CÓRKA MARYI
"Idź, Moja córko, przyjmij Moją prośbę. Nie bój się jej, bo sprawisz Mi największą radość, jeśli oddasz Mi te nowe doświadczenia. To Ja będę Tym, Który będzie cierpiał ból, nie ty. Twój ból będzie krótki, ale gdy go przyjmiesz, będę mógł zrealizować Moje pragnienie, aby ocalić Moje biedne dzieci, które są oddzielone ode Mnie..."