Clicks1.7K
Radek33
4
Kimże jest Ta... Matko ratuj mnie grzesznika! www.youtube.com/watchMore
Kimże jest Ta...

Matko ratuj mnie grzesznika! www.youtube.com/watch
jadwiska
Najświętsza Maryjo Panno,Matko Syna Bożego,Pani nieba i ziemi,Krolowo Aniołów i wszystkich świętych!Z pobożną radością serca dziękuję Bogu za to,że Ciebie jedyną ze wszystkich córek Adama obrał za Matkę Zbawiciela,że Ciebie Bóg uwolnił od grzechu pierworodnego w poczęciu i od wszelkiego grzechu w całym Twym życiu,że Ciebie,pełną łask swoich i zasług,z duszą i ciałem zaraz po śmierci wziął do …More
Najświętsza Maryjo Panno,Matko Syna Bożego,Pani nieba i ziemi,Krolowo Aniołów i wszystkich świętych!Z pobożną radością serca dziękuję Bogu za to,że Ciebie jedyną ze wszystkich córek Adama obrał za Matkę Zbawiciela,że Ciebie Bóg uwolnił od grzechu pierworodnego w poczęciu i od wszelkiego grzechu w całym Twym życiu,że Ciebie,pełną łask swoich i zasług,z duszą i ciałem zaraz po śmierci wziął do nieba i że Ciebie tam nad wszystkie święte dusze i Aniołów wyniósł i raczył uwielbiać chwałą należną Matce Boskiej.Wiedząc zaś,o najświętsza i najchwalebniejsza Panno Maryjo,o Twoim wstawiennictwie u najmilszego Syna Twojego Jezusa,a Boga i Pana naszego,i o Twojej nieporównanej ku nam ludziom dobroci,przez którą stajesz się Ucieczką grzesznym,Ufnością pokutującym i Matką wszelkiego miłosierdzia dla wszystkich,a przeto największa w Tobie po Bogu nadzieję mając,upadłszy przed Tobą w duchu,pokornym sercem oddaję Tobie wszystkie dni życia mojego i Twojej opiece się powierzam.Tak jest,o najlitościwsza Panno,Ciebie obieram sobie za Panią,na całe moje życie.Ciebie upraszam sobie za Patronkę wszystkich spraw,słów i myśli moich na Sądzie Boskim.Ciebie w każdym czasie,a szczególnie w ostatnim momencie śmierci mojej,pragnę mieć opiekunką i orędowniczką moją.Ach Panno najświętsza,przyjmij ode mnie to moje zapewnienie,a teraz,zawsze i przy zgonie okaż mi się Matką miłosierdzia i moją dobrodziejką.Ja też wzajemnie odtąd i póki mi zdrowie,pamięć i rozum służy,wielbić Cię i wzywać nie przestanę,serdecznie upraszając:wyjednaj mi,Matko Boska,u Syna Twego łaski do pokutowania za przeszłe grzechy i ustrzeżenia się wszystkich innych na zawsze,uproś mi pomoc do prowadzenia pobożnego życia i ku przetrwaniu w dobru aż do końca uproś mi godne i wczesne przygotowanie do śmierci,przez należytą spowiedź,przez przyjęcie komunii św. i ostatnie namaszczenie.A gdy ogarną mnie juz bolesci śmiertelne,gdy Cię już zdrętwiałym językiem nie będe mógł wzywać,wspomnij,o litościwa,na teraźniejszą prośbę moją,którą do Ciebie dzisiaj pokornie zanoszę:przybądź w ten czas na ratunek mojej grzesznej duszy.O Matko bolejąca pod Krzyżem umierającego Twojego Syna,zasługą Twoich cierpień ulżyj wówczas mojemu śmiertelnemu cierpieniu.

O Panno mocna,oddal w ów czas najsroższe diabelskie lęki i pokusy.
O Pocieszycielko strapionych,pociesz mnie Twoją obecnością przy mojej śmierci.O Maryjo,Matko miłości,przez okrutną śmierć Syna Twojego i Twoją szczęśliwą śmierć,błagam Cię,o Matko boleści,broń mnie od złego skonania.W ręce świętej opieki Twojej polecam sprawę mojego zbawienia.Spraw to za przyczyną Twoją:niechaj umieram w niezachwianej wierze,w mocnej nadziei,w szczerej miłości Boga i bliźniego i w serdecznym żalu za grzechy moje.Niech przez Twoje niepokalane poczęcie będzie poświęcony ostatni moment mojego życia.

