Clicks1.4K
Anton Čulen
25

Kňaz s nevyliečiteľnou chorobou varuje: „Nepriateľ využíva COVID, aby dostal duše do pekla; musíme zabojovať!“ To, aby pápež nebol aktívne zapojený do boja za slobodu Cirkvi, je priam šokujúce a škandalózne

Kňaz s nevyliečiteľnou chorobou varuje: „Nepriateľ využíva COVID, aby dostal duše do pekla; musíme zabojovať!“ To, aby pápež nebol aktívne zapojený do boja za slobodu Cirkvi, je priam šokujúce a škandalózne.
Kňaz s nevyliečiteľnou chorobou varuje: „Nepriateľ využíva COVID, aby dostal duše do pekla; musíme zabojovať!“

Katolícky kňaz o. Dana Christensen na portáli onepeterfive uverejnil zaujímavý článok s názvom „Terminally-Ill Priest Warns: COVID Is Being Used by the Enemy to Drag Souls to Hell; We Must Fight!”

Približne pred rokom mi diagnostikovali chorobu ALS, ktorá je všeobecne známa ako Lou Gehrigova choroba. Toto ochorenie významným spôsobom ovplyvnilo môj ďalší život. Stratil som schopnosť slúžiť sväté omše, sám sa najesť či chodiť. Choroba mi však istým spôsobom zároveň priniesla obrovskú slobodu ako intenzívnejšie prežívať moje kňazstvo. Hoci som doteraz o mnoho prišiel a choroba si svoj ďalší podiel ešte vypýta, nedokáže ma zbaviť úplne môjho svätého kňazstva.

Môže zmeniť spôsob akým vykonávam svoju duchovnú službu, ale nemôže mi vziať službu kázní, učenia a vysväcovania. Jedným zo spôsobov, ako dokážem pokračovať v kázňach a učení je prostredníctvom písania. Technológie sú už tak vyspelé, že aj keď neviem používať moje ruky, dokážem na písanie používať program v počítači, ktorý sleduje pohyb mojich očí. Táto technika je neuveriteľná. Celý tento článok som vlastne písal mojimi očami. Tým, že sloboda prichádza s poznaním, nemám čo stratiť okrem nebies, o ktorých môžem s odvahou hlásať prostredníctvom písaného slova.
Tento článok vznikol na základe úvah o mojich skúsenostiach s ochorením COVID-19, predovšetkým z môjho pobytu v nemocnici. Pri písaní a modlení som pochopil, že ma Pán žiada, aby som sa s odvahou prihováral najmä k mojim duchovným priateľom a vyzýval ich, aby v týchto dňoch temna, prežívali svoje kňazstvo bez strachu a kompromisov.

Týmto sa teda obraciam na svojich bratov kňazov, všetkých biskupov ako aj na laických veriacich. Predstavte si, že toto je otvorený list alebo kázeň v písomnej podobe.
Moja osobná skúsenosť s ochorením COVID-19 ma toho veľa naučila, to najdôležitejšie však je, že fenomén COVID-u je v prvom rade duchovnou realitou. Prosím, nechápte ma zle. V nijakom prípade nepopieram vedecké poznatky ohľadne COVID-u. Je to naozaj reálne existujúci vírus. Čo by som však chcel povedať, je, že náš odveký nepriateľ, diabol, je oportunista, ktorý využije každú, aj tú najmenšiu príležitosť, aby proti nám mohol použiť akúkoľvek zbraň, a to vrátane súčasnej pandémie COVID-u.

Keď som po prvýkrát ochorel na COVID, zdalo sa mi, že sa u mňa prejavuje len veľmi málo príznakov. Mal som preto pocit, že som z toho vyviazol len s malou ujmou. V tej chvíli som však ešte netušil, že to bude úplne inak.
Niektorí z vás, najmä tí s vyššou mierou empatie, ktorí ma sledujete na sociálnych sieťach, ste si všimli, že som stále viac a viac rozrušený. Cítil som, ako ma dobieha démonická dezorientácia. Bolo to niečo, čo som už veľmi dávno necítil. Dokonca ani uprostred temných dní po stanovení diagnózy ALS. Prvýkrát som mal pocit, že strácam pokoj. Všetko mi pripadalo chaotické.

K tomu sa ešte pridal oprávnený hnev, ktorý som pociťoval voči pápežovi Františkovi a jeho úplne mylnému učeniu o občianskych zväzkoch, ako aj nepretržitá mediálna zaujatosť proti všetkému dobrému a svätému. Nehovoriac už o „katolíckom“ kandidátovi na amerického prezidenta, ktorý je „mužom neprávosti a hriechu, pričom je prezentovaný ako dieťa svetla“. Avšak ani tieto fakty, pokiaľ som nedostal COVID, nespôsobili ešte úplnú stratu môjho pokoja.


Začínam byť preto presvedčený, že COVID je niečo viac, ako len obyčajný vírus.
Možno to tak začalo, ale ten hrozný démon nás nemohol len tak nechať na pokoji. Chápte prosím, že vec, ktorú satan chce viac ako čokoľvek iné, je to, aby ste vy a aj ja skončili v pekle na celú večnosť. Vie, že jedným z najlepších spôsobov, ako nás dostať na cestu do pekla, je priviesť nás v prvom rade do izolácie, strachu, zúfalstva, nedostatku vnútornej slobody a predovšetkým do odlúčenia od prostriedkov našej spásy, sviatostí. Áno, verím, že toto je dielo diabla.

