Edward7
2691

Moderniści razem z "Tradycyjnymi" w odrzucaniu Proroków Boga..

Odrzucanie objawień prywatnych , nawet tych wątpliwych zawsze zmierza nie do rozeznania, ale do odrzucenia wszystkich, albo do promocji własnej …
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Objawienia z La Salette oficjalnie uznawane są, ale Tajemnica nie jest przyjmowana, nawet jest pomijana -wikipedia.org/wiki/Matka_Boża_z_La_Salette. Trzecia Tajemnica Fatimska także została ukryta i ujawniono tylko części, bez najważniejszej części ... W rzeczywistości chodzi o odrzucenie wszystkich proroctw i uciszenie Boga - Który chce zbawiać , czyli celem atakowania objawienia prywatnego …More
,,Objawienia z La Salette oficjalnie uznawane są, ale Tajemnica nie jest przyjmowana, nawet jest pomijana -wikipedia.org/wiki/Matka_Boża_z_La_Salette. Trzecia Tajemnica Fatimska także została ukryta i ujawniono tylko części, bez najważniejszej części ... W rzeczywistości chodzi o odrzucenie wszystkich proroctw i uciszenie Boga - Który chce zbawiać , czyli celem atakowania objawienia prywatnego jest to aby ludzie odrzucili wiarę i religijność, i zanurzyli się w obojętności. Oczywiście wiele jest fałszywych proroków, dlatego potrzebne jest rozeznanie modlitewne ...''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
"Musimy być bardziej posłuszni Bogu niż ludziom" (Dz 5, 29). Jesteście fałszywie posłuszni i kryjecie apostazję Franciszka Bergoglio, tego, który wyrzekł się bycia Wikariuszem Chrystusa, ponieważ nim nie jest, a jego prawdą jest to, że jest sługą Agendy 2030 Antychrysta.