Clicks109

Timkovic 61 Vsetci ludia na svete pochadzaju z jednej jedinej zeny 2019

Misko3
11
Vedci na základe rozboru ľudského DNA v ženských mitochondriách v roku 2013 potvrdili objav, že Biblia má pravdu, a že všetci ľudia na našej planéte Zem pochádzame z jednej jedinej ženy, ktorú …More
Vedci na základe rozboru ľudského DNA v ženských mitochondriách v roku 2013 potvrdili objav, že Biblia má pravdu, a že všetci ľudia na našej planéte Zem pochádzame z jednej jedinej ženy, ktorú nazvali veľavravne: Mitochondriálna Eva.

V mitochondriách, čo sú mikroskopické organely nachádzajúce sa v každej ľudskej bunke, sa DNA prenáša z matky na dcéru bez akejkoľvek zmeny. Celé ľudstvo má tú istú mitochondriálnu DNA, preto musí pochádzať z jednej jedinej ženy. Na základe nepatrných mutácií, ktoré nastávajú v určitom štatisticky vymedzenom čase, sa dá odhadnúť vek, kedy oná pramatka žila na Zemi. Mitochondriálna Eva, pramatka všetkých žijúcich ľudí na svete žila cca pred 140 000 rokmi.

Mužským protipólom mitochondriálnej Evy je najpozdejší spoločný mužský predok všetkých ľudí na svete, vedci ho nazvali Adam chromozómu Y, pretože DNA v mužskom pohlavnom chromozóme Y sa dedí bezo zmeny z každého otca na jeho syna. Paradoxom však je, že na základe rozboru mutácií v tomto DNA medzi testovanými mužmi sa zistilo, že Adam chromozómu Y žil pred cca 80 000 rokmi. Tento takmer dvojnásobný rozdiel medzi najpozdejším spoločným ženským a mužským predkom celého ľudstva prekvapivo potvrdili aj iné nanzájom nezávislé metody výskumu ľudského rodokmeňa. Ateisti z toho ihneď urobili triumfálnu víťazoslávnu zbraň na výsmech katolíckeho náboženstva a výsmech Biblie, že Adam a Eva vraj vôbec nežili v jednom a tom istom čase... Opak je však pravdou.

Ako sa vo filme uvádza, ateisti, ba ani vedci vôbec nezohľadnili skutočnosť, že Biblia píše nielen o tom, že Hospoď Boh stvoril prvého človeka Adama a z jeho rebra(chromozómu) Evu, ale píše tiež, že ľudstvo neskôr takmer vyhynulo v dôsledku celosvetovej kataklizmy – Potopy sveta, ktorú prežilo len osem ľudí: Noe a jeho traja synovia a ich štyri manželky. Noe a jeho bezprostrední traja potomkovia mali DNA chromozómu Y bez mutácií, takže keď vedci vypočítali vek spoločného mužského predka všetkých ľudí z chromozómu Y, vypočítali nie vek stvorenia ľudstva (Adama), ale vek Potopy sveta. S manželkami preživšími Potopu to však bolo trochu iné. Štyri manželky neboli sestrami, ani nijakou príbuznou rodinou jedna druhej navzájom. Preto ich mitochondriálna DNA, i keď bola podobne ako je dodnes u všetkých ľudí úplne rovnaká, obsahovala už početné mutácie, ktoré ukazovali, že mnohé generácie žili ďaleko od seba bez pokrvného príbuzenstva. Takto ženské mitochondriálne DNA siaha až 140 000 rokov pnl. k spoločnej pramatke, ktorú vedci nazvali mitochondriálnou Evou.

Keby nebola celosvetová kataklizma = celosvetová Potopa, a keby ľudstvo počas nej takmer nevyhynulo, tak spoločnou mitochondriálnou pramatkou, aj praotcom by bol rajský Adam. Adam, ako vieme (pozri youtube film: Timkovic 8 Adamove rebro chyba kazdemu muzovi 2 Adam bol zenou 2017 Timkovic 8 Adamove rebro chyba kazdemu muzovi 2 Adam bol zenou 2017 ) bol pri svojom stvorení ženou (preto mimochodom všetci muži aj ženy máme prsné bradavky). Jeho mitochondriálnu DNA máme dodnes všetci ľudia. Avšak, keď v celosvetovej Potope sa zachránili len štyri ženy, dnes sa v hľadaní ich spoločnej prababky a našej pramatky nedostaneme až do raja ale nájdeme ju skôr. Preto Wikipedia správne píše, že naokolo mitochondriálnej Evy, tej z roku 140 000 pnl., žili aj iní ľudia...

