chlapček neskôr prestúpil ku katolíkom ,aby mal prístup k Svetlu), možno aj preto tá agresivita, ako ste v komentároch vyššie spomenuli ...
apredsasatoci
A keď prijmete Ducha Svätého nebude vám musieť nikto nič vysvetľovať!