Clicks985
Varovanie
21

UVIDÍTE SE V ZRCADLE VAŠEHO VLASTNÍHO SVĚDOMÍ

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 24. července 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/deutsch.htm

Milovaní Boží lidé,
jste synové Nejsvětější Trojice, čest a sláva budiž Otci i Synu i Duchu Svatému navěky věků. Amen.
Milovaní Boha, hledejte Jej neúnavně, aby vaše srdce našlo svůj pokoj uprostřed pohrom.
Toto je chvíle jednoty a vytrvalosti Božího lidu, kde stálost představuje rozdíl mezi před a potom Božích lidí.
Boží lidé jdou, aniž by byli pochopeni, je s nimi jednáno jako s blázny a pošetilci, protože si udržují jistotu Boží odpovědi. Lidská stvoření jim nebudou rozumět, budou je trápit, pronásledovat, pomlouvat a špinit, aby je zničila.
Buďte nezdolní, synové Boha, síla modlitby podpírá trvalost Božího lidu, modlete se ve všech svých dílech, modlete se srdcem, nejednejte jako pokrytci, kteří chtějí být viděni [Mt 6, 5]. Zůstávejte v neustálé modlitbě, buďte silní, stůjte zpříma.
Rozptýlený Boží lid neuchová pevnou a neochvějnou víru, vstupuje do sporů, jedni proti druhým, [Tit 3, 9] a vyvolávají skandál.
Uražený, ďábel hledá duše, aby je vzal do pekla, vítězí nad svými stoupenci, když jste nedbalí a jednáte jako farizejové, kdy v masce dobrých úmyslů šíříte duchovní slepotu mezi svými bratry a vstupujete do sporů.
Boží lidé:
Ďábel pronikl do církve našeho Pána a Krále a podněcuje vás, abyste pracovali a jednali ve zlu.
Boží děti, ďábel se dívá na silné duše, zná je, zná jejich slabosti. Před tím, než začnou jednat ve prospěch svých bratrů v nadcházejících chvílích velkého utrpení, přivádí je k pádu do emocí, aby ztratili svou integritu a oslabil je. Ďábel ví, že emocionální lidské stvoření snadno padne do jeho spárů, vede je do vlažnosti, a aniž by si toho všimlo, shledává, z jednoho okamžiku na druhý, že působí zlo.
Buďte stvořením neochvějné víry, neoddělujte se od Boha, ochraňujte se navzájem a nepadněte do pokušení lstivého démona.

V této chvíli, kdy zuří zápas mezi Světlem a temnotou, je nutná pevná víra
[Jan 3, 19].
Jako lidé Boha, nacházíte se v oznámeném okamžiku: V završení odhalení, která náš Král a Pán Ježíš Kristus a naše Královna a Matka Nebe a Země oznámili, abyste se mohli připravit a pochopit vážnost toho, co má přijít kvůli pýše člověka.
Boží děti, zkoušky pokračují, jiné epidemie se objeví. Zbavená svobody, lidská stvoření jsou rozlícená, objeví se hlad a samota bude růst. Budou se šířit nemoci, pronásledování, hrozby, pomluvy, nespravedlnost. Vy, Boží děti, neztrácejte odvahu, udržujte si jistotu v Boží ochranu těch, kdo se řídí Božím Zákonem a milují své bližní jako sebe sama. Modlete se, modlete se srdcem.

Boží lidé, jděte v jistotě, držíce se ruky naší Královny a Matky, neoddělujte se od ní, abyste nebyli oklamáni, modlete se srdcem, a společně s naší Královnou a Matkou odoláte léčkám Satana.
Není-li Bůh středem jeho života, lidské stvoření nebude schopné odolat. Musíte dělat jen jeden krok za druhým, nežít ve spěchu, modlit se a činit nápravu pro spásu duší.
Modlete se, Boží děti, země se bude silně třást.
Modlete se, Boží lidé, Světlo Ducha Božího vás osvětlí a vy uvidíte dobro, které jste učinili, dobro, které jste neučinili a zlo, které jste spáchali, to, které jste napravili i to, které jste nenapravili. Uvidíte se v zrcadle vašeho vlastního svědomí.

