gattolino
Růženec jen uráží a haní. S ním jsem skončil.
Iva Podzimková
jsem tady po delší době.
Nevím, co špatného Růženec píše, že ho všude na Glorii většinou mažete.
Ale někdo, např.gattolino, ví o čem je řeč, to je divné. :O(
gattolino
Děkuji. Bůh je nevyčerpatelná fontána krásna a lásky v nespočetných podobách a stále nás překvapuje. Sv. Terezie z Lisieux musela být úžasná žena!
ľubica
MODLITBA O LÁSKU od sv. Terézie z Lisieux

Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky!
Preto si želám a prosím:
moje myšlienky nech sú láskou,
moje mlčanie nech je láskou,
moje modlitby nech sú láskou,
moje práce nech sú láskou,
moje utrpenie nech je láskou,
moje obete nech sú láskou,
moja pokora nech je láskou,
moje sebazapieranie nech je láskou,
môj odpočinok nech je láskou,
moja ľútosť nech je …
More
MODLITBA O LÁSKU od sv. Terézie z Lisieux

Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky!
Preto si želám a prosím:
moje myšlienky nech sú láskou,
moje mlčanie nech je láskou,
moje modlitby nech sú láskou,
moje práce nech sú láskou,
moje utrpenie nech je láskou,
moje obete nech sú láskou,
moja pokora nech je láskou,
moje sebazapieranie nech je láskou,
môj odpočinok nech je láskou,
moja ľútosť nech je láskou,
celý môj život nech je láskou,
moje umieranie nech je láskou.
Ó, môj Bože, daj mi ústa lásky,
ó, môj Bože, daj mi oči lásky,
ó, môj Bože, daj mi ruky i nohy lásky,
Premeň ma celú v lásku.
Amen.
StellaMARIA
gattolino, posílam ti:
SI CONOCIERAS COMO TE AMO
a plánujem zavesiť aj slovenský preklad...
😇 Nech ťa žehná Trojjediná Láska+
StellaMARIA
Láska je tajomstvo

Láska je tajomstvo.
Tak ako nikdy nedokážeme definovať Boha, nedokážeme definovať ani lásku.
Lásku možno pociťovať, prežívať a hľadať.
Je v nás.

Ale čím je sama o sebe nevieme.
Jej pochopenie ďaleko presahuje ľudské možnosti.


Carlo Carretto: Iba láska
2 more comments from StellaMARIA
StellaMARIA
O hľadaní človeka

Vo viedenských mládežníckych novinách Kontakt v čísle 11/79, sa objavil takýto oznam:

„Hľadá sa človek, jeden z troch miliárd.
Výška a vonkajší vzhľad nie sú podstatné.
Bankové konto a značka auta sú bezvýznamné.
Čaká naň zaujímavá práca.

Požiadavky sú neľudské:
viac počúvať než hovoriť,
mať viac porozumenia než pohotovosti k súdeniu,
viac pomáhať než obviňovať.


Hľadá sa …
More
O hľadaní človeka

Vo viedenských mládežníckych novinách Kontakt v čísle 11/79, sa objavil takýto oznam:

„Hľadá sa človek, jeden z troch miliárd.
Výška a vonkajší vzhľad nie sú podstatné.
Bankové konto a značka auta sú bezvýznamné.
Čaká naň zaujímavá práca.

Požiadavky sú neľudské:
viac počúvať než hovoriť,
mať viac porozumenia než pohotovosti k súdeniu,
viac pomáhať než obviňovať.


Hľadá sa človek.
Za vďačnosť nezodpovedáme.
Ak sa cítiš schopný na túto prácu, prihlás sa, prosím, ako najrýchlejšie vieš u najbližšieho blížneho. Ten sa iste poteší."


Kazimierz Wojtowicz – O kázni a dáždnikoch
StellaMARIA
ČO ROBÍ LÁSKA?

Láska sa za vás postaví, keď sa potrebujete brániť.
Dáva vám radosť, že ste, aký ste.

Hľadá vo vás dobro a nachádza ho.
Chápe výkyvy vašej nálady, dovolí vám mať svoje zlé dni.


Je jemná, keď s vami jedná.
Je láskavá – je vždy s vami, je na vašej strane.


Modlí sa za vaše potreby a rast.
Myslí na vás a na vaše potreby.

Nezradí dôveru – vaše tajomstvá sú v bezpečí.
Je ohľadupln…
More
ČO ROBÍ LÁSKA?

