Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks216

OLTÁR BOL ODSVÄTENÝ,JEŽIŠ BOL ODSTRÁNENÝ ZO SVOJHO DOMU.

Carbonia 05.08.2019

Čoskoro ma uvidíte a budete jasať radosťou.

Deti moje,som to ja Vaša Nebeská Matka.Dnes je spomienka na moje narodeniny.Moje milované deti,ďakujem za všetky pozdravy,ktoré ste mi poslali,potešila som sa im z celého srdca.Vezmem do Mojej náruče každé jedno moje dieťa a predstavím ho Otcovi v duchovnej premene v Ježišovi Kristovi jeho Synovi.

Nadišli okamihy,okamihy predpovedané vo Fatime,všetko je pripravené.Oltár bol zbavený posvätenia,Kristus bol odstránený zo svojho domu,už sa viac neslávi jeho obeta,pretože na jeho mieste už oslavujú Satana v celej jeho ohavnosti.

Synovia moji,kňazi Ježiša Krista,dodržujte vaše sľuby,buďte absolútne verný tomu,ktorý vás pomazal so svojím Svätým Olejom.Nájdite odvahu si vybrať a nasledovať cestu,ktorá vám bola ukázaná Učiteľom.Tým,ktorý vás tak nesmierne miloval,miluje vás a hľadí na vás z výšky Svojho Kríža,aby ste vzali situáciu do svojich rúk a priniesli Mu všetko,čo Mu patrí.

Žehnajte sa stále v mene Otca i Syna i Ducha Svätého,aby ste bez obáv mohli pokračovať po správnej ceste, ktorá vás dovedie k víťazstvu s Mojím Synom Ježišom.Konajte rešpektujúc Pravé Učenie Cirkvi Ježiša Krista,nepodľahnite falošnému prorokovi.

Buďte zjednotený s PRAVDOU!

Ježiš vám dnes oznamuje svoj blízky zásah.On príde a donesie vám pomoc.Jeho Svetlo vám dá silu a získate sľúbené dary Ducha Svätého na porazenie Satana.Silný,ako levy vstúpite do boja.Podopieraný mocou Ducha Svätého budete schopný vyhnať Satana,uzdravovať chorých a zachraňovať duše od večnej smrti,predstavujúc im Ježiša.Verte mi deti moje,toto volanie nie je hra,ale Pravda!

BOH k vám chcel ešte hovoriť,ako vždy o situácií,ktorú prežíva ľudstvo vďaka zlyhaniu Adama a Evy a ich upadnutia do hriechu a úbohosti Satana.
Hlas BOHA Otca stále viac silnie a hlása obrátenie.Nebuďte hluché deti moje,otvorte vaše uši a obráťte sa k Tomu,ktorý vás stvoril.Vráťte sa rýchlo k Otcovi a proste ho o odpustenie všetkých vašich hriechov.

Pokorte sa pred Ukrižovaným.Naňho obráťte svoj zrak a darujte mu svoje áno.Vojna proti pekelnej Beštií začína vrcholiť a jej oheň je smrť.
Deti moje vzývajte Otcovo milosrdenstvo,aby zasiahol skôr,než sa stane všetko beznádejným.

Čas označuje koniec starej doby hriechu.BOH chce zasiahnuť,aby zničil hriech a daroval svojím deťom novú Záhradu lásky,Nový EDEN.
Mali by ste plesať z tejto novej milosti.Nebuďte pochabé deti moje,objímte jeho Slovo a nasledujte ho zachovávaním jeho príkazov.Vzdiaľte sa od falošných svetiel tohto sveta,pretože všetko zhasne oslepené pravým svetlom Vzkrieseného.

Dopredu!!!darujte vašej Nebeskej Matke dar vášho pravého obrátenia.Zmente život,vráťte sa k Ježišovi.Ja vám pomôže sa zdvihnúť z blata.Volajte ma ako Matku na pomoc,lebo ja som vaša záchrana.
Vaša Mária,plná milosti.v