Clicks1.3K
Stylita
38

PETR PLACÁK: Evropu ohrožuje smrtonosná ruská propaganda

Autor: Petr Placák

Datum: 12.2.2015

svobodneforum.cz/petr-placak-smr…


Kreml legitimuje svou agresi proti Ukrajině údajným nebezpečím ze strany ukrajinského fašismu, kterému se musí Rusko – prezentující se jako vítěz nad nacismem – „bránit“. Jako kdybychom se s Kremlem vrátili do zářijových dní roku 1938, kdy „mírotvorce“ Adolf Hitler přesvědčoval domácí i světové veřejné mínění, že za krizi mohou českoslovenští váleční štváči v čele s Edvardem Benešem.
Podobně byla založena propaganda všech antiliberálních hnutí v Evropě minulého století. Italští fašisté se pasovali do role ochránce italské (nejen) společnosti před marxismem, němečtí nacisté měli Evropu spasit před ruským bolševismem a komunisté ji bránili před fašismem. Ve skutečnosti měla všechna tato hnutí jeden společný cíl: zničení západní liberální demokracie. Současná kremelská ideologie jakéhosi národního bolševismu, denně se valící z ruských státních médií, i když oficiálně nepřiznaná, spojuje to „dobré“ z fašismu a komunismu.
To ovšem není vůbec nic nového. Komunistická strana Itálie, která se prohlašovala za jediného opravdového protivníka Mussoliniho. Ve skutečnosti pomohla fašistům k moci, když se především snažila politicky vyšachovat socialisty. Podobně i němečtí komunisté, postrkováni Kominternou, v době smrtelného ohrožení Výmarské republiky nacisty, útočili na tamní sociální demokraty, kteří byli hlavní hrází proti nástupu Hitlera k moci. Je to pochopitelné: komunisté měli stejný zájem zničit Výmarskou republiku jako jejich hnědá konkurence.
Spolupráce Německa a sovětského Ruska – v opozici proti poválečnému versailleskému systému – vyvrcholila v roce 1939 sovětsko-nacistickým paktem, ve kterém si v tajném dodatku obě totalitní mocnosti mezi sebe rozdělily východní Evropu, aby pak společnými silami napadly Polsko a rozpoutaly tak 2. světovou válku.
Jakmile byly v srpnu 1939 vymezeny sféry vlivu, mohly se naplno projevit vzájemné city. Nacistický poslanec, vysoký úředník ministerstva propagandy a profesor politických věd na berlínské univerzitě Wilhelm Ziegler jásal: „V této válce se svět rozdělil zřetelně podle vyznání hospodářsko-sociálního. Východ stojí proti Západu, socialismus proti kapitalismu a hnutí širokých mas proti tenké vrstvě lstivé plutokracie.“ Ano, zatímco v demokraciích byly díky buržoasnímu (židobolševickému) parlamentnímu triku masy rozdělené, v totalitách – chtě nechtě – táhly masy za jeden provaz.
V rámci paktu s Hitlerem nechal Stalin povraždit 25 tisíc polských důstojníků a intelektuálů, kteří mohli do budoucna dělat potíže nacisticko-sovětskému spříseženství, a jako bonus Hitlerovi vydal německé komunisty, kteří se před nacisty bláhově uchýlili pod ochranu Moskvy.
