Clicks538
csk.news
3

„Žiadna opozícia medzi pápežom Františkom a mnou“ - kardinál Sarah

„Všetci, ktorí ma chcú postaviť do opozície voči pápežovi, strácajú čas a energiu,“ povedal kardinál Robert Sarah pre Atlantico.fr (14. apríla),

"Ich tvrdenia sú vietor a štít zakrývajúci ich vlastnú opozíciu voči Svätému Otcovi," dodal, "tvrdiť, že som proti pápežovi, je zároveň nespravodlivé a nečestné."

Atlantico.fr poukazuje na to, že postoj Sarah voči imigrácii odporuje postaveniu pápeža Františka.

Sarah odpovedá: "Človek má dojem, že v našich dňoch je zakázané o niečom premýšľať." Vysvetľuje: "Prečo chce niekto zakázať Afričanovi, aby sa zamyslel nad takou vážnou otázkou a postavil sa proti pápežovi?"

A „Musíme hlbšie pochopiť tragický fenomén migrácie namiesto toho, aby sme sa stavali proti sebe“.

Sarah pokračuje vo vyhlasovaní moderného prisťahovalectva za „novú formu otroctva“ a „ignorovanie ľudskej dôstojnosti“. A "Predstierame, že sme dobročinní a vítame tých, ktorých krajinu sme zničili."

Obrázok: Robert Sarah, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsPrsqifosmz
Tomislav
Kardinál Sarah: Je správné vycházet na periferie, ale jen pokud tam neseme Krista

Řím. „Je-li eucharistie považována jen za společnou hostinu, ze které nesmí být nikdo vyloučen, pak chybí smysl pro tajemství,“ řekl kardinál Robert Sarah, nedávno jmenovaný prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, během vystoupení na Papežském institutu Jana Pavla II. pro manželství a rodinu, kde prezentoval …More
Kardinál Sarah: Je správné vycházet na periferie, ale jen pokud tam neseme Krista

Řím. „Je-li eucharistie považována jen za společnou hostinu, ze které nesmí být nikdo vyloučen, pak chybí smysl pro tajemství,“ řekl kardinál Robert Sarah, nedávno jmenovaný prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, během vystoupení na Papežském institutu Jana Pavla II. pro manželství a rodinu, kde prezentoval výbor textů o Rodině (Famiglia, lavori in corso) v souvislosti s podzimním zasedáním biskupské synody o rodině.

„Západ se přizpůsobuje svým vlastním iluzím“ – řekl guinejský kardinál v odpovědi na několik otázek položených z publika. „Pokud je církevní učení považováno za nedosažitelný a nerealizovatelný ideál, který potřebuje slevu, aby mohl být nabízen dnešní společnosti - dodal - pak je nutné si vyjasnit, zda je evangelium pro člověka ještě dobrou zvěstí anebo neudržitelným břemenem. Bohatství nauky víry nelze vysvětlit pragmatickými úvahami či veřejným míněním. Křesťanské zjevení ukazuje lidstvu cestu k plnosti a štěstí. Nedbat na to, by znamenalo přehodnocovat samotné základy díla spásy, které církev uskutečňuje skrze svátosti.“

Za „velice vážný problém“ dneška označil vatikánský kardinál skutečnost, že někteří „kněží a biskupové“ svými slovy „protiřečí Kristovu slovu“. Narážel tím na rozhodnutí některých diecézních biskupů německy mluvících zemí, kde mohou přistupovat k eucharistii znovusezdané osoby bez potřebného církevního řešení kanonické situace svého svazku. „Oklamávají lid mluvením o milosrdenství, aniž by brali v potaz význam tohoto slova“ – řekl prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti - „Pán hříchy odpouští, ale je třeba jich litovat – dodává kardinál a v souvislosti s rozdělením, která vyvstávají před říjnovou synodou, konstatuje, že „představují pouze problém Západu. V Africe máme jasno, protože na tomto kontinentu dává mnoho lidí za víru svůj život.“

K okřídlenému úsloví o vycházení na periferie kardinál Sarah dodává: „Je správné vycházet na periferie, ale pod jednou podmínkou, že tam poneseme Krista. Dnes je zapotřebí více odvahy k zůstávání s Kristem na kříži, tedy k mučednictví. Naší povinností je jít proti proudu toho, co požaduje tento svět. Pokud církev přestane předkládat evangelium, je s ní konec. Může to dělat dnešními způsoby, ale pevně.“ K otázce nedostatku kněží poznamenává africký kardinál suše: „Problémem není to, že je málo kněží, ale spíše poznání toho, zda jsou opravdu kněžími Ježíše Krista.“
Libor Halik
"V Africe máme jasno, protože na tomto kontinentu dává mnoho lidí za víru svůj život.“ K otázce nedostatku kněží (Západu) poznamenává africký kardinál suše: „Problémem není to, že je málo kněží, ale spíše poznání toho, zda jsou opravdu kněžími Ježíše Krista.“
Johanka2
www.lifenews.sk/27392/ruzenec-je-mocn…

"Ruženec je mocnejší než atómová bomba"

“Modlitba je mocnejšia než atómová bomba“ - páter Hubert Schiffer, ten, čo prežil Hirošimu.
V auguste 2015 ubehlo 70 rokov od zhodenia atómovej bomby na japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. Vtedy definitívne skončila aj Druhá svetová vojna. Možno ste už počuli zázračný príbeh o pátrovi Hubertovi Schifferovi…More
www.lifenews.sk/27392/ruzenec-je-mocn…

"Ruženec je mocnejší než atómová bomba"

“Modlitba je mocnejšia než atómová bomba“ - páter Hubert Schiffer, ten, čo prežil Hirošimu.
V auguste 2015 ubehlo 70 rokov od zhodenia atómovej bomby na japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. Vtedy definitívne skončila aj Druhá svetová vojna. Možno ste už počuli zázračný príbeh o pátrovi Hubertovi Schifferovi a troch ďalších jezuitských kňazoch – misionároch, ktorí prežili atómový výbuch vďaka tomu, že sa s dôverou modlili www.catholiccompany.com/rosaries-chaple… Bomba explodovala iba 8 blokov od jezuitského chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Hirošime.