Toto je to, čo diabol robí toľkými možnými spôsobmi a Cirkev a jej hodnostári mu svojím konaním neustále nahrávajú priamo do jeho zákerných a špinavých rúk. Je preto ten najvyšší čas zastaviť to.


Aké je riešenie? Pokiaľ ide o duchovný konflikt, treba proti týmto metódam využiť jeho vlastné metódy. Ak sa satan rozpáli, urobme to aj my. Musíme využiť každú možnosť vo svojom arzenáli. Niektoré z týchto alternatív sú vhodné skôr pre kňazov a biskupov, ale je tu toho veľa, čo môže hocikto z nás urobiť, aby pomohol zastaviť odvekého nepriateľa ľudských duší.

Jedným z prostriedkov, ktoré náš Pán v mojom prípade použil, keď som sa začal cítiť značne dezorientovaný, bolo to, že ma múdro vyradil z celého procesu, ktorý na mňa doliehal. Poslať ma do nemocnice určite nebol ten najpríjemnejší spôsob ako nájsť pokoj, ale ukázal sa ako veľmi efektívny. Žiaden telefón, žiaden počítač, žiadny facebook, žiaden twitter, dokonca ani žiadna dobrá kniha, ktorá by mi zamestnávala myseľ. Táto duchovná očista bola presne to, čo som potreboval. Prinútilo ma to sústrediť sa iba na samotného Ježiša Krista. To diabol neznáša, a práve preto musíme takúto sústredenosť a spôsoby, ktoré k nej vedú s nadšením uvítať. Dnes potrebujeme veľké odpojenie od sveta a súčasne veľké opätovné spojenie s Ježišom viac, ako čokoľvek iné. Možno to bude pre nás ťažké bremeno, bude to náš Kríž, ale ak to neurobíme, budeme pokračovať v ceste démonickej dezorientácie, ktorú si nemôžeme dovoliť.

Ďalšia časť riešenia sa kladie priamo na plecia kňazov a predovšetkým na biskupov.
Z lásky k Svätej Matke Cirkvi a z lásky k dušiam ľudí, vrátane duší kňazov a biskupov, na ktorých leží veľká výzva práve kvôli plnosti ich kňazstva, sa musia všetci kňazi vážne zhostiť svojej misie, ktorú sme dostali od Krista, aj keď veľmi dobre vieme, čo to môže priniesť. Že budeme musieť na seba vziať Kríž a niesť ho v Kristovom mene. Ale napokon bratia, nestali sme sa práve pre túto skutočnosť kňazmi? Nemali by sme sa ako kňazi zjednotiť doslovne s Kristovou obetou?

To, čo je potrebné urobiť, musíme urobiť aj v tom prípade, ak by to znamenalo preliatie našej krvi.
Ak obeta iným nie je dôležitým dôvodom našej existencie, tak čo by tým dôvodom malo byť? Pekný príjem na celý život? Istota zamestnania? Dôchodok? Úhľadné letáky, ktorými žiadame o podporu alebo dotácie? Nie, to rozhodne nie je dôvod, prečo nás Náš Pán povolal do kňazskej služby, aj keď poniektorí z nás sa sústreďujú v prvom rade na existujúce dobrá. Náš Pán Ježiš Kristus nás v prvom rade povolal k tomu, aby sme zachraňovali duše a využili pre to všetky dostupné prostriedky. Musíme vyzývať ľudí k obráteniu a poskytovať im všetky sviatostné prostriedky, aby sa odvrátili od hriechu pomocou sviatostí (najmä Eucharistia a Svätá spoveď).

Veľmi dôležitú úlohu zohrávajú najmä biskupi. V boji za duše sú práve oni generálmi, stoja v prvej línii. Ak majú odvahu mužov skutočne vziať na seba Kríž a stať sa jeho súčasťou, potom ich budú nasledovať aj všetci kňazi, aj veriaci. Biskup musí byť v prvom rade pastierom a vodcom, ktorý chráni jemu zverené stádo!

Ako to však vyzerá na praktickej úrovni? Dovoľte mi predstaviť niekoľko návrhov, ktoré určite nie sú koncepčne hotové.
Po prvé, ak veríme, že COVID využíva satan na vtiahnutie duší do pekla, potom sa musí stať táto priama konfrontácia s COVIDOM prioritou číslo jeden. Biskupi požívajú obrovskú autoritu, pokiaľ ide o vyháňanie démonov. Ako nástupcovia apoštolov majú vo svojej diecéze plnú moc, nič im nebráni vo vykonaní exorcizmu, samozrejme okrem obáv, že by ich poniektorí mohli označiť za pominutých. Ale aj o Ježišovi Kristovi predsa hovorili, že je blázon. Biskupov, ktorí sa obávajú o svoju povesť sa pýtam – prečo ste sa rozhodli stať kňazmi? Pre pohodlný život alebo ste pripravení zasvätiť svoj život Kristovi aj ako výkupné za mnohých?

