Clicks858

Odvolajte šéfredaktora TKKBS

TKKBS (Tlačová konferencia biskupov Slovenska) má svojho šéfredaktora, ktorý zodpovedá za články a zverejňuje na portali: www.tkkbs.sk/showpage.php

S ohľadom na výmenu šéfredaktorov a vedenie KBS (predseda KBS: Mons.Zvolenský) táto výzva nie je o strate zamestnania, ale o morálke a svedomí, ktoré sa vzťahuje na šéfredaktora TKKBS a predsedu KBS.

Totižto TKKBS dlhodobo zverejňujú články, kde miešajú zverenie a zasvätenie ako keby išlo o jeden a ten istý akt posvätenia.
Tento pomýlený úsudok má na svedomí aj Mons.Chovanec, ktorý doteraz neodstránil kontroverzný dokument o "zverení a zasvätení sa Panne Márii".
kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/kauza-mons-chovanec/

Uvedomujúc si, že vplyv dokumentu Mons.Chovanca ako aj predsedu KBS má za následok dezinformačné články z redakcie TKKBS o zvereneí a zasvätení... odvolanie šéfredaktora je na záchranu jeho duše a formáciu ducha ako aj zmenu prístupu predsedu KBS ku mediálnym správam.

Šéfredaktor TKKBS nemá len zamestnanie či nejakú svetskú úlohu šíriť informácie, ale aj zodpovednosť nešíriť dezinformácie a svojou prácou privádzať veriacich k Pravde.

Keďže v tomto prípade túto úlohu dlhodobo zanedbáva resp. ho do toho tlačia, tak bude pre neho ako aj pre ostatných lepšie, aby odstúpil a dal možnosť Duchu Svätému vniesť do TKKBS ducha Pravdy a úprimnosti.

Niekoľko článkov, ktoré za posledné roky boli uvedené na portáli TKKBS a boli dezinformačnými pre verejnosť:

- „Mária nám chce poskytnúť dôveru a nádej“ uprostred terajšej pandémie, povedal kardinál pri stredajšom zasvätení a dodal „všade, kam ide, prináša svojho Syna“. Zverenie sa konalo v brazílskej Kaplnke Zjavenia, ktorá je jedinou replikou originálnej portugalskej fatimskej svätyne na svete.

www.tkkbs.sk/showpage.php

Na tomto príklade vidíme, ako redaktor najprv píše o zasvätení a potom dodáva, že išlo o zverenie. Jednoznačne mieša jedno s druhým ako keby išlo o jeden a ten istý akt, čo je proti viere učenia katolíckej Cirkvi.

Ďalšie podobné články si môžete pozrieť na:
hriechyokultizmus.wordpress.com/2017/06/11/kauza-tkkbs/
Istvano
Neviem pán Peter(skala) čo vám vadilo na mojom vyjadrení, keď ste ho zmazali?
Peter(skala)
už neviem, zabudol som čo tam bolo
Dana22
Slobodomurári a Soros majú zhodnú agendu.
Veľmajster lóže "Veľký orient"prehlásil:"Potraty sú pilierom našej spoločnosti."
Großmeister des Großorient zeichnete: „Abtreibung ein Pfeiler unserer Gesellschaft“...

katholisches.info/…/masonleaks-das-…
zvedavec.org/…/7014-sorosovo-t…
SOROS- ľavičiarska agenda:migrácia,POTRATY,homoideilógia,klimatické zmeny
katholisches.info/…/einwanderung-ab…

Ľavi…More
Slobodomurári a Soros majú zhodnú agendu.
Veľmajster lóže "Veľký orient"prehlásil:"Potraty sú pilierom našej spoločnosti."
Großmeister des Großorient zeichnete: „Abtreibung ein Pfeiler unserer Gesellschaft“...

katholisches.info/…/masonleaks-das-…
zvedavec.org/…/7014-sorosovo-t…
SOROS- ľavičiarska agenda:migrácia,POTRATY,homoideilógia,klimatické zmeny
katholisches.info/…/einwanderung-ab…

Ľavicová agenda Soroša :

Agendou Sorosa,ako to ukázali jeho 1 200 uniknutých emailov ,je všetko to,čo dostalo dnešný svet do chaosu:
klimatické zmeny ,genderideológia,migrácia,potraty,homoideológia,multikulturalizmus,

katholisches.info/…/einwanderung-ab…

Einwanderung, Abtreibung, Homosex, Klimawandel – die ganze (linke) Agenda des George Soros

svobodnenoviny.eu/george-soros-ko…
George Soros: Koronavirus je revoluční příležitost k dosažení našich cílů