Clicks333
Peter(skala)
2
Peter(skala)
Skutky pápeža s ohľadom na jeho návštevu do Medjugorja sú podobné ako v prípade zasvätenia Ruska, kedy ako pápež, ale predovšetkým človek - konal podľa okolností, ktoré na neho vplývali negatívne.

Konkr. ked chcel zasvätiť Rusko menovite v modlitbe zasvätenia, nakoniec sa nerozhodol ho spomenuť, pretože ho negativne ovplyvnovali jeho blizki ...

... aj do Medjugorja chcel ísť a predsa tak …More
Skutky pápeža s ohľadom na jeho návštevu do Medjugorja sú podobné ako v prípade zasvätenia Ruska, kedy ako pápež, ale predovšetkým človek - konal podľa okolností, ktoré na neho vplývali negatívne.

Konkr. ked chcel zasvätiť Rusko menovite v modlitbe zasvätenia, nakoniec sa nerozhodol ho spomenuť, pretože ho negativne ovplyvnovali jeho blizki ...

... aj do Medjugorja chcel ísť a predsa tak neurobil, lebo ho takisto ovplyvnovali ...

Pápež je silný vo svojej funkcii, ale ako človek je slabý podľa toho ako sa nechá negativne ovplyvniť okolím resp. ako málo dôveruje Božej vôle.