Ak ste ako biskupi rozhodnutí zasvätiť svoj život Kristovi, potom si oblečte sutanu, choďte do štyroch rohov svojej diecézy, otvorte si Rímsky rituál, oblečte si fialovú štólu a pustite sa do práce. Tu je ďalší návrh: neskrývajte, čo robíte. Ježiš tiež neskrýval svoju službu vyháňania démonov. Vyháňal diabla na verejnosti, aby pritiahol duše k sebe. Takže ja hovorím, konajte rovnako. Pozvite svojich kňazov, aby sa k vám pripojili. Povolajte rehoľníkov. Povolajte maltézskych rytierov a kňazov Rádu Božieho hrobu aj Kolumbových rytierov! Trpíme vážnym nedostatkom katolíckej identity. Aké je lepšie zobrazenie autentickej katolíckej identity, než vyobrazenie biskupa obklopeného svojimi kňazmi a veriacimi, ktorý odvážne a nebojácne čelí najväčšiemu zlu? Iste, niekto by mohol povedať, že je biskup blázon, ale akému biskupovi by malo záležať na tom, čo si myslia ľudia, ak ide o spásu ľudských duší?

Po mojej skúsenosti s COVID-om som sa podelil o túto myšlienku vykonať exorcizmus proti COVIDU s vlastným biskupom, a ten sa zdal byť tejto možnosti naklonený. Avšak napriek tomu, že sa biskupi musia ujať vedenia, aj my kňazi a veriaci máme právo a povinnosť vyžadovať náležitú pastoračnú starostlivosť, ktorá zahŕňa ochranu pred odvekým nepriateľom. Takže, drahí bratia kňazi a veriaci, proste a požadujte, aby sa začalo konať. Možno vás potom nebude mať váš biskup v obľube, ale príďte a žiadajte. Je potrebné, aby sme sa stali hrdinskými vo viere.

Druhou vecou, ktorou by som chcel povzbudiť každého kňaza je, aby vyhlásil Rok Svätého Jozefa vo svojej farnosti.

Svätý Jozef bránil Pannu Máriu a Nášho Pána Ježiša Krista proti démonom v ľudskej podobe (Herodes) s výdatnou pomocou nebies. Spoločne s frátrom Donaldom Callowayom sa domnievame, že by sme mali viac brať do úvahy duchovný odkaz Svätého Jozefa. Biskupi by urobili dobre, keby sa oddali Svätému Jozefovi, dokonca pomáhali ich diecézam v období prípravy na zasvätenie farností Svätému Jozefovi. Nebolo by dokonca na škodu prekvapiť veriacich špeciálnou požehnanou medailou sv. Jozefa, ktorá chráni pred démonmi.

Možno niektorí biskupi nebudú tejto myšlienke naklonení, ale to je v poriadku. Kňazi majú skutočnú pastoračnú autoritu a priznám sa, bol som frustrovaný z toho, ako sa postupne v mysliach mnohých kňazov pomaly zakorenila myšlienka, že by nemali uskutočňovať žiadne iniciatívy bez usmernení z Diecézneho úradu. Toto nakoniec viedlo k duchu priemernosti, pretože sa situácia nemenila k lepšiemu a všetci kňazi si zvykli čakať na príkaz z biskupského úradu, ktorého sa však nikdy nedočkali. Všetci kňazi majú plnú kánonickú autoritu spravovať zverené farnosti. Využite príležitosť. Ak ste rozhodnutí vyhlásiť Rok Svätého Jozefa, urobte to – ak chcete začať slúžiť tradičnú latinskú Svätú omšu, máte na to všetky kánonické práva. Ak chcete začať používať gregoriánsky chorál, urobte to! Máte na to oprávnenie. Nečakajte na povolenie, využite právomoc, ktorú vám daroval Boh bez strachu.

A nakoniec, a čo je najdôležitejšie, je potrebné dôrazne riešiť otázku biskupov a kňazov, ktorí zbavujú svoje stádo samotných prostriedkov spásy, sviatostí.

Keď sa na obzore opäť objavia obdobia lockdownu, a už aj pápež František pomerne predčasne ruší vianočné omše vo Vatikáne, je potrebné, aby biskupi a kňazi začali teraz premýšľať o tom, ako budú postupovať nielen proti nezákonnému prekročeniu právomocí vlád, ale aj proti nezákonnému prekročeniu právomocí pápeža či biskupa, ktorý by sa opäť zbavil svojej povinnosti postarať sa o svoje stádo v čase, keď ovce najviac potrebujú svojich pastierov.

Žiadna vláda nemá právo povedať Kristovej Cirkvi, ako, kde, kedy alebo koľko ľudí sa môže zúčastniť na Bohoslužbách

Toto musí byť úplne jednoznačné: moja kritika sa netýka biskupov a kňazov, ktorí sa usilovali o udeľovanie sviatostí, ale skôr tých, ktorí bez ducha boja s nadprirodzenou vierou okamžite kapitulovali pred tým, čo by človek so základným zmyslom pre ľudskú slobodu ľahko rozpoznal ako porušenie práv Cirkvi. Žiadna vláda nemá právo povedať Kristovej Cirkvi, ako, kde, kedy alebo koľko ľudí sa môže zúčastniť na Bohoslužbách. Moja kritika smeruje k biskupom a kňazom, ktorí by si radšej získali priazeň v očiach sveta, ktorí by radšej šli spolu, aby sa skamarátili, a radšej by sa skryli pred strachom, než aby odvážne nasadili svoje životy na záchranu duší.