Když pak nacistický spojenec komunistickou konkurenci v titánském úkolu, jak nově definovat člověka, napadl, tíhu boje proti hitlerovskému Německu nenesli na svých bedrech Rusové, jak to Západu vtlouká do hlavy ruská propaganda, ale – vedle Židů – Bělorusové a Ukrajinci, kteří byli v sovětské armádě nadprůměrně zastoupeni (mimochodem, ve válce s nacisty mimo jiné padlo víc Ukrajinců, než všech spojeneckých vojáků dohromady). Cílem Hitlerova plánu dobytí a kolonizování východu, jeho vise Lebensraumu, byla ukrajinská černozem – ne Rusko. Ty nejděsivější masakry druhé světové války se děly na Ukrajině a v Bělorusku, přes které přešla několikrát fronta, zatímco pod nacistickou okupaci se na krátkou chvíli dostalo jen pět procent ruského území.
Když chce dnes někdo vinit Ukrajince z toho, že se spolupodíleli na zločinech nacistů, které po děsivých útrapách ze strany bolševiků zpočátku vítali jako osvoboditele, tak je k tomu nutno dodat, že původci všeho zla na Ukrajině byli z jedné strany němečtí nacisté, a z druhé sovětští bolševici: oba tyto šílené režimy rozpoutaly na Ukrajině apokalypsu, ve které byly přervány všechny lidské vazby a přehrady. Ukrajina byla za druhé světové války oběť, zatímco Moskva byla jedním z pachatelů války, která začala už dávno před nacisticko-sovětským napadením Polska: nejdřív válku proti národům Sovětského svazu vedli sami bolševici, které v červnu 1941 „doplnil“ dosavadní Stalinův spojenec Hitler – oba dva diktátoři mají na svědomí životy miliony občanů SSSR.
Když chtěl Kreml zlomit odpor ukrajinských rolníků proti kolektivizaci, uzavřeli bolševici v letech 1932-33 celé rozsáhlé oblasti ukrajinského venkova, sebrali lidem veškeré potraviny a nechali je za strašných bolestí dlouhé měsíce chcípat hladem. Tato šílená akce, na jejímž vrcholu umíralo denně 25 tisíc ukrajinských mužů, žen a dětí, kteří dlouhodobým hladověním zbaveni sebemenší lidské důstojnosti, zešílevší hladem se vzájemně zabíjeli a pojídali, se co do své monstróznosti a rozsahu (Moskvou řízenému hladomoru padly za oběť miliony lidí) dá v evropských moderních dějinách srovnat jen s židovským holocaustem. Ukrajinské nacionalisty, k smrti nenávidící bolševiky jako původce té bezrozměrné šílenosti, stvořil Stalinem záměrně vyvolaný hladomor a pokud někdo bez kontextu výše uvedeného blekotá něco o Banderovi, jako hlava této země, je bolševické propagandistické čuně.
Postup je stále stejný: spáchat obludný zločin a obvinit z něj někoho jiného. Bolševici tvrdili, že Ukrajinci hladovějí záměrně na rozkaz Varšavy a pokud někdo zmínil hladomor, Moskva tvrdila, že to je nacistická propaganda. Jako se v bolševické dějinné dialektice vrah měnil v oběť a oběť ve vraha, znamenal i útok obranu. Komunisté sovětsko-nacistický pakt interpretovali jako „zkřížení mnichovské politiky“, vyvražďování polských elit vydávali za „zákrok Sovětského svazu proti Hitlerovi v Polsku“ a podobně sovětský útok v rámci nacisticko-sovětského paktu na Finsko v roce 1939, kvůli kterému byl SSSR vyloučen ze Společnosti národů, byl podle nich „likvidací německých předmostí ve Finsku“.
