Anton Čulen
31.6K

Startitup zrušil reláciu so Š. Žďárským za uverejnenie rozhovoru s nadpisom, s ktorým sa redakcia vôbec nestotožňuje

Startitup zrušil reláciu so Š. Žďárským za uverejnenie rozhovoru s nadpisom, s ktorým sa redakcia vôbec nestotožňuje

Vyjadrenie šéfredaktorky Startitup: Dištancujeme sa od akéhokoľvek schvaľovania a nabádania k útokom


Naša platforma bola vždy miestom, kde sa podporuje otvorená a konštruktívna diskusia
Nikdy nebudeme podporovať obsah, ktorý podnecuje k násiliu
Startitup

Vážení čitatelia,

v posledných hodinách náš externý moderátor Šimon Žďárský na svojich súkromných sociálnych sieťach, konkrétne na platforme YouTube, uverejnil rozhovor s nadpisom, s ktorým sa naša redakcia vôbec nestotožňuje
. Ako šéfredaktorka Startitup cítim potrebu jednoznačne a jasne vyjadriť našu pozíciu v tejto veci.

Startitup sa jednoznačne a rázne dištancuje od akéhokoľvek schvaľovania či nabádania k útokom, násiliu alebo nenávisti. Naša platforma bola vždy miestom, kde sa podporuje otvorená a konštruktívna diskusia, rešpektujú sa rôzne stanoviská a názory našich čitateľov. Nikdy však nepodporujeme a nebudeme podporovať obsah, ktorý podnecuje k násiliu alebo akejkoľvek forme neznášanlivosti.

Rada by som zdôraznila, že naša redakcia nezodpovedá za názory a vyjadrenia, ktoré Šimon Žďárský spomína na svojej súkromnej platforme. Tieto vyjadrenia sú jeho osobnými a neodrážajú postoje ani hodnoty Startitup.

Naším hlavným cieľom je poskytovať kvalitné, objektívne a vyvážené informácie, ktoré prispievajú k informovanosti a vzdelávaniu našich čitateľov. Veríme, že médiá majú významnú úlohu pri formovaní verejnej mienky, a preto sme si vedomí našej zodpovednosti. Akýkoľvek obsah, ktorý by mohol byť interpretovaný ako podpora násilia alebo nenávisti, je v priamom rozpore s našimi hodnotami a poslaním.

Otvorený list vo veci plánovanej sv. omše v kostole v Bratislave -Lamači s T. Halíkom, z dôvodu šírenia nenávisti, urážania katolíkov na Slovensku a nepriameho schvaľovania atentátu na predsedu vlády SR R. Fica sme poslali aj Mons. J. Graubnerovi a D. kardinálovi Dukovi


V prípade, že sa vyskytne obsah, ktorý vyvoláva pochybnosti o jeho vhodnosti, máme prísne interné procesy na jeho posúdenie. Ak zistíme, že určitý obsah nie je v súlade s našimi hodnotami, okamžite prijímame opatrenia na jeho odstránenie a zabezpečenie, aby sa podobné prípady neopakovali. Sme odhodlaní chrániť integritu a dôveru našej platformy, a preto nekompromisne bojujeme proti šíreniu nebezpečných a škodlivých informácií.

Chcela by som tiež vyzvať našich čitateľov, aby boli obozretní a kriticky hodnotili informácie, ktoré konzumujú a zdieľajú. Spoločnými silami môžeme prispieť k vytvoreniu bezpečného a rešpektujúceho online prostredia, kde je dialóg vedený na základe faktov a rešpektu.

Na záver by som rada zdôraznila, že Startitup zostáva pevne oddaný svojim princípom a hodnotám. Naša práca je zameraná na podporu pozitívnych zmien v spoločnosti, vzdelávanie a inšpiráciu našich čitateľov. Budeme naďalej neúnavne pracovať na tom, aby sme boli dôveryhodným zdrojom informácií a platformou, ktorá podporuje zodpovedný a rešpektujúci prístup k verejnému diskurzu.

Ďakujem vám za vašu dôveru a podporu.

S úctou,

Adriana Mattová

Šéfredaktorka Startitup
Startitup zrušil reláciu so Š. Žďárským za uverejnenie rozhovoru s nadpisom, s ktorým sa redakcia vôbec nestotožňuje
Caesar
Zdarsky bol blbec, to sa nedalo ani pocuvat... tie jeho drísty...
Michal Soka
:-) je mi to jedno. Hadam len nebudem vyplakavat nad kazdym bezvyznamnym youtuberom. Naco to vobec niekto dava sem?
AnnkaB
Ďakujeme, riadne zaujímavé 😊