Aby som sa vrátil k predchádzajúcej otázke, prečo sme sa, bratia, stali kňazmi? Aby sme kapitulovali pred represívnymi vládami? Aby sme kapitulovali pred zbabelými biskupmi? Alebo sme sa stali kňazmi, aby sme sa tomu zámerne postavili a to navzdory nebezpečenstvu? Naši predkovia za Krista, katolícku vieru a spásu ľudských duší zomierali. A čo my?
To, aby pápež nebol aktívne zapojený do boja za slobodu Cirkvi, je priam šokujúce a škandalózne.

Na vlastnej koži som zažil duchovné pustošenie, ktoré spôsobil COVID. Viem, ako sa duša chytená do pazúrov môže stať diabolsky dezorientovanou a pre pápeža, biskupa alebo kňaza je zbaviť človeka útechy sviatosti v tejto situácii vrcholom krutosti a ťažkého hriechu opomenutia. To, aby pápež nebol aktívne zapojený do boja za slobodu Cirkvi, je priam šokujúce a škandalózne. To isté platí pre biskupov a kňazov v ich vlastných diecézach a farnostiach.

Teraz sa môžu niektorí ozvať na obranu biskupov a kňazov slovami, že oni predsa nemajú žiadnu kontrolu nad nemocničnou politikou, ani vládnymi nariadeniami, a možno na tom bude aj niečo pravdy. Ale kde je ich boj? Čo by sa stalo, keby sa sám biskup objavil v miestnej katolíckej nemocnici s malou armádou kňazov, prišiel by s médiami, aby situáciu zaznamenali, a všetci by si vypočuli spovede chorých, rozdávali posledné pomazania a Sväté prijímanie? Práve toto potrebujeme, biskupov, ktorých svet nezastraší, a pre ktorých nie je podstatné to, čo si o nich myslia politici a ľudia vlažní vo viere! Práve teraz veľmi potrebujeme nebojánych kňazov a biskupov, zapálených pre záchranu ľudských duší!


Minulý týždeň sme vo Veľkej Británii zaznamenali ďalší povinný lockdown, vrátane tvrdého zákazu slávenia Svätých omší. Biskupi oprávnene vydávajú vyhlásenia, ktorými odmietajú túto nespravodlivosť, ide však len o obyčajné vyhlásenia.

alianciazanedelu.sk/archiv/7561
apredsasatoci
Bratia a sestry
Na nepravé sa nedá stavať právo!
Bratia a sestry
Tak povinne ockovanie na Slovensku schvalene!!!!!! Treba konat, masivne demonstracie, vyuzit vsetky moznosti, inak sme skoncili!!!
Tu sa to nachádza:
autora.sk/zz/2007/355/
dusan.podstavsky
Prosím, prečítať si CELÝ Článok,...o čom si to tu píšeme ? O čom ???....pred týmto vyznaním sa hlboko klaniam a ponúkam svoje bitie ako štít... Kde ste páni Otcovia biskupi ??? a celá naša cirkevná hierarchia,...máte vôbec predstavu ako Vás v týchto chvíľach potrebujeme ???...kde ste ??? , ...to nás odkážete len na modlitbu ?,...toto vieme aj bez Vás. Mnohí už len ležia,...ostatní kľačíme,....Vy …More
Prosím, prečítať si CELÝ Článok,...o čom si to tu píšeme ? O čom ???....pred týmto vyznaním sa hlboko klaniam a ponúkam svoje bitie ako štít... Kde ste páni Otcovia biskupi ??? a celá naša cirkevná hierarchia,...máte vôbec predstavu ako Vás v týchto chvíľach potrebujeme ???...kde ste ??? , ...to nás odkážete len na modlitbu ?,...toto vieme aj bez Vás. Mnohí už len ležia,...ostatní kľačíme,....Vy neviete čo treba robiť ???...čo by Vaším excelenciám dnes povedal Ján Krstiteľ ?,..!!! Myslím, že by Vás vyhnal z Vaších honosných obydlí do Vaších farností a miest, kde by ste mali denne, alebo aj niekoľko-krát denne obchádzať, posilňovať, žehnať a povzbudzovať svoj "Ľud " a NIE ešte svojím kňazom doslova zakazovať byť aktívnym.!!! Nie, niesť sa ako honosný Kráľ , ale ako Pastier !!!, Ako general , lebo vojna už dávno beží, všimli ste si to vôbec ???Na čo ? , a na koho máme čakať ? ...je to hysterická veta, alebo hystorická ? ...Stačilo,...prosím a vyprosujem požehnanie pre všetkých.
Roberto 55
Ten nadpis je vlastne ta 100% pravda, teda o co tu ide. Boj o duse.
Vdaka hriechu diabol stale vyhrava.
dalila
Ahojte. Mala som také info z agentury jpp že p.Čajka sa vysmieval z korony a že p. Kuffa má tiež iný ako oficiálny názor na koroňu. Vie niekto niečo bližšie?
Peter(skala)
Agentura JPP 😊 😂 🤪 😎 🤗 🤭 🥳 🤑
apredsasatoci
Ale korona je na smiech.
Kto to kedy videl riešiť vírus, na ktorý je 70 rokov liek.
Peter(skala)
moja kritika sa netýka biskupov a kňazov, ktorí sa usilovali o udeľovanie sviatostí, ale skôr tých, ktorí bez ducha boja s nadprirodzenou vierou okamžite kapitulovali pred tým, čo by človek so základným zmyslom pre ľudskú slobodu ľahko rozpoznal ako porušenie práv Cirkvi. Žiadna vláda nemá právo povedať Kristovej Cirkvi, ako, kde, kedy alebo koľko ľudí sa môže zúčastniť na Bohoslužbách.
😇
U.S.C.A.E.
ešte keby to tak Biskupi brali tak ako sa má, oni sú nad štátom lebo majú vyššiu Právomoc. samozrejme to neznamená že štátu môžu napríklad vnucovať nemravnosti takúto samozrejmosť by som ani nemal písať
U.S.C.A.E.
no a? však jasne podporil niečo také už v roku 2014 to s istotou, ja viem že papolatria je krutá oslepujúca nemoc (vidím to) a značne prekračuje zdravé hranice úcty k Pápežovi a to ktorémukoľvek a úcty k petrínskemu úradu dokonca papolatrici nepriamo škodia aj nekatolíkom, kto môžeš pochopiť pochop

