Clicks33
vi.news

Hồng Y Ranjith mang sự nghi ngờ khủng khiếp

Hồng y Malcolm Ranjith của Colombo, Sri Lanka, tin rằng coronavirus là "kết quả thí nghiệm của một quốc gia giàu có và hùng mạnh."

Trong một Thánh lễ được truyền hình gần đây, Ranjith nhấn mạnh rằng "các nghiên tà ác" không phải do người nghèo thực hiện, mà là trong các phòng thí nghiệm giàu có.

Trớ trêu thay, ông ta muốn Liên Hợp Quốc truy tố các "nhà sản xuất" coronavirus.

Hình ảnh: Malcolm Ranjith, #newsXjudnwabmo