O Maryjo bez grzechu poczęta,módl się za nami,którzy się do Ciebie uciekamy.O Panno Maryjo,w Twoim poczęciu byłaś zawsze niepokalana:proś za nami Boga Ojca,któregoś Syna Jezusa z przenajświętszego Ducha poczęła i porodziła.Niech będzie pochwalone i błogosławione święte i niepokalane poczęcie przenajświętszej Maryi Panny.Amen.
mkatana
Oto przywilej bezgrzesznej doskonałości, który,
podobnie jak macierzyństwo, został Jej udzielony
przez wzgląd na Emmanuela. Dlatego, gdy anioł
powitał Ją słowami Gratia plena, Ona odpowiedziała
pokornie: '' Ecce ancilla Domini - Oto ja służebnica
Pańska''.
A podobny temu jest i trzeci przywilej Maryi, który
wynika zarówno z Jej macierzyństwa, jak i czystości,
- przywilej modlitwy wstawienniczej …
More
Oto przywilej bezgrzesznej doskonałości, który,
podobnie jak macierzyństwo, został Jej udzielony
przez wzgląd na Emmanuela. Dlatego, gdy anioł
powitał Ją słowami Gratia plena, Ona odpowiedziała
pokornie: '' Ecce ancilla Domini - Oto ja służebnica
Pańska''.
A podobny temu jest i trzeci przywilej Maryi, który
wynika zarówno z Jej macierzyństwa, jak i czystości,
- przywilej modlitwy wstawienniczej Maryi.
Jeżeli bowiem '' Bóg nie wysłuchuje grzeszników'',
a jednocześnie ,, jeśli człowiek oddaje cześć Bogu i
pełni Jego wolę, takiego Bóg wysłucha, to dlaczegóż
mielibyśmy się dziwić, gdy słyszymy, że Maryja, jedyne
nieskalane dziecię z Adamowego rodu, posiada nadprzyrodzony
wpływ na Boga udzielającego laski?

kard. John Henry Newman.
Radek33
"Matka Chrystusowa, moja Matka, która roztoczyła Swą opiekę nade mną na długo przed tym, jak Ją o to świadomie poprosiłam. Zawsze gotowa do pomocy. Zawsze blisko. Troskliwie pochylona i zwrócona ku mnie.
Matka najmilsza, kochająca, czuła, pełna miłości.
Matka dobrej rady, prowadząca do Jezusa, czuwająca nad każdym krokiem.
Ucieczka grzesznych, gdy grzech i wstyd i rozpacz wzbraniają mi podnieść …
More
"Matka Chrystusowa, moja Matka, która roztoczyła Swą opiekę nade mną na długo przed tym, jak Ją o to świadomie poprosiłam. Zawsze gotowa do pomocy. Zawsze blisko. Troskliwie pochylona i zwrócona ku mnie.
Matka najmilsza, kochająca, czuła, pełna miłości.
Matka dobrej rady, prowadząca do Jezusa, czuwająca nad każdym krokiem.
Ucieczka grzesznych, gdy grzech i wstyd i rozpacz wzbraniają mi podnieść oczy na Jezusa, Ona pozwala wypłakać się w Jej szaty i delikatnie podprowadza do Swojego Syna.
Wspomożenie wiernych, w każdym cierpieniu, w trudnościach, chorobie.
Panna roztropna, pomagająca w codziennych życiowych problemach.
Róża duchowna, czuwająca nad moim życiem duchowym. Wymagająca nauczycielka, poważna, traktująca mnie bardzo serio i zawsze mająca na względzie moje największe dobro.
Królowa, pełna majestatu. Pełna łaski. Najpiękniejsza.
Moja Królowa.
Niepokalana."


(Róża-rycerka Niepokalanej)
Radek33
Oto już minęła zima,na ziemi już widać kwiaty;jakże Piękna Jesteś...