„Jest tylko jedna rzecz, którą mnie przewyższasz” – powiedział diabeł do abby Makarego

Pewnemu mnichowi diabeł ukazał się jako Jezus Chrystus, a wtedy pustelnik zamknął oczy i powiedział, że nie chce …
Andre Ob
Skąd my możemy znać zamysły Boże???
Izabela Sylwia
Człowiek przewyższa szatana tym, że dopóki żyje, ma możliwość uniknięcia potępienia wiecznego, po popełnieniu grzechu śmiertelnego, a szatan po buncie przeciw Stwórcy nie ma tej szansy. Jest tak dlatego, że człowiek ma ciało, a szatan jest tylko duchem.