Clicks21
vi.news

Vương cung thánh đường bị đánh cắp đã sẵn sàng cho lễ thỉnh nguyện của Hồi giáo

Lễ cầu khẩn đầu tiên của người Hồi giáo sẽ được thực hiện vào ngày 30 tháng 10 tại Vương cung thánh đường Chúa Cứu thế ở Chora (534 AC), Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà thờ đã bị đánh cắp vào năm 1511 bởi những người Hồi giáo, và vào năm 1945 được tu sửa lại và biến thành một “viện bảo tàng”. Nội thất của nó được bao phủ bởi một số bức tranh khảm và bích họa Byzantine lâu đời nhất và tốt nhất còn sót lại (thế kỷ 11).

Vào tháng 7, chế độ Thổ Nhĩ Kỳ quyết định biến Vương cung thánh đường thành nơi tụ tập của người Hồi giáo. Tất cả các tác phẩm nghệ thuật đã bị che phủ.

Giống như Nhà thờ Hội đồng, Hồi giáo không thích những tác phẩm nghệ thuật tôn giáo đẹp đẽ.

#newsPmxepqpqzy