Clicks26
vi.news

Đức Hồng Y Müller lại cử hành Thánh lễ Rôma Vinh quang (Hình ảnh)

Trong một cuộc tĩnh tâm mà Hồng y Müller thuyết giảng tại Tu viện Benedictine Rite Clear Creek, Oklahoma, ông đã cử hành Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào ngày 7 tháng 11 tại Nhà thờ của tu viện.

TuDomine.WordPress.com tin rằng ông ấy đã bắt đầu Nghi thức La Mã khi lần đầu tiên cử hành nó ở Tu viện Le Barroux, Pháp.

Damian Thompson nuôi dưỡng nhiều hy vọng cho Müller nghỉ hưu sớm. “Kẻ bắt nạt ghê tởm (Roche nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết đấu với Müller.”

Hình ảnh: Clear Creek, #newsNlnniwyzgg