Film hovorí aj o inom dôkaze Potopy sveta a dôkaze, že Adam chromozómu Y nie je Adam, ale Noe. Tým dôkazom je tzv. Tobská katastrófa, kedy veda dokazuje, že v čase cca 75 000 ± 10 000 rokov, teda v intervale 65 000 až 85 000 rokov v dôsledku nejakej celosvetovej udalosti náhle klesla ľudská populácia na celom svete pod 1000 osôb. Do tohto časového intervalu veľmi dobre zapadá aj Adam, resp. presnejšie povedané, Noe chromozómu Y a udalosti biblickej Potopy sveta z roku cca 80 000 pnl., v ktorej sa zachránilo nie menej ako tisíc, ale presne iba osem ľudí.

Timkovič 61 Všetci ľudia na svete pochádzajú z jednej jedinej ženy 2019
Timkovic 61 Vsetci ludia na svete pochadzaju z jednej jedinej zeny 2019
Autor filmu: Gorazd Andrej Timkovič, OSBM

Tags:
mitochondriálna Eva, mitochondrialna, mitochondria, DNA, Timkovič, Timkovic, OSBM, potopa sveta, praotec Noe, Adam chromozómu Y, Mitochondrial Eve, Y-chromosomal Adam, mitochondriální Eva, genetický výskum, ľudské DNA, vedci, bombastický objav, jediná žena, stvorený človek, rebro, ženský chromozóm, identické dvojča, vnútrobunečné organely, materská línia, mutácie, 140 000 rokov, 80 000, spoločný predok, ateisti, celosvetová potopa, štyri manželky, mutácie DNA, mužský predok, dnešné ľudstvo, spoločný ženský, homo sapiens, človek rozumný, 200 000 rokov, rodokmeň ľudstva, ľudstvo vyhynulo, Toba, Tobská katastrofa, supererupcia vulkánu, pramatka, praotec, celosvetová kataklizma, prakontinent Pangea, horúca láva, planéta, osem ľudí,
Zedad likes this.
Peter(skala)
1. až 6. Deň stvorenia (neznáme roky)
7. Deň odpočinku (neznáme roky)

Letopočty od vyhnania Adama a Evy z Raja:

stvoreniesveta-ekologia.webnode.sk

* pred n.l. 5199 - deń PO dokončení stvorenia sveta (po prvých 7 dňoch stvorenia a odpočinku)
* ??? - potopa sveta (Noe)
* 0 - zač.našho letopočtu - narodenie Ježiša Krista

==========
474 / NAJSVäTEJŚIA PANI DALA SVETU JEDNORODENÉHO …More
1. až 6. Deň stvorenia (neznáme roky)
7. Deň odpočinku (neznáme roky)

Letopočty od vyhnania Adama a Evy z Raja:

stvoreniesveta-ekologia.webnode.sk

* pred n.l. 5199 - deń PO dokončení stvorenia sveta (po prvých 7 dňoch stvorenia a odpočinku)
* ??? - potopa sveta (Noe)
* 0 - zač.našho letopočtu - narodenie Ježiša Krista

==========
474 / NAJSVäTEJŚIA PANI DALA SVETU JEDNORODENÉHO SYNA, Otca večného a svojho, nášho Spasiteľa Ježiša, pravého Boha a človeka, v NEDEĽU O POLNOCI, v ROKU od STVORENIA SVETA 5199, ktorého dátum je udaný v RÍMSKEJ CIRKVI a ktorý mi bol zjavený ako pravý a zaručený.” (Panna Mária ct.Márie z Agredy)

Viac tu: stvoreniesveta-ekologia.webnode.sk