Dnes Kreml a jemu poplatná média v podobném duchu tvrdí, že na Ukrajině jde o nacistický převrat – ukrajinští fašisté prý rozpoutali občanskou válku. Protesty na kyjevském Majdanu ovšem odstartovala ukrajinská levice a studenti. Podpora radikální pravici, i když samozřejmě roste s vývojem událostí na východě země, je na Ukrajině stále několikanásobně menší, než jakou má například podporu Le Penová ve stabilní demokracii, jakou je Francie, a v Rusku radikální pravice přímo třímá vládní otěže. Ruský parlament mimo jiné „zmocnil“ ruského prezidenta obsadit celou Ukrajinu, suverénní sousední stát, což je naprosto šílené: to už není v rovině zabrání čs. pohraničí nacistickým Německem, jako tomu bylo s Krymem, ale jedná se o 15. březen 1939, nejde-li rovnou, díky velikosti a významu Ukrajiny, o věc srovnatelnou s napadením Polska, které odstartovalo světovou válku.
Jestliže má na Ukrajině radikální pravice podporu několika procent občanů, Putinovu agresivní zahraniční politiku schvaluje 85% Rusů a například 80% dotázaných má dodnes za to, že nás Moskva v roce 1968 zachránila před německými tanky, které už stály na západních hranicích. Když dnes někdo poukazuje na Banderu jako na maskota údajného ukrajinského fašismu (mimochodem Bandera strávil většinu války v nacistickém koncentračním táboře), tak v samotném Rusku podle nejnovějších průzkumů v popularitě historických osobností vede jeden z největších masových vrahů v lidských dějinách V. I. Stalin, zatímco o druhé místo se dělí car Mikuláš II. s otcem teroristického státu Leninem, vedle kterého byl Mussolini úplný břídil – o Stalinovi pochopitelně ani nemluvě.
Prezident Zeman míní, že dnešní Islámský stát má podobu nacistického Německa počátkem 30. let. To jsou řeči ve stylu bolševicko-nacistické propagandy, která měla zakrýt podstatu totalitních hnutí. V Německu 30. let neposkakovali nějací zakuklení fanatici a nestříleli z kalašnikovů do vzduchu, aby vylekali světovou veřejnost. Bylo tomu naopak: Hitlera volilo přes čtyřicet procent Němců, kteří vypadali jako my, chodili v saku a v kravatě, podobně mysleli, podobně se chovali, stejně jako v roce 1946 volilo komunisty přes čtyřicet procent našich prarodičů. Ti všichni svorně v určitý čas podlehli desiluzi či přímo nenávisti k západnímu liberálnímu státu a zvolili systém, který měl přinést nápravu a pak se ukázal být násobně horší. V současném Rusku je takových lidí, kteří cítí opovržení či nenávist k liberálnímu pojetí vlády a chtějí vládu silné ruky 85%.
Nereflektovaná minulost Ruska, která byla zločinná jak vně, tak dovnitř Ruska, leží na ruské společnosti jako olověný příkrov. Hrozbou míru v Evropě není ani tak putinovská kremelská klika, ale samotná ruská společnost – po „prohrané“ studené válce podobně xenofobní, uražená, cítící se podvedená, náchylná k propagandě vlády, která se bude snažit svést zhoršení ekonomické situace na vnějšího i vnitřního nepřítele. Přesně tak tomu bylo v Itálii a Německu po první světové válce, nebo v Československu po světové válce v pořadí druhé. To je smrtelně nebezpečné.

