Clicks16
vi.news

Giám mục thiếu pháp tác lại yêu với các quy tắc thép

Luật pháp rất nghiêm ngặt: Các thừa tác viên rước lễ ”phải được tiêm phòng đầy đủ,” Giám mục Little Rock Mustache, Anthony Taylor, Arkansas, người yêu thích tuyên truyền đồng tính đã ra lệnh trong một nghị định ngày 25 tháng 3 về Covid19.

Giáo phận của Taylor bị cấm rước lễ. Chỉ có thể rước lễ bằng tay dưới hình thức tự phục vụ.

Hợp xướng chỉ được phép khi “tất cả các thành viên” đã được tiêm phòng và “đeo khẩu trang”. Các giảng viên và linh mục có thể tháo khẩu trang của họ khi đọc “nhưng tốt hơn hết là khẩu trang vẫn được nên đeo ngay cả lúc đó.”

Tuy nhiên, khi nói về tiền, Taylor cho phép sử dụng các giỏ thu tiền truyền từ tay này sang tay khác.

Quy tắc là: Một giám mục càng ít quan tâm đến Quy tắc Đức tin, thì ông ta càng làm ầm ĩ về các luật Covid.

#newsVyiiamjfgj