Hirošima po výbuchu atómovej bomby; šípka ukazuje na 4 katolíckych kňazov vedľa ich chrámu

„Priestor okolo mňa odrazu naplnila hrôzostrašná explózia s jediným silným zábleskom. Neviditeľná sila ma vymrštila zo stoličky do priestoru, zatriasla mnou a rozkrútila ma ako list v jesennom vetrisku, pričom som sa riadne doudieral.“ Štyria kňazi žili na fare, ktorá spadala do akčného rádia absolútnej deštrukcie v prípade atómového výbuchu. Po prvotnom šoku z explózie sa poobzerali okolo seba a nevideli NIČ; celé kilometre široko-ďaleko každým smerom boli všetci mŕtvi a budovy zničené ... okrem štyroch kňazov a ich fary. Hoci boli zranení, prežili a netrpeli žiadnou chorobou z ožiarenia. „Trvalo to iba sekundu – záblesk – desivo šokujúci a Hirošima, domov pol milióna ľudí, zmizol z povrchu zemského. Zostala iba temnota, krv, spáleniny, nárek, oheň a šíriaca sa hrôza.“
Na otázku, prečo si myslia že boli uchránení, keď toľko ostatných ľudí zomrelo či už od explózie alebo následkom radiácie, páter Schiffer za seba a svojich spolubratov povedal:
„Veríme, že sme prežili preto, lebo sme verne žili odkaz Fatimy. V dome, kde sme žili, sme sa denne modlili ruženec.“ Panna Mária sa zjavila vo Fatime počas Prvej svetovej vojny a predpovedala jej blízky koniec; zároveň však varovala aj pred oveľa desivejšou vojnou, ak sa ľudstvo nespamätá, nebude sa modliť a konať pokánie. Usilujeme sa aj v dnešnom svete, plnom vojen a napätia, žiť odkaz Fatimy?

Prečítajte si: Ako žiť odkaz Panny Márie z Fatimy
Má zmysel modliť sa za pokoj vo svete? Dokážeme niečo zmeniť každodennou modlitbou posvätného ruženca? Dokážeme zachraňovať životy prostredníctvom tejto mocnej modlitby?
Odpoveďou na všetky tieto otázky je ÁNO! V Hirošime sme videli Máriinu ochrannú ruku v akcii. A ona stále od nás chce, aby sme sa modlili a prosili o jej príhovor. Nielenže nás vyzýva modliť sa ruženec, ale aj šíriť túto nádhernú a zachraňujúcu modlitbu medzi všetkými okolo nás. Podaj niekomu ruženec a popros ho aby sa s tebou pomodlil túto modlitbu s prosbou o ochranu Panny Márie počas tejto temnej a zlej doby.

(Kliknutím sa vám zobrazí PDF text s výzvou pátra Huberta Schiffera žiť odkaz Panny Márie Fatimskej)

„Dnes najviac potrebujeme modlitbovú ´križiacku výpravu´, ducha modlitby všade, obnovu našej najhlbšej istoty a dôvery v pôsobenie Božej prozreteľnosti. Naša Preblahoslavená Matka nám prisľúbila, že keď budeme dbať o jej prosbu, modliť sa a konať ako kresťania, svet bude žiť v pokoji.“
„Možno máme pocit, že naše skromné úsilie nemôže mať až taký obrovský účinok na svet, ale predstavte si napríklad silu riečneho toku, ktorý zmetie všetko, čo mu stojí v ceste. Túto rieku tvoria drobučké kvapky vody a vďaka nesčíselnému množstvu maličkých kvapiek dažďa, padajúcich do nej, sa rieka stáva mohutným vodným tokom, ktorý unesie nákladné lode a ktorý mení púšte na úrodné farmy a záhrady.“
„To isté teda dokáže aj vytrvalá ružencová ´križiacka výprava´ - ustavičná modlitba posvätného ruženca za pokoj a mier, ktorú sa po celom svete modlí nespočetné množstvo ľudí, sa stane mohutnou a neodolateľnou duchovnou silou. Spoločné zázemie pre ľudí dnešného sveta nesformuje nič iné, iba Božia láska, milosrdenstvo a duch modlitby. Posvätný ruženec našej Preblahoslavenej Panny Márie je putom, ktoré pevne spája srdcia celého sveta.“
Odkaz Hirošimy od pátra H. Schiffera z roku 1953: „Modlitba v každom srdci, modlitba na perách každého človeka, modlitba rukami, vykonávajúcimi prácu na celom svete. Duch takejto modlitby prinesie svetu pokoj. Splní sa to? Je to na tebe.“

Tento článok bol po prvýkrát publikovaný v auguste 2014; teraz bol aktualizovaný.