Kdo je Petr Placák?

Vyučil se mechanikem, poté prošel různými dělnickými profesemi. Roku 1985 byl přijat na České vysoké učení technické, ale z politických důvodů mu bylo studium znemožněno. Patřil ke klíčovým postavám českého literárního undergroundu, publikoval v samizdatu, organizoval mnoho protikomunistických demonstrací, mimo jiné na pražském Škroupově náměstí v prosinci 1988.

V letech 1982-1986 byl klarinetistou undergroundové kapely The Plastic People of the Universe, se kterou nahrál alba Hovězí Porážka a Půlnoční Myš.

V roce 1988 spolu s přáteli založil nezávislou iniciativu České děti a vydával její samizdatový zpravodaj Koruna. Zatímco mnohé jiné opoziční skupiny vybízely k umírněnosti a opatrnosti, on a jeho družina Českých dětí měli vyzývat k boji. V roce 2012 byli obvodním soudem v Praze odsouzeni tři bývalí příslušníci StB, kteří Petra Placáka trápili v souvislosti s jeho protirežimní angažovaností.[Server Aktuálně.cz, který zprávu uveřejnil, vyjádřil názor, že mohlo jít i o poslední tuzemskou příležitost potrestat staré komunistické zločiny.

Po listopadu 1989 působil v Nezávislém tiskovém středisku, později týdeníku Respekt, Necenzurovaných novinách, Českém deníku, Českém týdeníku a Lidových novinách, od roku 1995 je šéfredaktorem studentského politicko-kulturního měsíčníku Babylon a od roku 2001 rovněž šéfredaktorem stejnojmenného nakladatelství. V letech 1992-2000 vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V letech 1990 až 1992 byl ve vedení roajalistické Koruny české. Je autorem petice S komunisty se nemluví a jedním z hlavních organizátorů akcí s touto peticí souvisejících.

Debutoval prózou Medorek (vyšla v roce 1985 v samizdatu, v roce 1990 v Nakladatelství Lidové noviny, dílo mu vyneslo Cenu Jiřího Ortena), v samizdatu vydal v roce 1987 pod pseudonymem Petr Zmrzlík básnickou sbírku Obrovský zasněžený hřbitov (rozšířené vydání v Torstu v roce 1995). V roce 2008 získal za knihu Fízl cenu Magnesia Litera.

Žije v Praze. V současné době je zaměstnán na Úřadu vlády České republiky jako šéfredaktor vládního informačního serveru o Evropské unii Euroskop.cz.

Od srpna 2010 je majitelem a provozovatelem hospůdky U Budyho, která stojí na Libeňském ostrově v areálu místní zahrádkářské kolonie (46. základní organizace Českého zahrádkářského svazu) na páteřní cyklotrase A2.

wikipedia
na obrázku
pouť Českých dětí
Tomislav
Fakt, že se objevily pokusy spojovat Československo v roce 1968 s nacistickými agenty, proněmeckými, není tak možná jen působení něčí falešné propagandy. Najednou mi to totiž nápadně koresponduje s jinými fakty, které jsem během doby zjistil.
Začátkem 70.let 20.stol. jsem navštěvoval v Brně různá tajná společenství. Do jednoho z takových společenství mne uvedl ctihodný Otec Jakub Zemek, bývalý …More
Fakt, že se objevily pokusy spojovat Československo v roce 1968 s nacistickými agenty, proněmeckými, není tak možná jen působení něčí falešné propagandy. Najednou mi to totiž nápadně koresponduje s jinými fakty, které jsem během doby zjistil.
Začátkem 70.let 20.stol. jsem navštěvoval v Brně různá tajná společenství. Do jednoho z takových společenství mne uvedl ctihodný Otec Jakub Zemek, bývalý převor dominikánského kláštera ve Znojmě, dlouhodobě komunisty vězněný. Setkávali jsme se tehdy v bytě Jarmily Taussigové-Potůčkové, bývalé vysoké funkcionářky KSČ, během procesu se Slánským odsouzené na 25 let vězení. Otec Jakub Zemek zde jako jinde vedl tajný apoštolát, a také nám vysvětloval, co je to dominikánský řád, atd. Ale vedly se tam i jiné hovory. Jednou přišla řeč na Julia Fučíka a padla otázka: Kdo vlastně udal Fučíka německým nacistům . J.Taussigová nám řekla a cituji přesně: "S otázkou udání Fučíka jsme se se soudruhy dlouho obírali, a vylučovací metodou jsme dospěli k jedinému jménu: JOSEF SMRKOVSKÝ. Jsem si docela jistá tím, že to byl právě Smrkovský."
grignion
Stačila mi 1. věta, dál už jsem nečetl. Měl by si dát mokrý hadr na hlavu "pan katolík"...
janka cpž
Nebudu se tvářit, že všechny miluji, to bych lhala, ale proč bych měla někoho nenávidět? Pravda ale musí na světlo. Tak pa 🤗
Stylita
Janko
už to dělat nebudu, měl jsem z toho čtení na profilu takový dojem 🤗 jsem rád, že se tedy mýlím
janka cpž
A pozor ani v NATO nejsou jednotni. Např. am. velvyslan. při NATO Lute prohlásil: žádnou přímou intervenci Ruska nevidíme. A ozývají se další hlasy. www.themoscowtimes.com/…/515474.html
Proč bych tedy měla nenávidět celý západ, Stylito? Nepodsouvejte mi takové věci.
No ano, bratři Slováci také chtěli osamostatnění a žijeme vedle sebe v míru. Však to není nic zlého.
Stylita
Po roce bojů vidím jediné řešení - v klidu to rozdělit, na Donbasu stejně Porošenka neuznávají a nemá cenu to protahovat.
Dnes jsem rád, že nemusím poslouchat žádné mečairy. Měli by si vzít vzor z pokojného rozdělení Československa, které pomohlo vzájemným vztahům Čechů a Slováků. O čehunech už neslýcháme .
janka cpž
Je to tak Stylito. Biden se ušklíbl nad lídry západní Evropy, kteří odmítají amer. dodávky zbraní na Ukrajinu slovy, že je to otravné a nemístné. Ha! rt.com/…/230143-biden-sa…
Stylita
Janko
mrtvý civilisté jsou na obou stranách, naposled to je Mariupol , kde gradama povstalci ostřelovali obytnou čtvrť, není to ani měsíc
30 mrtvých civilstů, stovky zraněných