Láska sa za vás postaví, keď sa potrebujete brániť.
Dáva vám radosť, že ste, aký ste.

Hľadá vo vás dobro a nachádza ho.
Chápe výkyvy vašej nálady, dovolí vám mať svoje zlé dni.


Je jemná, keď s vami jedná.
Je láskavá – je vždy s vami, je na vašej strane.


Modlí sa za vaše potreby a rast.
Myslí na vás a na vaše potreby.

Nezradí dôveru – vaše tajomstvá sú v bezpečí.
Je ohľaduplná, aj keď sa musí postaviť proti vám.

Povzbudzuje vás, aby ste sami sebe verili.
Prehliada vaše drobné roztopašnosti, ľudskú slabosť.

Prijíma vás takých, aký ste práve teraz.
Prijíma zodpovednosť za svoje správanie.


Je prísna alebo nežná podľa vašej potreby.
Hovorí vám pravdu a to vždy a úprimne.

Zdieľa sa s vami a otvára sa vám.
Smeje sa často, ale vždy s vami, nikdy vám.


Stará sa o vás, chce vedieť, či ste v poriadku.
Utvrdzuje vás vo vašej dobrote a obdarenosti.


Vciťuje sa – vie ako sa vy cítite.
Vidí vo vás dobré veci, ktoré si druhí nikdy nevšimli.
Vyzýva vás, aby ste boli všetkým, čím ste schopní byť.


John Powell : Štěstí začíná uvnitř

🤗
gattolino
Je tak smutné a politováníhodné, že někteří lidé, prohlašující se za věřící, za křesťany, za katolíky, stále žijí v představách temného středověku a zahaleni jeho tmářstvím a zlobou chrlí zášť a snaží se rozdělovat to, co Bůh sjednocuje. Pastýř shání své ovce do ohrady, ale oni by vybrali jen ty, které se jim osobně líbí a ostatní by ponechali vlkům.
Ale Písmo praví - Marek 12:31 Druhé přikázání…More
Je tak smutné a politováníhodné, že někteří lidé, prohlašující se za věřící, za křesťany, za katolíky, stále žijí v představách temného středověku a zahaleni jeho tmářstvím a zlobou chrlí zášť a snaží se rozdělovat to, co Bůh sjednocuje. Pastýř shání své ovce do ohrady, ale oni by vybrali jen ty, které se jim osobně líbí a ostatní by ponechali vlkům.
Ale Písmo praví - Marek 12:31 Druhé přikázání je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné přikázání není důležitější než tato první dvě."
Ti falešní vykladači písma a demagogové často operují tímto úryvkem z písma: Lukáš 12:51 Myslíte si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj? Říkám vám, ne pokoj, ale rozdělení! 52 Od nynějška jich bude pět rozděleno v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem.
Jak je to podlé a falešné od nich, vždyť Ježíš tím jednoznačně tvrdil, že v jedné rodině může uvěřit jen někdo, ale to vůbec nic nemění na lásce k bližnímu. Nikde není řečeno: odvrhni otce, když ve mně neuvěřil nebo zabij bratra, který pochybuje. A jedná se tu o pozemský život, ne o duchovní. Bible je vynikající v rukou dobrého a vzdělaného kněze, ale může se stát pekelným bičem v rukou falešných vykladačů a falešných proroků!
Ti zákeřní svůdci a služebníci zlého pohrdají nekonečnou boží Láskou - ta není velká, není obrovská, ale je absolutní. Ať jdou vykládat ta svá ohnivá jezera pro 90% populace o tisíc let zpátky, kde by přisluhovali inkvizitorům v mučírnách a u hranic! Lidská duše v sobě nese vědomí věčnosti, a to patří Bohu a Bůh si je vezme zpět, neboť je Jeho. Vše ostatní je sice pomíjivé, ale v absolutní boží mysli rovněž věčně uchované. Strach je plod zlého, Bůh nemůže vyvolávat strach, není to jeho podstatou. Strach je pouze strachem ze sebe sama, než se duše otevře pro vstup živého Krista, ať už mu domorodec na Fidži říká třeba Umba-Rumba. Ti darebáci ale jdou tak daleko, že si dovolují dokonce i na samotného Svatého otce! jaká to drzost a pýcha! Za chvíli si snad dovolí na samotného Ježíše Krista????
Ale i jim bude jednou odpuštěno, je to v jejich vůli přijmout Boží Lásku.