csk.news
559

Vatikán: Ďalšie Zvláštnejšie Odchody

František vymenoval 26. Augusta Sestru Alessandru Smerilli (43), ekonómku, za Dočasnú sekretárku Dikastéria pre Integrálny Ľudský Rozvoj a Delegátku Vatikánskej Komisie pre Covid-19.

Nahrádza Monsignora Bruna Marie Duffého (Tajomníka) (70) a Otca Augusta Zampiniho (zástupca tajomníka) (52), ktorí sa obaja „vrátili do svojich diecéz.“

Novými členmi komisie pre Covid-19 sú: Kardinál Turkson, Smerelli a Otec Fabio Baggio, námestník [nezmyselnej] sekcie pre migrantov a utečencov.

Duffé z Francúzskeho Lyonu a sociálny etik bol menovaný iba v Júni 2017. Zampini z Argentínskeho San Isidria, právnik a morálny teológ, bol vymenovaný v Apríli 2020 a viedol komisiu pre Covid-19. LaNacion.com.ar (26. August) hovorí, že jeho „veľký dynamizmus a charizma“ narážala na „systém, ktorý bol stále pomalý a byrokratický.“

K prepusteniu došlo po tom, ako Kardinál Blasé Cupich vyšetroval dikastérium.

#newsTlewpamlyg