papolatria je ako druh drogy ale je to kult osobnosti
Peter(skala)
Michal... rozumiem tomu knazovi, aj ked napísal len časť z toho, čo v skutočnosti ho nahnevalo... keby videl za dôležité opísať, čo všetko za tým bolo, tak by musel zachádzať mimo pointy, čo by s velkým predpokladom odviedlo pozornosť čitatelov od pointy listu.

... ale môžeme si predstaviť, čo to bolo: predovšetkým NEkopletný rozhovor pápeža s novinarkou, čo ani nie je Františkova chyba, ale …More
Michal... rozumiem tomu knazovi, aj ked napísal len časť z toho, čo v skutočnosti ho nahnevalo... keby videl za dôležité opísať, čo všetko za tým bolo, tak by musel zachádzať mimo pointy, čo by s velkým predpokladom odviedlo pozornosť čitatelov od pointy listu.

... ale môžeme si predstaviť, čo to bolo: predovšetkým NEkopletný rozhovor pápeža s novinarkou, čo ani nie je Františkova chyba, ale skôr Médii. Do toho prišli dalšie média, ktoré vytrhli z kontextu jeho slová a navyše doplnili vlastným výkladom, dokonca tendenčným tak, aby papež vyšiel z rozhovoru ako podporovatel homozväzkov.

Lenže človek, či už je to knaz alebo iný...ktorý nemá priamo kontakt s papežom aby jasne vysvetlil svoj postoj k homozväzkom, tak vidí len medialne dezinformacie alebo minimalne len utržky z celeho vyjadrenia papeža.

Preto ten hnev, ale ani nie tak na samotneho papeža, ako skôr na to, že nevidí jasné učenie pápeža konkr.v tejto téme o homozväzkoch. Ked k tomu pridáme Koronašialenstvo a obmedzenie na lôžku, tak to človeka vie poriadne nahnevať a má čo robiť, aby si zachoval vnutorný Pokoj.
Hiwea
Vidím peter (skala), že vy všetkému rozumiete. Dokonca rozumiete aj to, ako to hore menovaný kňaz myslel a prečo sa hneval. Ešte, že ste taký bystrý lebo my ostatní nemáme takéto schopnosti ako vy.
Peter(skala)
Dudko..priznam sa, že aj ja som niekedy papolatrijec :) resp. aj mne sa stane, že sedím na latrine 🤭 😊 znaš, co je latrina?
Peter(skala)
Hiwea, Ty kedy zajdeš za Ježišom si vybaviť svoje flustracie?
Ty si mysliš, že Ježiš tu je načo? Len tak, aby sa prizeral ako musíš dokaždeho rýpať a nič sa ti nestane? Nie, žeby Mu o to išlo, ale ved My tu sme pre Ježiša, aby sme s Ním riešili problemy a nie sa tu prišli len tak vykecať a aby nebolo malo, tak si zakopať jeden do druhého.

Chod a povedz Ježišovi ako sa na každeho tu hnevaš, poved…More
Hiwea, Ty kedy zajdeš za Ježišom si vybaviť svoje flustracie?
Ty si mysliš, že Ježiš tu je načo? Len tak, aby sa prizeral ako musíš dokaždeho rýpať a nič sa ti nestane? Nie, žeby Mu o to išlo, ale ved My tu sme pre Ježiša, aby sme s Ním riešili problemy a nie sa tu prišli len tak vykecať a aby nebolo malo, tak si zakopať jeden do druhého.

