Wymyślanie diagnoz, aby ukryć uszkodzenia poszczepienne: oszustwo tak stare jak samo szczepienie

Ludzie zranieni przez szczepionki COVID-19 mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, ale udawanie, że obrażenia i zgony poszczepienne są tylko "smutnymi zbiegami okoliczności", dalekimi od unikalności szczepionek pandemicznych, jest nadużyciem tak starym jak same szczepienia.Tak zwani „kontrolerzy faktów” muszą podwoić swoje wysiłki, aby znaleźć sposoby na zaprzeczenie niezaprzeczalnemu faktowi, że szczepionki COVID-19 powodują obrażenia i zgony na dużą skalę . Promotorzy szczepień i wspierające ich media podjęły taktykę ukrywania się do punktu absurdu, tłumiąc przyczynę fali śmiertelnych ataków serca i zgonów, wśród sportowców i młodych ludzi, zwą to; różnie „syndromem nagłej śmierci dorosłych”. lub „zespół nagłej śmierci arytmicznej” (SADS). To, co osoby poszkodowane przez szczepionkę COVID-19 niekoniecznie przyznają, to twierdzenie, że urazy i zgony po szczepieniu to tylko "smutne zbiegi okoliczności". Daleki jest to od bycia specyficznym dla szczepionek pandemicznych, ten pretekst jest tak stary jak samo szczepienie. Ułatwiona przez dobrze wyostrzoną semantykę , statystyki i nonsens, podstawową strategią urzędników zdrowia publicznego w utrwalaniu swojej fikcji jest "wyznawanie niewinności" – z jednej strony wygłaszanie bezpodstawnych twierdzeń o bezpieczeństwie szczepionek, a z drugiej deklarowanie się „ zakłopotanym ” przez dolegliwości, które pojawiają się w wyniku wdrożenia szczepień.

Czy w latach 1899-2022 coś się zmieniło?
W zdumiewająco szczerej i wnikliwej książce zatytułowanej „The Fallacy of Vaccination”, opublikowanej w 1899 roku, dr Alexander Wilder zwrócił uwagę na "rosnące przekonanie" "głębszych myślicieli i obserwatorów", że szczepienia były nie tylko "całkowicie bezużyteczne jako środek zapobiegawczy", ale że były "w rzeczywistości środkiem ponownego rozprzestrzeniania się choroby tam, gdzie są praktykowane". Wilder zauważył, że „za każdym razem, gdy osoba szczepiąca lub grupa szczepiących wyrusza na krucjatę szczepień, bardzo zwykle następuje szereg zgonów z powodu… chorób spowodowanych tą operacją. …”.

Wilder potępił również tłumienie i ukrywanie niekorzystnych skutków szczepionek, zdarzeń niepożądanych i zgonów, opisując presję wywieraną przez kolegę lekarza na jego "kolegów po fachu, aby opóźnić publikację informacji o śmiertelnych ofiarach ospy po szczepieniu" i opisując inne szwindle, które wydają się dziś aż nazbyt znajome:

"Od czasu do czasu (...) publikowany jest zgon z powodu szczepienia i natychmiast podejmowane są usilne starania, aby sprawić wrażenie, że jest on spowodowany jakąś inną przyczyną. Statystyki dotyczące ospy, które mają na celu rozróżnienie osób zaszczepionych i niezaszczepionych, są często niewiarygodne. Wiele osób, które zostały zaszczepione, jest fałszywie uznawanych za nieszczepione.
Nawet gdy śmierć następuje w wyniku szczepienia, prawda jest ukrywana i przypadek jest przedstawiany jako szkarlatyna, odra, erysipelas [bakteryjne zakażenie skóry], lub jakaś inna "zamaskowana" choroba, aby uniknąć szczegółowych pytań.
Intencjonalność uciszania wydawała się oczywista dla Wildera, który dodał: "Każdy dalszy argument spotyka się z beznamiętnym milczeniem i z widocznym koncertem intencji, aby starannie wykluczyć wszelką dyskusję na ten temat w pismach medycznych i publicznych, a także potępić wszystkich, którzy się sprzeciwiają".


Takie sztuczki były w pełni widoczne na niedawnym spotkaniu Komitetu Doradczego ds. Praktyk Szczepień w Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) skupionym na Novavax .
W zgrabnie podsumowanym koncie na blogu na żywo przez internistkę dr Meryl Nass – członkini organizacji Children’s Health Defense, Nass zauważyła, że CDC sfałszowała dane dotyczące COVID-19, aby ukryć znacznie wyższe wskaźniki hospitalizacji i zgonów u osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 niż u osób nieszczepionych . Nass zauważyła, że na szczęście dla CDC jedynymi wykresami, które nie były pokazywane „codzienne”, były te pokazujące stan szczepień w porównaniu z wynikami. Jednak pomimo „bełkotu” CDC, jak zauważył Nass, agencja nie mogła ukryć wyższego wskaźnika zapalenia mięśnia sercowego u mężczyzn zaszczepionych mRNA w ciągu tygodnia od drugiej dawki — 75,9 razy wyższy u młodych ludzi w wieku od 16 do 17 lat i 38,9 razy wyższy wśród młodych ludzi w wieku od 18 do 24 lat.

