Views by countries

 1. 12

  Slovakia
 2. 12

  Czechia
 3. 10

  Italy
 4. 2

  United States
 5. 2

  Austria
 6. 1

  Belgium