Chod a povedz Ježišovi ako sa na každeho tu hnevaš, povedz Mu presne to, čo hovoríš nám akí sme "mudri, papežskejší, ... ostatne si doplň, šak vieš" a potom môžeš prísť so svedectvom, ako Ježiš vypočul tvoju modlitbu
Hiwea
Ste v zajatí vlastného ega. Už s Vami nebudem diskutovať, pretože preráža z vás zlo. Prepačte
U.S.C.A.E.
však mexický kňaz mal "krédo" o viere vo FRANTIŠKA to je papolatria ak vyšitá alebo mu "vysieť na perách" alebo mu všetko ospravedlňovať aj evidentné bludy to je klaňanie sa Pápežovi miesto Bohu
U.S.C.A.E.
sám náš Pán Ježiš Kristus ktorý ustanovil svätého Petra viditeľnou hlavou Cirkvi ho o chvíľu na to v svätom Písme to ide takmer hneď za sebou nazval satanom ani Pápež nemôže všetko, čo mu potom pripomenul aj svätý Apoštol Pavol

Pápež nie je ani tvorca Cirkvi ani jej majiteľ a je človek čiže môže aj hrešiť dokonca môže hlásať bludy ale pri výkone úradu Ex Cathedra sa to ale nikdy nemôže stať. Aj …More
sám náš Pán Ježiš Kristus ktorý ustanovil svätého Petra viditeľnou hlavou Cirkvi ho o chvíľu na to v svätom Písme to ide takmer hneď za sebou nazval satanom ani Pápež nemôže všetko, čo mu potom pripomenul aj svätý Apoštol Pavol

Pápež nie je ani tvorca Cirkvi ani jej majiteľ a je človek čiže môže aj hrešiť dokonca môže hlásať bludy ale pri výkone úradu Ex Cathedra sa to ale nikdy nemôže stať. Aj Pápež ale môže skončiť v pekle ako všetci ostatní.
6 more comments from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
proste ho na to priamo upozorniť lenže hodne ľudí to má tak že čo povie či napíše Pápež je všetko a vždy záväzné no a to teda nie je a to dokonca napríklad nie je ani "zmena" učenia ohľadom trestu smrti a kdeakých bludov už mal habadej a na tých rodičoch je to dobré rozvinúť keď robia zle upozorním a keď by nám pred dospelosťou vnucovali zlo tak odoprieť poslušnosť a hriech človek nemá, mal by …More
proste ho na to priamo upozorniť lenže hodne ľudí to má tak že čo povie či napíše Pápež je všetko a vždy záväzné no a to teda nie je a to dokonca napríklad nie je ani "zmena" učenia ohľadom trestu smrti a kdeakých bludov už mal habadej a na tých rodičoch je to dobré rozvinúť keď robia zle upozorním a keď by nám pred dospelosťou vnucovali zlo tak odoprieť poslušnosť a hriech človek nemá, mal by pri opaku Viera Pápeža a moja má byť rovnaká myslím v náuke on je "iba" správca aj keď najvyšší jeho viaže TO ISTÉ ZJAVENIE AKO MŇA ono toto je ovocie prílišnej medializácie Pápežstva niektorí si myslia že ho musia sledovať denne a mala by byť priam rubrika v novinách alebo čo
U.S.C.A.E.
japonský katolíci dvesto rokov nemali jediného Kňaza a knihy t.j. niečo ako Katechizmus a modlitby si spísali z toho čo si spomenuli a nie žeby ešte vedeli kto je vtedy Pápež a aj tak spoznali Katolíckeho Kňaza z francúzka teda misionára a v dôležitých veciach v tom kritickom mali STÁLE TÚ ISTÚ VIERU AKO TEN MISIONÁR
U.S.C.A.E.
ja sa veru k prítomnej vierouke nehlásim ale k odvekej Viere
U.S.C.A.E.
ja verím že Viera sa nemení lebo Boh sa nemení
U.S.C.A.E.
„Ale papež to řekl!“ aneb Výmluva, která vám u Božího soudu nepomůže

21. 1. 2018 Krize Církve, Kwasniewski, Peter, Překlady Lucie Cekotové, Vyvracení mýtů

Posoudit soudobé problémy je často obtížné, protože jsou nám natolik „blízko“, že je nedokážeme vidět jasně. Jsme do nich příliš ponořeni, téměř jako když šlapeme vodu a snažíme se neutonout. Užitečnou metodou, jak získat správnou …More
„Ale papež to řekl!“ aneb Výmluva, která vám u Božího soudu nepomůže

21. 1. 2018 Krize Církve, Kwasniewski, Peter, Překlady Lucie Cekotové, Vyvracení mýtů

Posoudit soudobé problémy je často obtížné, protože jsou nám natolik „blízko“, že je nedokážeme vidět jasně. Jsme do nich příliš ponořeni, téměř jako když šlapeme vodu a snažíme se neutonout. Užitečnou metodou, jak získat správnou perspektivu, je poodstoupit v čase do jiných krizových období a pokusit se představit si, jaké důsledky mohly mít pro katolíky, kteří v té době žili. Tato úvaha má podobu hypotetických dialogů mezi Kristem a duší při soukromém soudu.

Scénář č. 1 se odehrává v roce 366.

Soudce: Křesťanská duše, jak ses opovážila omílat spolu s ariány pořád dokola „byla doba, kdy On neexistoval“? Neboť vskutku nebyla žádná doba, kdy jsem neexistoval. Jsem věčný Syn věčného Otce.

Duše: Inu
Byl jsem zmaten, když papež Liberius podepsal dohodu s císařem. Všichni říkali, že papež připustil, že se o tom dá diskutovat, víš, jistá flexibilita ve formulacích … že není všechno černobílé…

Soudce: Měl jsi to vědět. Má Církev vždy vyznávala mé božství. Když se objevil Arius, byl okamžitě odsouzen jako heretik. Tuto pravdu slavnostně definoval Nikájský koncil a moji svatí ji od té doby vždy hájili.