Granáty podle informací agentur zasáhly obytné domy, mateřskou školku, dvě školy, tržnici a obchody.
Zdroj:zpravy.idnes.cz/…/zahranicni.aspx
janka cpž
janka cpž
Jo jo je to tak. USA se ocitnou sami v izolaci. A čím kdo zachází, tím také schází.
One more comment from janka cpž
janka cpž
Fašisti sabotují mírovou dohodu. Jen si na ně ukažme. www.regnum.ru/news/polit/1895485.html
padesát tisíc lidí má jistě příbuzné, rodiny, přátele a nezapomínejme na lidi, kterým byly amputovány končetiny, oslepli či utrpěli jiná zranění. Nezavírejte nad tím oči Stylito.
Proč nenávist k západu? Snahu paní Merkelové a dalších vlivných osob o napravení škody si opravdu vážím. I mnozí západní …More
Fašisti sabotují mírovou dohodu. Jen si na ně ukažme. www.regnum.ru/news/polit/1895485.html
padesát tisíc lidí má jistě příbuzné, rodiny, přátele a nezapomínejme na lidi, kterým byly amputovány končetiny, oslepli či utrpěli jiná zranění. Nezavírejte nad tím oči Stylito.
Proč nenávist k západu? Snahu paní Merkelové a dalších vlivných osob o napravení škody si opravdu vážím. I mnozí západní novináři začali odvádět dobrou práci a začali psát pravdu.
Stylita
koukám, že to Putinu žerete i s navijákem pročítal jsem si vaší profilovou stránku a ta nenávist k západu z toho jen čiší, až z toho mrazí
vidět jen jednu stranu mince
janka cpž
Tohle je taky smrtonosná ruská propaganda, že? Myslíš si, že někdo, kdo přijde o ženu a vnučku, mávne rukou nad tím? www.mojevideo.sk/…/porosenkov_darc…
janka cpž
2 more comments from janka cpž
janka cpž
I ministerstvo vnitra Ukr. se obává žoldnéřských gangů, jen pan Placák je v klidu, že? www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/7/7043584/
janka cpž
Nejnovější zprávou je, že gen. prokurátor Jarema podal demisi poté, co oficiálně sdělil, že první tři oběti Majdanu byli zastřeleni loveckou zbraní. Nový prokurátor okamžitě odvolal všechny, kteří se na vyšetřování vražd podíleli. www.pravda.com.ua/rus/news/2015/02/14/7058563/ Takové tam panují poměry.
Stylita
pravý sektor ve volbách totálně propadl a do parlamentu se vůbec nedostali na ukrajině
janka cpž
I Porošenko se jich bojí. Poslal ženu s dětmi z Kyjeva.
Stylita
Přečti si článek pozorně, pan Placák to nezpochybňuje a i o tomto píše.
Náckové jsou i u nás i pochody s loučema a neznamená to, že tu vládne fašismus, to už je myšlenková zkratka.
janka cpž
Férový chlap nebude zpochybňovat, že jsou na Ukr. náckové co chodí s pochodněmi noční průvody a skandují smrt moskalům.