Clicks99
predex

Sw Jan Kanty - hymn Jagielonów.

Zapomniany hymn Polski Jagiellonów, mówiący o pochodzeniu Polaków od wnuka Noego, Jona czyli Jawana lub Joanesa (lac.).
Gentis Polonæ Gloria - Polski przekład I
......Chwalebny Narodzie Polan (Polski)
Jasny Szlachetny Gorliwy
sprawiedliwy Lycaeon i nasz kraj;
Ojciec Jon słynny (powszechnie znany).
..... Najwyższe prawo Bóstwa
Naucz mistrza, a ty
Nie poznasz zysków: absolutnie / sumiennie
Dąż do przestrzegania prawa
...... Apostołów (progi czynów)
podrózników piesza wizyta;
w Ojczyznie, do której dążymy;
Bezpośrednio ustalone decyzje
..... Miasto Jeruzalem
Zapieczętowane świętą krwią
służcie Chrystusowi na szlaku,
który podlewał łzami.
...... Gorzkie rany Chrystusa;
Głęboko w naszych sercach;
W celu osiągnięcia rozwazenia
Ceny odkupienia.
...... My Świat prostej machiny
Miłosiernie wielbimyTrójcę;
I wiemy dzięki łasce
jak Nową pieśń śpiewać.
Gentis Polonæ Gloria - cały tekst; Łacina
Gentis Polonæ gloria,
Clerique splendor nobilis.
Decus Lycæi, et patriæ
Pater, Ioannes inclite.
Legem superni Numinis
Doces magister, et facis.
Nil scire prodest: sedulo
Legem nitamur exsequi.
Apostolorum limina
Pedes viator visitas;
Ad patriam, ad quam tendimus,
Gressus viamque dirige.
Urbem petis Jerusalem:
Signata sacro sanguine
Christi colis vestigia,
Rigasque fusis fletibus.
Acerba Christi vulnera,
Hærete nostris cordibus,
Ut cogitemus consequi
Redemptionis pretium.
Te prona mundi machina,
Clemens adoret Trinitas,
Et nos novi per gratiam
Novum canamus canticum.
Gentis Polonæ Gloria - English Transaltion
Glorious Nation Polan (Polish)
Bright Noble Zealous
righteous Lycaeon and our country;
Father Jon widely known.
Godhead supreme law
Teach the master, and you do
Will not know profits: absolutely/diligently
Strive to carry out the law
Apostles (Acts Thresholds)
Feet traveller visit;
The Homeland to which we aspire;
Established direct decisions
City of Jerusalem
Sealed with sacred blood
serve Christ of the trail,
which He watered with the Casting tears.
Bitter wounds of Christ;
Deep in our hearts;
In order to achieve ponder
Redemption price.
We The World prostrate machine
Gracious worship Trinity;
And We know by the grace
New song sing.
Amen.
https://www.youtube.com/watch?v=qjyOccFMdCI

youtube.com
2.ABC.cz.1/2 .J. Długosz Przedkatoliccy królowie imperium Lechitów czyli Jonów, ludu greckiego

1111
24 udostępnienia
Udostępnij