3
4
1
2
Clicks74
ľubica
3
Kam kráčaš, TV LUX? 05.04.2021 SLUŽBY BOŽIE V KAPLNKE SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE TV LUX záznamtvlux.sk/archiv/play/_25733 Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Druhá slávnos…More
Kam kráčaš, TV LUX?

05.04.2021

SLUŽBY BOŽIE V KAPLNKE SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE TV LUX
záznamtvlux.sk/archiv/play/_25733

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Druhá slávnosť veľkonočná.
Kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Liturg: Boris Mišina
Organ: Stanislav Tichý
Spev: Mária Korenicová

ZÁZNAMY MIMORIADNYCH UDALOSTÍ
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Satanové služby evanjelické tvlux.sk/archiv/play/_25733
Si myslia,že slúžia pravému Svätému Bohu. Opak je úplne iný.