Polio: kolejny przykład bełkotu.
Niedawno stan Nowy Jork zgłosił przypadek „polio pochodzącego ze szczepionek”, a brytyjscy naukowcy ogłosili "incydent krajowy" „Po rzekomym znalezieniu »sekwencji genetycznych« wirusa polio w Londynie, wydaje się, że władze zdrowia publicznego szykują się do wskrzeszenia polio jako straszydła dnia codziennego. Na pierwszy rzut oka przyznanie , że prawie wszystkie współczesne przypadki porażenia polio są jatrogenne (medyczne), spowodowane doustną szczepionką polio – co jest podzielane przez nie mniej niż Światową Organizację Zdrowia i CDC – wydaje się to niespodziewane. Jednak organy zdrowia publicznego nie chcą przyznać, że oficjalna historia polio (gdzie "zapalenie rdzenia" odnosi się do zapalenia rdzenia kręgowego) jest bardziej pełna dziur niż ser szwajcarski.

Istnieje i zawsze było wiele dowodów sugerujących, że zatrucie – czy to arsenianem ołowiu , DDT , czy później, toksycznymi składnikami samych szczepionek przeciwko polio – jest najbardziej wiarygodnym wyjaśnieniem objawów paraliżu i zgonów, które zostały oznaczone jako „polio”. ” (tak samo rzekomy covid jest spowodowany przez szczepienia, pierwsze na grypę, a warianty - po szczepieniach covid dopow.) W rzeczywistości jeden z najwcześniejszych organów zdrowia publicznego, Bernard Greenberg, założyciel Wydziału Biostatystyki w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Karoliny Północnej, zeznał przed Kongresem, że szczepienie przeciwko polio „w rzeczywistości zwiększyło liczbę przypadków polio” i że „nadużywanie metod statystycznych doprowadziły do przekonania, że jest odwrotnie”.

Greenberg odniósł się do zmiany kryteriów diagnostycznych dla „porażennego poliomyelitis”, wprowadzonego w połowie lat pięćdziesiątych, która zaczęła wymagać co najmniej 60 dni objawów paraliżu, aby uzyskać diagnozę, w porównaniu z zaledwie 24 godzinami wcześniej. Jak Greenberg szybko zauważył, rzekome zwycięstwo odniesione przez pierwsze szczepionki przeciwko polio, które zaczęto podawać mniej więcej w tym samym czasie, było całkowicie niezasłużone. Obecnie „ostry porażenie wiotkie” i „ostre wiotkie zapalenie rdzenia”, których obraz kliniczny jest praktycznie identyczny, są uważane za choroby zakaźne, identyczne z polio, są diagnozy z wyboru dla paraliżu dziecięcego, który występuje na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych.

W krajach takich jak Indie , gdzie dziesiątki tysięcy dzieci rozwinęło ostry paraliż wiotki, lekarze wyraźnie powiązali tę chorobę z doustnym szczepieniem przeciwko polio. Ale dziesięciolecia publikowanych raportów wiążą paraliż z innymi szczepionkami dla dzieci , takimi jak szczepionki przeciw krztuścowi i szczepionki zawierające glin. W rzeczywistości, historyczne doniesienia o zapaleniu rdzenia kręgowego, obejmującego nie tylko poliomyelitis, ale także inne formy zapalenia rdzenia kręgowego, które ściśle idą za szczepieniami .
Wcześniejsze pokolenia lekarzy nawet opisywały przypadki polio po wstrzyknięciach pediatrycznych jako „ paraliż przez prowokację" , podczas gdy nowsze pokolenia klinicystów zauważyły podobieństwo między „polio” a urazami iniekcyjnymi zwanymi „ pourazowym zapaleniem nerwu ”.

Według obecnego amerykańskiego harmonogramu szczepień dziecięcych, badania kliniczne lub dane po wprowadzeniu do obrotu łączą 17 różnych szczepionek z „zapaleniem rdzenia”, „zapaleniem mózgu i rdzenia”, „ostrym rozsianym zapaleniem mózgu i rdzenia” i/lub „poprzecznym zapaleniem rdzenia”. Poprzeczne zapalenie rdzenia pojawiło się również w przypadku szczepionek COVID-19 .