Duše: Kdo jsem, abych soudil
? Když jsem slyšel vzájemně si odporující věci, pomyslel jsem si: „Je-li zmatený i papež, jak bych to já mohl vědět lépe?“ Nepředpokládá se snad, že budeme prostě následovat papeže?

Soudce: Říkáš
: „Kdo jsem, abych soudil?“ Už při křtu a při biřmování jsem ti dal Ducha pravdy, abys dokázal odlišit pravdu od lži, i povinnost poznávat svou víru a držet se jí až do smrti.

Duše: Ale co papež – skála, na níž je zbudována Církev
?

Soudce: Papežství jsem ustanovil jako strážce neměnných pravd víry a hradbu proti novotám. Proto se mu říká „skála“, a nikoli „písek“. Tenhle Liberius, můj šestatřicátý papež, nebyl svého úkolu hoden; chvěl se, když měl pevně stát. Protože před sebou vidím všechen čas, pravím ti, že bude jediným papežem z padesáti čtyř římských biskupů od sv. Petra po sv. Gelasia I., který nebude ctěn jako světec.

Duše: Stydím se. Mé selhání ve víře mě po právu odsuzuje. Smiluj se nade mnou, ó Pane!

Soudce: Jsem milostivý, ke komu chci, a prokazuji milosrdenství, komu chci. Andělé, odveďte tuto duši do očistného ohně, aby se se očistila od svých neřestí.


* * *

Scénář č. 2, rok 638.

Soudce: Příteli, proč jsi zastával a prosazoval ohavný omyl, že mám pouze jednu božskou vůli a dvě přirozenosti, božskou s lidskou? Neviděl jsi, že je to urážka pravdy o mém lidství a o mém poslání vzít na sebe, uzdravit a pozvednout člověka celého?

Duše: Ale Pane, Pane, já jsem se držel jen toho, co papež Honorius napsal v listě patriarchovi Sergiovi, v němž se zřekl autorů, kteří mluvili o „dvou vůlích“. Jak víš, tohoto listu se drží mnozí.

Soudce: Církev už dřív učila pravdu o mně. Věřící ji znali. Papež Honorius zanedbal svou povinnost. Jeho slovo neznamená nic, jestliže odporuje tradiční nauce Církve. Ty, kdo ho v této věci následují, to nejenže neomlouvá, ale mají podíl na jeho nevěrnosti.

Duše: Ale není to jeho vina, protože mě svedl
?

Soudce: Mohl a měl jsi to vědět lépe. Považuješ se za vzdělaného katolíka?

Duše: No, ano, myslím, že ano.

Soudce: Byl jsi gramotný v době, kdy takových mnoho nebylo. Měl jsi schopnosti ke studiu a skutečně jsi také studoval. Znal jsi tradiční víru Církve, nebo ses s ní mohl snadno seznámit.

Duše
(červená se): Ano, Pane, všechno, co říkáš, je pravda.

Soudce: Nástupce papeže Honoria, papež Martin I., ukáže celému světu neochvějnou věrnost, kterou očekávám od svých pastýřů. Martin svolá synodu, která odsoudí monotheletismus a bude statečně odporovat císaři. Bude zajat, vězněn a do smrti vyhnán do exilu, a později uctíván jako mučedník. Třetí konstantinopolský ekumenický koncil s konečnou platností zavrhne poslední pozůstatky tohoto omylu a odsoudí Honoria slovy, jež jejich rtům vnuknu já sám: „Stanovujeme, že bude vyobcován ze svaté Církve Boží Honorius, jenž byl kdysi papežem starého Říma, za to, co podle našeho zjištění napsal Sergiovi, přičemž ve všech ohledech následoval jeho názor a potvrdil jeho bezbožnou nauku.“ Papež Lev II. anathema schválil a napsal: „Honorius… souhlasil s poskvrněním neposkvrněné vlády apoštolské tradice, kterou přijal od svých předchůdců.“ Odsoudil ho jako toho, který „neuhasil plamen šířícího se bludného učení, jak slušelo jeho apoštolské autoritě, nýbrž ho svou nedbalostí podporoval.“ Jak to, že Martin I., Lev II. a nesčetní další papežové pravdu víry znali a učili a Honorius nikoli?

Duše: To nedokážu říct, Mistře.

Soudce: Bylo to tím, že zásadně odmítali každou světskou novotu a „vedli boj za víru, která byla jednou provždy křesťanům svěřena,“ jak napsal můj služebník Juda. Ustanovil jsem, že je v moci každého pečlivého pastýře stáda znát a předávat pravou víru, tak jako je v moci každé upřímné křesťanské duše tuto víru přijímat a osvojovat si ji ke své spáse.

Duše: Teď vidím, jak ledabylý jsem byl!

Soudce: Neodsuzoval jsem snad falešné proroky a falešné učitele v Písmu svatém i ty, kdo je následovali?

Duše: Ano
.

Soudce: Každý, kdo překrucuje Boží slovo, tak jak bylo předáno v Písmu a v Tradici, je falešný prorok. Je to tak?

Duše: Ano
.

Soudce: Proto papež, který to činí, je rovněž falešným prorokem a učitelem.

Duše: Ano, tento závěr z toho vyplývá.

