TerezaK
218

Umí někdo vysvětlit?

Mám několik otázek:

Před nějakým časem jsem hledala jako ateista životní cestu a našla jsem ji v učení tradici katolické církve a jsem šťastná za všechny poklady v církvi: svátosti a milosti. Pak jako písemně dochovanou Pravdu jsem poznala Písmo Svaté. (V jiných duchovních knihách, východních, apod. jsem ji moc nenašla).

Před krátkým časem jsem se dostala k poselství Varování (od Boha a Svaté Rodiny předané Marii Božího Milosrdenství, z Irska), nejprve jako brožurka, pak jako v i-netovém vydání, aktualizovaná poselství. Též k modlitbám, u kterých bylo možno vypozorovat jistou účinnost.
Poselství byla po několika letech, a po splnění některých událostí a odpovědí na modlitby následovníků těchto poselství (např., že v jistém roce nebyla zavedena společná měna, která by přivedla země do většího otroctví) ukončena a bylo nám, všem, kteří jsme je po celém světě četli, sděleno, že další poselství budou předávána jako Poselství-zbytku, což mnoho z nás nevědělo, kdo je obdrží a kde budou zveřejněna. A mnozí (včetně mě) mohli ztratit nit na navazující poselství -vedení. Ale mnozí jiní sami obdrželi od Boha navazující vedení, která pak byla zveřejněna na stránkách poselství zbytku. Pro potvrzení pravosti těchto poselství, že jsou od Boha, je většinou skutečnost, že ta osoba není v těžkém hříchu, vede již duchovní život, a je pokud možno v tzv. milosti posvěcující.

Ke Knize Zjevení a Knize Pravdy
Poslední část Bible svaté obsahuje Knihu Zjevení, kterou ani Církev nikdy nevyložila a ve všech dobách se brala obrazně. Až v dnešních dobách, která má mnoho rysů té poslední apokalyptické, se objevilo vysvětlení pro Knihu Zjevení.V této části Písma Svatého - Knihy Zjevení je část, která nebyla paradoxně ani v samém Písmu Svatém vypsána, zveřejněna, pouze naznačena, jenom zmíněna: Je tam psáno o Malém Svitku, který musel apoštol spolknout a nesměl o něm nic oznámit, a mohl být obsah toho svitku oznámen, až v době Konce. Tedy, až v době, kdy bude obsah svitku aktuální, v době kdy se bude svitek odehrávat. Protože pro lidstvo v ostatních dobách toho nebylo třeba. Mnoho znaků této doby, v které žijeme nyní, vykazuje, že jsme v čase, kdy by Svitek byl aktuální. V roce 2010 ((tři roky před odchodem předposledního papeže - ten počet a výčet papežů je zase určen podle známého proroctví sv.Malachiáše, jehož předpovědi se však snad všechny - ne-li všechny, nestudovala jsem tak dopodrobna- vyplnili velmi podivuhodně detailně)) se objevilo zveřejnění, že tento svitek byl oznámen pro veřejnost pod stejným názvem jako je uveden v Bibli sv.: kromě názvu "Svitek", je zde pro Knihu, která má být otevřena až vKonci časů uveden v některých překladech Bible svaté jako Kniha Pravdy. Tedy pod stejným názvem byla zveřejněna a dávána jedna poselství - dnes již obecně známá spíše pod názvem pojmem, který je hlavním tématem této Knihy- Varování.

Další, navazující poselství je mnoho ostatních proroků po celém světě, kteří dostávají instrukce, jak v této době žít.
Tito proroci učí tradici katolické církve a snaží se žít v milosti posvěcující.
Jsou i protestanti, kteří se poctivě snaží s Dary Ducha Svatého vyložit Písmo, do určité míry zdařile, aby to pomohlo k obrácení, nikoli však nikdy vyčerpávajícím způsobem, protože to může jen sám Bůh.

Oproti těmto dvěma upřímně věřícími a hledajícími jsou falešní proroci, kteří své vystupování nestaví na Písmu svatém zcela, vynechávají důležité části, překrucují slovo, většinou pracují pro vlastní slávu, žijí světsky a pro svět nikoli pro Krista a pro spásu duší.

takže, každý, kdo se obrátí a ztiší, a nechce být veden světem, ale Bohem, Bůh jej jistě povede. I když je to těžká cesta, ale jediná možná, do Nebe.

Takový člověk, ve ztišení a naslouchání Bohu a Písmu Svatému může lépe, podle vlastního stupně poznání Božího hlasu, poznat i ostatní poselství, pokud je Bůh dává skrze jiné duše i dalším. Pozná, která poselství jsou pravá, nebo nikoli (podle stupně ale vlastního poznání) anebo aspoň, která poselství mají promlouvat i k němu nebo se to má týkat jiných skupin pro jiné úkoly.

Další taková poselství jsou např. poselství Dobrého pastýře, která promlouvají k obrácení člověka od světa k naslouchání Bohu. Osobně je považuji za pravá - ale určitě se v nich sama také, jako mnoho jiných, asi nevyznám.

Rozhodující je, že mnoho, vlastně snad všechno, co bylo napsáno v těchto výše uvedených zdrojích se odehrálo nebo odehrává. A kdo se modlil již v době oznámení budoucích událostí jistě postřehl, že Bůh často na modlitby a mnoho z toho se uskutečnilo mnohem milosrdnějším způsobem. ¨- to bude asi konkrétní zkušenost více lidí.

Další věcí, která se jisto jistě odehrává: jsou nejen extrémní změny počasí, ale veliké zázraky v počasí a něžné pozdravy od Tvůrce v některých zázracích na obloze. Rozlišení, zda se jedná o dílo Zlého nebo Boží, záleží na komunikaci každého se svým Stvořitelem.

Ale zajímavé je nyní to, co se děje na obloze, protože to rozhodně nikdy nebylo a není to normální pro jiné časy, než pro časy nějakého Konce nebo Přechodného Období, pro Dobu KOnce.
Protože se jedná o globální věci, tak to není osobní věc, jako, kdyby se to týkalo jen osobní zkušenosti nebo místního počasí.

Ty jevy jsou velmi nápadně rušeny chemitralis, tedy je zřejmé, že někdo, něco, chce, aby se o tom nevědělo. Závěr může být jasný,
ale zajímalo by mě docela, jak si kdo to vysvětluje, když se to netýká jen jednotlivců, ale je to v globální rovině, a navíc to často koresponduje s těmi mnoha poselstvími.

Proto by mě docela zajímalo, jak si uvedené jevy kdo vysvětluje. Zda si jich všímá, nebo nikoli. Tady nejde, ani o to, zda se odehrává Apokalypsa, či nikoli, ale že se odehrávají děje, které nikdy nebyly.

Chápu, že se s tím, asi moc dělat nedá, ale Pán na mnoha místech žádal, aby Ti, jimž je obsah Knihy Zjevení znám, pomohli jej vysvětlit těm, kteří o něm neví.

Tak to je asi ta moje hlavní otázka.

(no,nevím,jestli to někdo přelouská, jednodušeji mi to nešlo)