Pomijając oczywiste wyjaśnienie
Od czasów „polio” pojawiło się wiele innych przykładów diagnoz mających na celu raczej zaciemnienie niż wyjaśnienie szczepień jako przyczyny choroby i śmierci – oraz oświecenie ludzi, którzy na nie cierpią. Należą do nich zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) i zespół nagłej śmierci niemowląt (SIDS). Wśród przyczyn środowiskowych wymienianych jako prawdopodobne wyzwalacze zaburzeń neuroimmunologicznych określanych jako „ASD”, zatrucie metalami ciężkimi – głównie przez szczepienia – jest jedną z najczęstszych przyczyn.

Skrupulatne artykuły referencyjne opublikowane w 2004 i 2012 roku wykazały silne podobieństwa między skutkami zatrucia rtęcią na mózg a patologią mózgu związaną z ASD. Późniejsze prace dostarczyły podobnych dowodów w odniesieniu do aluminium . Jeśli chodzi o SIDS, diagnoza stała się modna mniej więcej w tym samym czasie (na początku lat 70.), kiedy obciążenie szczepieniami dzieci w Stanach Zjednoczonych podwoiło się . Chociaż harmonogram szczepień z lat 70. wydaje się być ograniczony dzisiejszymi nieumiarkowanymi standardami. W ciągu tej dekady małe dzieci nie tylko zaczęły otrzymywać 13 szczepionek zamiast siedmiorga, ale także ich liczba wzrosła z jednej szczepionki do dwóch, w tym pięć szczepionek na raz - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP) i doustna szczepionka przeciw polio , obie wycofane z rynku amerykańskiego ze względu na ich niepokojące profile działań niepożądanych.

Zgony z powodu SIDS, które z definicji dotyczą „pozornie normalnych zdrowych niemowląt” oraz zgony małych dzieci sklasyfikowanych jako „nagłe niewyjaśnione zgony w dzieciństwie, i niewyjaśnione zgony w dzieciństwie” na ogół występują „w ścisłym związku czasowym po szczepieniu”, z dziewięcioma na dziesięć zgonów z powodu SIDS występujące mniej więcej w tym samym czasie co wizyty „po dźganiu” i występuje po dwóch i czterech miesiącach. Niemniej jednak naukowcy nadal twierdzą , że te nieprzewidywalne zgony „wymykają się wszelkiemu naukowemu zrozumieniu”.

Oszustwo trwa nadal
Niestety, ludzie poszkodowani przez szczepionkę są często wciągnięci w tę sztuczkę. desperowani w poszukiwaniu pomocy stwierdzają, że nie mogą wejść na korytarze medycyny, chyba że autocenzurują wszelkie dyskusje o szczepieniach jako źródle ich problemów zdrowotnych i przyjmą wyjaśnienia "idiopatyczne" lub "genetyczne", albo udadzą się do jednego z czołowych specjalistów od szczepień. Tymczasem szacuje się, że w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób-10 (ICD-10) jest ponad 70 000 kodów, przy jednoczesnym unikaniu niewielkiej garstki kodów dotyczących "niepożądanych reakcji na szczepionki i substancje biologiczne". Nowy kod ICD dla „nowych chorób o niepewnej etiologii lub w trybie pilnym” został wyznaczony dla „szczepionek COVID-19 powodujących działania niepożądane do celów terapeutycznych, nieokreślonych”. Jednak okaże się, czy lekarze będą na tyle odważni, aby z niego skorzystać.

Tymczasem, jak satyrycznie donosił The Exposé 24 lipca, „Wydaje się, że nie ma tygodnia, abyśmy nie słyszeli o ponownym pojawieniu się choroby lub chorób” – w tym „tajemniczej” epidemii zapalenia wątroby u dzieci , SADS , ospa małp i oczywiście polio . Dziennikarze zauważają, że wszystkie te epidemie „występują „przypadkowo” po tym, jak milionom ludzi na całym świecie wstrzyknięto eksperymentalną "szczepionkę" mRNA COVID-19”. Jak pokazują niedawne doniesienia z Nowego Jorku i Wielkiej Brytanii na temat polio wywołanego szczepieniami, te zagrożenia, rzeczywiste lub wyimaginowane, prawdopodobnie wywołają jeszcze większą wrogość wobec nieszczepionych – w tym społeczności nowojorskich, które kilka lat temu zaciekle ostracyzmowały się za odrzucenie szczepień przeciwko odrze, ze względów religijnych . Dodatkowo widmo odrodzenia polio będzie wykorzystywane do przekonywania rosnącej liczby rodziców, którzy z tego czy innego powodu coraz częściej odkładają szczepienia dla swoich dzieci. Krótko mówiąc, naiwnością byłoby oczekiwać, że władze wkrótce poczynią postępy w sprawie prawdy.

childrenshealthdefense/Inventar diagnósticos para encubrir los daños de las vacunas: una estafa tan antigua como la propia vacunación - Le blog de Contra información
asia1965 shares this
11