Soudce: Je spravedlivé, abych tě odsoudil na základě tvých vlastních slov. Andělé, svažte mu ruce a nohy a uvrhněte ho ven do temnot!

* * *

Scénář č. 3, rok 1332.

Soudce: Překvapuje tě, že vidíš nesčetné duše spravedlivých, jak se již radují z patření na mou božskou slávu?

Duše: Nerozumím otázce, Mistře
.

Soudce: Patřil jsi k papežskému dvoru, je to tak? Jako jeho člen sis udělal jméno tím, že jsi převzal a hájil tezi papeže Jana XXII., že duše spravedlivých jsou připuštěny k blaženému patření teprve na konci času po vzkříšení z mrtvých.

Duše: Ano, byl jsem jeho právníkem a pomáhal jsem mu se zkoumáním, které jeho postoj podporovalo.

Soudce: Jeho postoj je odporně falešný. Svědectví Písma, Otců, učitelů Církve i trvalá víra lidu – to všechno stojí v jednom šiku proti němu. Jak ses mohl opovážit napomáhat v tom papeži a podněcovat ho v jeho bláhových úvahách?

Duše: Vypadalo to jako téma, o němž se dá vést teologická diskuse. Myslím, že mi to říkal jeden německý kardinál


Soudce: Není na tobě posuzovat, o čem se dá diskutovat a o čem ne.

Duše: Ale co když papež rozhodne, že debata je možná
?

Soudce: I on je vázán stejnou vírou jako každý jiný křesťan. Vlastně je jí vázán víc než všichni ostatní a musí prokázat, že věrně odpírá každé úchylce, inovaci či matení, velké i malé. Co lze odpustit člověku v nižším postavení, je u nejvyššího pastýře neodpustitelné.

Duše: Říkáš, že jsem měl odmítnout s ním v této věci spolupracovat?

Soudce: Ano – a to tím víc, čím víc papež na svých osobitých názorech trval. Moji věrní poddaní, například biskup Vilém Durand, dominikán Thomas Waleys, františkán Mikuláš z Lyry, kardinál Fournier a král Filip, Janovu omylu statečně odporovali a v důsledku toho trpěli. Tím pro svou duši získali velké zásluhy. Protože zkoumám srdce lidí, pravím ti, že než na zemi uplynou dva roky, papež svůj omyl odvolá a zemře v kajícnosti.

Duše: Pravda vždycky zvítězí
.

Soudce: Zvítězí – v těch, kdo ji hledají a zůstávají jí věrní, ať se děje cokoli.

Duše: Co se stane, až můj pán zemře?

Soudce: Kardinál Fournier bude zvolen papežem Benediktem XII. Jedním z jeho prvních kroků bude vydání papežské buly, v níž slavnostně definuje opak toho, co se pokoušel učit jeho předchůdce, totiž že duše spravedlivých jsou buď hned, nebo po příslušném očišťování, připuštěny k blaženému patření, v němž očekávají vzkříšení mrtvých a všeobecný soud.

Duše: Ale Pane, kdyby mě jen nechal naživu dost dlouho, abych se této papežské buly dočkal, určitě bych se postavil na správnou stranu!

Soudce: Nikoli, mýlíš se, příteli. Vzpomínáš si na mé podobenství o boháči a Lazarovi? Hodí se na tvůj případ… Vím, že by ses stal zatvrzelým heretikem a tvůj věčný trest by byl horší. Proto jsem tě milosrdně povolal nyní k mírnějšímu trestu.

Duše: Skláním se před tvým nařízením a přijímám tvůj spravedlivý rozsudek

Soudce: Andělé, chopte se tohoto právníka a odveďte ho na místo, kde se bude cítit jako doma – mezi zákoníky a farizeje, kteří měnili Boží zákon tak, aby vyhovoval lidským zvyklostem jejich kulturního prostředí.


* * *

Mohli bychom si představit další scénáře založené na historii? Ano, ty ale budou muset počkat na pozdější zpracování. Tyto tři scénáře nám v každém případě pomáhají pochopit, že jsou jisté výmluvy, k nimž bychom se nikdy neměli uchylovat, když dojde na zachovávání křesťanské nauky a mravů. Je to naše odpovědnost; nemůžeme se jí zbavit ani se snažit svalovat vinu na někoho jiného.

Peter Kwasniewski

Překlad Lucie Cekotová


lifesitenews.com/…t-may-not-help-on-judgment-day

duseahvezdy.cz/…a-vam-u-boziho-soudu-nepomuze/
U.S.C.A.E.
v KC neexistuje nič také ako "vierouka" prítomného okamihu Vieru mám mať rovnakú akú mali svätí Cyril a Metod alebo svätý Gorazd napríklad

Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat Catholicam fidem; quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribitKaždý, kto chce byť spasený, musí sa nevyhnutne držať katolíckej viery. Pokiaľ sa jej človek …More
v KC neexistuje nič také ako "vierouka" prítomného okamihu Vieru mám mať rovnakú akú mali svätí Cyril a Metod alebo svätý Gorazd napríklad

Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat Catholicam fidem; quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribitKaždý, kto chce byť spasený, musí sa nevyhnutne držať katolíckej viery. Pokiaľ sa jej človek nebude pridŕžať celej a neporušenej, nepochybne naveky zahynie."