CÓRKA MARYI
21875

Matka Zbawienia: Fałszywy prorok wprowadzi potężną ekumeniczną wiarę i to zadowoli każdego heretyka

Mother of Salvation: The false prophet will introduce a powerful ecumenical faith and this will satisfy every heretic

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

środa, 11 grudnia 2013 roku, godz. 22.05

Moje dziecko, świat zostanie oszukany przez wiele czynów uznanych za wielkie dzieła charytatywne. Dobroczynność wobec innych zostanie uznana za największą i najbardziej pożądaną cechę w Oczach Boga.

Gdy ci, którzy mają kontrolę nad rządami, kościołami i państwem, połączą się, zyskają jeszcze większą władzę nad dziećmi Boga. Władza nad tymi, którym gorzej się wiedzie w waszym społeczeństwie, może oznaczać dwie rzeczy. Albo jest ona wykorzystywana w dobrych celach, albo dla złych spraw.

Muszę prosić was wszystkich, abyście w tej trudnej drodze do zbawienia całą swoją uwagę skupili na pragnieniu Mojego Syna. Wielu wiernych sług Bożych, choć z dobrymi intencjami, będzie zbyt słabych, aby pozostać na drodze do zbawienia. Wrogowie Boga będą wywierali na nich tak silną presję, aby odrzucili Mojego Syna, że odejdą od Prawdy.

Fałszywy prorok* wprowadzi potężną ekumeniczną wiarę i to zadowoli każdego heretyka. Większość należących do Kościoła Mojego Syna zostanie oszukanych, ale prawie połowa wyświęconych sług Mojego Syna odmówi złożenia ostatecznej przysięgi, która będzie fałszywą przysięgą w odniesieniu do Najświętszej Eucharystii, której zbezczeszczenie będzie istotą wszelkiego niezadowolenia i opozycji.

Następnie, gdy fałszywemu prorokowi zostaną przypisane fałszywe cuda, otoczy go wiele światowych prominentnych osobistości, zabiegając o względy na jego dworze. Wtedy przygotuje on listę odznaczeń i zostaną im przyznane doktoraty honoris causa – w świeżo odnowionym kościele fałszywego proroka, który już będzie stanowić tylko skorupę poprzedniego. Wszyscy przyjmą swoje nagrody za wielkie dzieła miłosierdzia, którym przewodniczyli pod kierunkiem oszusta.

Jeden będzie wychwalał drugiego, dopóki publicznie nie ogłoszą fałszywego proroka żyjącym świętym, ponieważ powiedzą, że jako sługa Boży dokonuje on tak zwanych cudów. A potem on i antychryst obejmą władzę nad większością świata, ale nie będzie to dotyczyć Rosji i Azji, bo te dwa imperia powstaną przeciwko Nowemu Babilonowi, aż Rzym zostanie zniszczony.

Wszystkie te wydarzenia będą miały miejsce, a kiedy zobaczycie, że traktują kościoły jak miejsca, w których z dumą będą oznajmiali o swojej wspaniałości, o swoich dziełach miłosierdzia, wtedy wyraźnie zobaczycie, że ich intencje wypływają z pychy. Kiedy Rzym upadnie, będzie więcej ucisków, ale będą one krótkotrwałe. Wtedy nadejdzie już czas na powrót Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Nie wolno wam ignorować tych proroctw. Gdy opowiecie się za nową, fałszywą wiarą, która wkrótce zostanie ogłoszona, to odrzucicie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, i oddalicie się od Jego Miłosierdzia. Nigdy nie rezygnujcie ze swojego prawa do Życia Wiecznego z powodu kogokolwiek, kto próbuje was wciągnąć w herezję.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

* "Papież" Franciszek

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…sa-w-swiezo-odnowionym-kosciele-falszywego-proroka

________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Uważajcie na słowo "ekumeniczny" lub jakąkolwiek próbę przejęcia Mojego Kościoła na Ziemi i ogołocenia go z jego Boskości

_______________________
CÓRKA MARYI
"Nie wolno wam ignorować tych proroctw. Gdy opowiecie się za nową, fałszywą wiarą, która wkrótce zostanie ogłoszona, to odrzucicie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, i oddalicie się od Jego Miłosierdzia. Nigdy nie rezygnujcie ze swojego prawa do Życia Wiecznego z powodu kogokolwiek, kto próbuje was wciągnąć w herezję."