Jste dětmi milované svým Otcem. Obraťte se dřív, než přijde noc!

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!


Svatý archanděl Michael
dalila
@poli75 Boh rešpektuje rozhodnutie biskupov, on im dal tú moc. O správnosti rozhodnutia sa budú zodpovedať oni.
Peter(skala)
ale aj Ty Dalila a My všetci sa budeme zodpovedať za to, čo sme uorbili a neurobili preto, aby tí biskupi sa obratili a neťahali jarmo s modloslužobnikmi a s tými, čo znesväcuju Sviatosti.

Nemysli si, že Nám to len tak prejde a že sa vyhovorímwe pred Bohom ako za to môžu biskupi a nie my, lebo poznáš cirkevne prikazania: napominať hriešnikov. Ak vieš že biskupi ako hriešnici zhrešili, tak prečo …More
ale aj Ty Dalila a My všetci sa budeme zodpovedať za to, čo sme uorbili a neurobili preto, aby tí biskupi sa obratili a neťahali jarmo s modloslužobnikmi a s tými, čo znesväcuju Sviatosti.

Nemysli si, že Nám to len tak prejde a že sa vyhovorímwe pred Bohom ako za to môžu biskupi a nie my, lebo poznáš cirkevne prikazania: napominať hriešnikov. Ak vieš že biskupi ako hriešnici zhrešili, tak prečo si ich nenapomenula a ešte si s nimi ťahala jarmo hriechu resp. si ich obhajovala aby nadalej širili svoj hriech?

Preto nemá nik vyhovorky, kto poznal ich hriech a nič s tým neurobil.
apredsasatoci
To by ešte tak chýbalo, aby som bola súdená za bergogliove hriechy.
Peter(skala), Ty si uuuplny magor.
Peter(skala)
hlavne za svoje, lebo čija je to smola, čija? Tvoja, tvoja :)
apredsasatoci
Múdro! Určite nie som zodpovedná za obrátenie biskupa. Napr. Bezáka.
dalila
Naša zodpovednosť spočíva v modlitbe a pokání za biskupov. Nie v kritizovani na gtv
Peter(skala)
... kritika je jendo., modlitba dva a oboznamenie tri:) za všetky 3 je človek zodpovedný
Dudko
Jendo, co to co to... 😂
Peter(skala)
Jedno-jeden-1.
poli75
ani slovo o prijmani Tela Kristovho na ruku, čiže bud tieto zjavenia nie su prave, alebo Boh chce aby sme prijmali na ruku, lebo vačšej priority momentalne niet v Cirkvi, ak zneuctime Telo Kristovo , tak nam su nič platne ine sviatosti a modlitby, omša je najdoležitejšia, takže hor sa prijmat na ruku, ako povedal na kazni náš ctený vikar, kto to odmieta, má problem zo srdcom.

Nech sa teraz ukažu…More
ani slovo o prijmani Tela Kristovho na ruku, čiže bud tieto zjavenia nie su prave, alebo Boh chce aby sme prijmali na ruku, lebo vačšej priority momentalne niet v Cirkvi, ak zneuctime Telo Kristovo , tak nam su nič platne ine sviatosti a modlitby, omša je najdoležitejšia, takže hor sa prijmat na ruku, ako povedal na kazni náš ctený vikar, kto to odmieta, má problem zo srdcom.

Nech sa teraz ukažu všetky tie akože zjavenia v Medžugorii, v Argentine a neviem kde ešte, nech nam nebo ukaže čo je jeho vola, lebo inak to nema žiaden význam, že sa mame modlit, to všetci vieme, ale či je spravne prijmat Telo Našho Pana a Spasitela Ježiša Krista na ruku alebo LEN na jazyk, nech nam to povie nebo v mimoriadnych zjaveniach.
Peter(skala)
jedno posolstvo nemôže hovoriť za všetky a to takisto ako ani jedno posolstvo vo Fatyme nebolo o Eucharistii, pričom to neznamenalo že nebudu ani ostatne.

v iných posolstvách cez Luz de Máriu hovorí Boh o znesvätení Eucharistii, taktiež v poslednom posolstve v Dechticiach, čo je dosť aktuálne, ale podla toho, čo spoznávam zjavenia Svätých na rôznych miestach sveta a v rôznych časových obdobiach,…More
jedno posolstvo nemôže hovoriť za všetky a to takisto ako ani jedno posolstvo vo Fatyme nebolo o Eucharistii, pričom to neznamenalo že nebudu ani ostatne.

v iných posolstvách cez Luz de Máriu hovorí Boh o znesvätení Eucharistii, taktiež v poslednom posolstve v Dechticiach, čo je dosť aktuálne, ale podla toho, čo spoznávam zjavenia Svätých na rôznych miestach sveta a v rôznych časových obdobiach, tak Ich taktika je postupná: niekde zjavuju svôju vôľu o Eucharistii viac a inde menej. Na jednom mieste viac o spovedi a na inom mieste menej. Vela zaleží od toho, nakolko je otvorený vizionar prijmať silné posolstvá na určitu tému.

Čiže ak nájdu Svätí taku dušu na zemi, ktorá bude schopná prijmať posolstvá o znesvätí Eucharistii a to otvorene na ruku, tak potom o nej budeme počuť. Možno už aj je, len o nej nevieme.
Pravda bude skryta
Už bolo povedané. Tento spôsob prijímania je urážkou.
Peter(skala)
Poli by rad vedel, kde presne to povedala (datum posolstva)
Pravda bude skryta
Máš to v Knihe Pravdy. Môj posledný príspevok zo 4.7.
Peter(skala)
lenže Poli sa pýta na Luz de Máriu a nie na Mary Carbery
Peter(skala)
15.07.2020 - prostredníctvom Martina
Moje milované deti!
Robte pokánie a v modlitbe proste Boha o odpustenie. Moje prečisté Srdce bude prosiť spolu s vami. Šliapete po všetkom, čo vám môj Syn zanechal a vraciate sa k pohanstvu. Robte pokánie! Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

Moje milované deti!
Prichádzam dnes medzi vás, aby som vás ponorila do lásky Ježišovho a môjho Srdca, ktoré …
More
15.07.2020 - prostredníctvom Martina
Moje milované deti!
Robte pokánie a v modlitbe proste Boha o odpustenie. Moje prečisté Srdce bude prosiť spolu s vami. Šliapete po všetkom, čo vám môj Syn zanechal a vraciate sa k pohanstvu. Robte pokánie! Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

Moje milované deti!
Prichádzam dnes medzi vás, aby som vás ponorila do lásky Ježišovho a môjho Srdca, ktoré sú pre vás útočišťom v tomto ťažkom čase, ktorý prežívate.
Toto Božie dopustenie, nech vás primäje konať pravé pokánie.
Preto odprosujte Boha za svoje hriechy. Zvlášť odprosujte Eucharistické Srdce môjho Syna za ľahostajnosť a opovrhovanie, ktoré sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti.
On sám si želá, aby ste odprosovali i moje Nepoškvrnené Srdce, ktorému sa tiež dostalo toľkého opovrhovania a nevďačnosti.
Pokorte sa pred Trojjediným Bohom a proste ho, aby sa nad vami zmiloval.

15.03.2020 – Posolstvo Kráľovnej Pomoci
www.avemaria.sk/dechtice/


„Moje milované deti!
V tomto chorobou poznačenom čase ostaňte pokojné, dôverujúc Srdcu môjho Syna a môjmu prečistému Srdcu, v ktorých máte útočisko.

Oni sú pre vás záchrannou loďou pred démonmi, ktorí premyslene ničia svätú Katolícku Cirkev a budú ju ničiť ešte viac. Chcú udusiť každý prejav zbožnosti a zasiať burinu svetských spôsobov.

Vy však sa nebojte, ale pevné vo viere dôverujte prečistému Srdcu vašej Matky, ktorej víťazstvo sa blíži, lebo som Ženou živej viery, ktorá rozmliaždi hlavu starého hada.

Modlite sa vo svojich rodinách posvätný ruženec a sľubujem vám, že moja ochranná náruč bude stále nad vami.

Mojim veľkým želaním je, aby ste si zachovali hlbokú úctu k môjmu Eucharistickému Synovi.

Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.“


Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. mája 2020
Svätý Malachiáš(prorok)
Všetky tie posolstva,zjavenia sú moderné falošné a slobodomurarské žvásty a drísty, ktoré oblbujú ľuďom mozgy. Totálne klamstvo a jed.
Nemá nič spoločné s Božím slovom, evanjeliom a skutočnou pravdou.
Ľudia si našli nové evanjelia,zjavenia a posolstva a rôznych vlkov v barančom ruchu ( falošných prorokov,kazateľov atď ) aby im šteklili uši a tak ostali hluchí a slepí.

Falošné televízne, rozhlas…More
Všetky tie posolstva,zjavenia sú moderné falošné a slobodomurarské žvásty a drísty, ktoré oblbujú ľuďom mozgy. Totálne klamstvo a jed.
Nemá nič spoločné s Božím slovom, evanjeliom a skutočnou pravdou.
Ľudia si našli nové evanjelia,zjavenia a posolstva a rôznych vlkov v barančom ruchu ( falošných prorokov,kazateľov atď ) aby im šteklili uši a tak ostali hluchí a slepí.

Falošné televízne, rozhlasové a viacero aj internetové slovenské a české stránky a to sa týka aj na iných častiach po celom svete a také sú naviazané na rôzne organizácie,ktoré šíria falošné a klamlivé správy a psychologický menia štruktúru mozgu a zmýšľania u človeka. Šíria totálny chaos a paniku,ktorá je riadená falošnostami,ktoré vychádzajú u hluchých a slepých ľudí,ktorý viacerí si zapredali dušu aj za peniaze a niektorí či vedome alebo nevedome pomáhajú im k prácam a tak šíria hoaxy a ľudia sú potom viacerí paranoidný nielen u nás,ale po celom svete.
Peterskala patrí očividné medzi ne.
Čína upozornila na vypuknutie nového smrtiaceho vírusu
Peter(skala)
Svätý Malachiáš(prorok)
"počuvajte ma, ja som Svätý prorok Malachiaš, tak musím mať predsa pravdu. Ved vam opakujem stale dokola, ta čo ma nepočuvate, ste hluchý a slepý?!

Ešte som dal aj link na činu, aby Peter vedel, že som to tu napísal.
Dufam že už konečne si to ZNOVA Peter prečital a už konečne uzná že len ja hovorím pravdu. Nikto ma nepočuva, som z toho už zufalý. Hovorím Ježišovi, …
More
Svätý Malachiáš(prorok)
"počuvajte ma, ja som Svätý prorok Malachiaš, tak musím mať predsa pravdu. Ved vam opakujem stale dokola, ta čo ma nepočuvate, ste hluchý a slepý?!

Ešte som dal aj link na činu, aby Peter vedel, že som to tu napísal.
Dufam že už konečne si to ZNOVA Peter prečital a už konečne uzná že len ja hovorím pravdu. Nikto ma nepočuva, som z toho už zufalý. Hovorím Ježišovi, hovorím všetkým Svätým... ale nikto ma nepočuva.

Jooooooooooooooooooj, ta čo mam robiť s vami a so sebou?"
Svätý Malachiáš(prorok)
Áno dobre si uhádol označil som aby si prečítal čo teba vystihuje. 😂
Anton Čulen
Boží lidé jdou, aniž by byli pochopeni, je s nimi jednáno jako s blázny a pošetilci, protože si udržují jistotu Boží odpovědi. Lidská stvoření jim nebudou rozumět, budou je trápit, pronásledovat, pomlouvat a špinit, aby je zničila.
Peter(skala)
Božie deti, skúšky pokračujú, iné epidémie sa objevia. Zbavená sloboda, ľudské stvorenia sú rozzúrené, objaví sa hlad a samota bude rásť. Budú sa šíriť choroby, prenásledovania, hrozby, ohovárania, nespravedlnosť.
Vy, Božie deti, nestrácajte odvahu, udržujte si istotu v Božiu ochranu tých, kto sa riadi Božím Zákonom a milujú svojich bližnych ako seba samého. Modlite sa, modlite sa srdcem.